Hadja Lahbib stelt Belgische prioriteiten voor aan de VN Mensenrechtenraad

  1. Laatst bijgewerkt op

Op 27 februari start in Genève de 52ste sessie van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, die dit jaar loopt tot 4 april. Het is de eerste sessie van de Mensenrechtenraad sinds België, op 1 januari 2023, voor de derde keer haar mandaat opnam in dit belangrijke mensenrechtenorgaan. Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib zal de opening van de 52ste sessie bijwonen op 27 en 28 februari om er de Belgische prioriteiten voor te stellen.

De bescherming en bevordering van de mensenrechten is een horizontale prioriteit van het Belgisch buitenlands beleid. Het Belgische lidmaatschap van de VN Mensenrechtenraad is een concrete illustratie van dit engagement en ligt in het verlengde van het Belgische mandaat als verkozen lid van de VN Veiligheidsraad in 2019-2020.

De Belgische campagne om tot de Mensenrechtenraad te worden verkozen was opgebouwd rond thema’s zoals de versterking van de verantwoordingsplicht en de rechtsstaat; de bevordering van de maatschappelijke ruimte en de bescherming van mensenrechtenverdedigers; en gendergelijkheid en de strijd tegen discriminatie. België zal deze thema’s dan ook bijzondere aandacht geven doorheen het mandaat van drie jaar.

De Mensenrechtenraad zal zich over een aantal geografische dossiers buigen. Onder andere de mensenrechtensituaties in Afghanistan, de bezette Palestijnse gebieden, DRC, Ethiopië, Iran, Mali, de internationale agressie-oorlog van Rusland tegen Oekraïne, en Wit-Rusland zullen door België nauw worden opgevolgd. Op thematisch vlak zijn kinderrechten en de strijd tegen de doodstraf prioritaire dossiers. Zoals steeds zullen de Belgische posities in overleg met de EU partners worden bepaald. Momenteel zetelen naast België ook Duitsland, Finland, Frankrijk, Litouwen, Luxemburg, Roemenië en Tsjechië in de Mensenrechtenraad.

Minister Lahbib zal tijdens het ministeriële luik op 27 februari de 52ste sessie toespreken, en deelnemen aan een door België georganiseerd side-event over de bescherming van advocaten wanneer deze een rol opnemen als mensenrechtenverdediger. Wereldwijd worden advocaten steeds vaker het slachtoffer van haatcampagnes op sociale media, of zelfs fysieke aanvallen, vervolging, arrestatie en opsluiting. Volgens de Speciale Rapporteur voor de onafhankelijkheid van rechters en advocaten werden tussen 2010 en 2020 meer dan 2.500 advocaten vermoord, ontvoerd of gevangengezet.

Minister Lahbib zal ook deelnemen aan een ministerieel side-event over de zorgwekkende mensenrechtensituatie in Oekraïne als gevolg van de Russische invasie één jaar geleden, in aanwezigheid van de Oekraïense viceminister van Buitenlandse Zaken Dzhaparova.

Op 28 februari organiseert de Mensenrechtenraad een panel over de doodstraf, dat minister Lahbib zal toespreken in naam van de acht landen die het initiatief namen voor dit panel. België is een sterk voorvechter van de universele afschaffing van de doodstraf en zal samen met zijn partners in september een nieuwe resolutie over de kwestie van de doodstraf indienen.

Tijdens haar verblijf in Genève zal minister Lahbib verschillende van haar collega’s ontmoeten voor een bilateraal onderhoud. Er staan ook ontmoetingen op de agenda met de nieuwe Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Volker Türk en met de nieuwe voorzitster van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) Mirjana Spoljaric Egger. Tot slot zal de minister van haar aanwezigheid in Genève gebruik maken om de Ontwapeningsconferentie toe te spreken en om de Secretaris-Generaal van de VN Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) en de Directeur-Generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te ontmoeten.

Later die week zal Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez ook in Genève bijdragen aan een UPR-high level panel en een reeks contacten hebben met partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking inzake onder meer migratie, klimaatverandering en toegang tot vaccins.

Onze woordvoerders

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen