Verklaring over de situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo

  1. Laatst bijgewerkt op

België veroordeelt ten stelligste de moord op een groot aantal burgers in Kishishe en Bambo, in de provincie Noord-Kivu in de Democratische Republiek Congo.

Een voorlopig onderzoek door de UNJHRO en MONUSCO heeft uitgewezen dat dit geweld werd gepleegd door elementen van de M23, die momenteel deze dorpen bezet. Nationale en internationale speurders moeten hun werk kunnen doen en voortzetten. De daders van dit bloedbad kunnen niet ongestraft blijven, door de nationale justitie of de internationale justitie op verzoek van de DRC.

België herhaalt zijn steun aan de regionale diplomatieke inspanningen, in het bijzonder de processen van Nairobi en Luanda, die de-escalatie en het streven naar een duurzame pacificatie van het oosten van de DRC bevorderen. De in Luanda overeengekomen routekaart moet onverwijld in al zijn aspecten worden uitgevoerd, ook door de M23. Voor de stabiliteit van de regio is het daarom van essentieel belang dat alle betrokken partijen nu terughoudendheid betrachten en dat elke samenzwering of samenwerking met alle gewapende groepen die in het oosten van de DRC actief zijn, onmiddellijk en permanent wordt gestaakt. België roept Rwanda op om alle hulp aan de M23 stop te zetten en alle beschikbare middelen te blijven aanwenden om haar te overtuigen opnieuw deel te nemen aan een proces van ontwapening, demobilisatie en re-integratie in de gemeenschap. De M23 moet de vijandelijkheden onmiddellijk staken en zich terugtrekken uit de gebieden die onder haar controle staan. België roept ook op tot beëindiging van alle relaties, al dan niet opzettelijk, tussen eenieder welke Congolese autoriteit en de FDLR.

De soevereiniteit en territoriale integriteit van de Democratische Republiek Congo en van alle landen in de regio moeten volledig worden gerespecteerd. Op deze internationale dag van herdenking van de slachtoffers van de genocide en hun waardigheid roept België op om een ​​einde te maken aan haatboodschappen en oproepn tot geweld tegen specifieke gemeenschappen.

België herinnert aan het belang van humanitaire toegang tot de burgerbevolking. Hij prijst de inspanningen van de UNJHRO, agentschappen van de Verenigde Naties en humanitaire actoren die hun werk in moeilijke omstandigheden uitvoeren.

 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen