Verdragen waarvoor België als depositaris optreedt

 1. Laatst bijgewerkt op

Disclaimer

De verdragen zijn enkel in het Frans beschikbaar.

Benelux


Intellectuele eigendom

 1. Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005. Gebonden Staten (PDF, 26.75 KB)
   
 2. Protocol tot wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (PDF, 38.24 KB) (merken, tekeningen en modellen), opgesteld te Brussel op 22 juli 2010.
   
 3. Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (PDF, 53.27 KB) (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 21 mei 2014.
   
 4. Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (PDF, 41.81 KB) (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, gedaan te Brussel op 16 december 2014.
   
 5. Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (PDF, 54.2 KB) (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, gedaan te Brussel op 11 december 2017.

Merken

 1. Protocol, ondertekend te Brussel op 2 december 1992, houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet op de merken van 19 maart 1962.
   
 2. Protocol houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet (PDF, 13.58 KB) op de merken, gedaan te Brussel op 7 augustus 1996. Gebonden Staten.
   
 3. Protocol houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001. Gebonden Staten (PDF, 13.96 KB)

Overnamevisum

 1. Overeenkomst tussen de regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de regering van de republiek Slovenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, en bijlagen I en II, ondertekend te Wenen op 16 november 1992. Gebonden Staten (PDF, 21.21 KB)
   
 2. Overeenkomst gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Wenen op 16 november 1992, tussen de regeringen van de Benelux-landen en de regering van de republiek Slovenië inzake de afschaffing van de visumplicht.
   
 3. Overeenkomst tussen de regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de regering van Roemenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, ondertekend te Boekarest op 6 juni 1995. Gebonden Staten (PDF, 33.72 KB)
   
 4. Overeenkomst gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 6 juni 1995, inzake de afschaffing van de visumplicht tussen de regeringen van de Benelux-staten en de regering van Roemenië.
   
 5. Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-staten en de regering van de republiek Bulgarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1998. Gebonden Staten (PDF, 19.2 KB)
   
 6. Overeenkomst, gesloten te Sofia op 10 en 11 juni 1999 door wisseling van brieven, tussen de regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de republiek Bulgarije inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten.
   
 7. Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-staten (PDF, 22.3 KB) (het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de republiek Estland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (overnameovereenkomst), en uitvoeringsprotocol, ondertekend te Brussel op 3 februari 1999.
   
 8. Overeenkomst gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 9 juni 1999, inzake de afschaffing van de visumplicht tussen de regeringen van de Benelux-staten en de regering van de republiek Estland.
   
 9. Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de republiek Litouwen betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (overnameovereenkomst), en uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 9 juni 1999. Gebonden Staten (PDF, 53.53 KB)
   
 10. Overeenkomst gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 9 juni 1999, inzake de afschaffing van de visumplicht tussen de regeringen van de Benelux-staten en de regering van de republiek Litouwen.
   
 11. Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-staten (PDF, 32.95 KB) (het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de republiek Letland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (overnameovereenkomst), bijlage en uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 9 juni 1999.
   
 12. Overeenkomst gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 9 juni 1999, inzake de afschaffing van de visumplicht tussen de regeringen van de Benelux-staten en de regering van de republiek Letland.
   
 13. Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-staten (PDF, 22.11 KB) (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering van de republiek Kroatië betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, aanhangsels I en II, gedaan te Zagreb op 11 juni 1999. Gebonden Staten.
   
 14. Overeenkomst gesloten te Zagreb op 11 juni 1999 door wisseling van brieven tussen de regeringen van de Benelux-staten en de regering van de republiek Kroatië inzake de afschaffing van de visumplicht.
   
 15. Overeenkomst gesloten door wisseling van brieven (PDF, 67.59 KB) gedagtekend te Lima op 12 en 23 februari 2001 tussen de regeringen van de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering van Peru inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten.
   
 16. Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-staten (PDF, 4.97 KB) (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering van de republiek Hongarije betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, gedaan te Luxemburg op 23 januari 2002.
   
 17. Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering van de Slovaakse republiek betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, gedaan te Bratislava op 21 mei 2002. Gebonden Staten (PDF, 33.43 KB)
   
 18. Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Groothertogdom Luxemburg en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Regering van de Federale Republiek Joegoslavië betreffende de terug- en overname van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Staat en het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Belgrado op 19 juli 2002. Gebonden Staten (PDF, 58.59 KB)
   
 19. Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen, en haar uitvoeringsprotocol, gedaan te Bern op 12 december 2003. Gebonden Staten (PDF, 32.73 KB)
   
 20. Uitvoeringsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de overname van personen die zonder vergunning in de republiek Albanië of de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) verblijven, gedaan te Den Haag op 9 juni 2005. Gebonden Staten (PDF, 43.73 KB)
   
 21. Overeenkomst gesloten door uitwisseling van brieven te Den Haag op 9 juni 2005, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Regering van de Republiek Albanië inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten. Gebonden Staten (PDF, 60.85 KB)
   
 22. Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van het gemenebest van de Bahamas inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke en officiële of dienstpaspoorten, getekend door uitwisseling van brieven te Washington D.C. Op 2 februari 2006 en 3 maart 2006. Gebonden Staten (PDF, 53.47 KB)
   
 23. Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedonische regering betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), haar Uitvoeringsprotocol en bijlagen I en II, gedaan te Voorburg op 30 mei 2006. Gebonden Staten (PDF, 54.87 KB)
   
 24. Overeenkomst gesloten door uitwisseling van brieven te Den Haag op 30 mei 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedonische Regering inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten. Gebonden Staten (PDF, 53.85 KB)
   
 25. Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, Het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Bosnië en Herzegovina betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (terug- en overnameovereenkomst), haar uitvoeringsprotocol en bijlagen I tot VII, ondertekend te Sarajevo op 19 juli 2006. Gebonden Staten (PDF, 50.39 KB)
   
 26. Overeenkomst gesloten door uitwisseling van brieven te Sarajevo op 19 juli 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Bosnië en Herzegovina inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten.
   
 27. Overeenkomst gesloten door uitwisseling van brieven te Belgrado op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Servië inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten. Gebonden Staten (PDF, 53.05 KB)
   
 28. Overeenkomst gesloten door uitwisseling van brieven te Brussels op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Montenegro inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten. Gebonden Staten (PDF, 40.5 KB)
   
 29. Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek Armenië betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen en haar Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 juni 2009 - Landenlijst (PDF, 34.78 KB)
   
 30. Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (de Benelux-staten) en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen, gedaan te Brussel op 12 mei 2011 – Landenlijst (PDF, 33.42 KB).
   
 31. Protocol tussen de Benelux-staten (PDF, 33.66 KB) (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk de Nederlanden) en Montenegro ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, gedaan te Brussel op 4 juli 2012.
   
 32. Protocol, gesloten door uitwisseling van brieven te Brussel op 30 juli 2012, tussen de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedonische regering ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven – Landenlijst (PDF, 31.37 KB)
   
 33. Protocol tussen de regeringen van de Benelux-staten (PDF, 44.38 KB) (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering van de republiek Servië ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de republiek Servië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, gedaan te Brussel op 25 januari 2013.
   
 34. Uitvoeringsprotocol tussen de regeringen van de Benelux-staten (PDF, 36.74 KB) (Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering van de republiek Moldavië bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de republiek Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven. Gedaan te Brussel op 25 januari 2013.
   
 35. Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-staten (PDF, 32.93 KB) en de regering van de republiek Zuid-Afrika inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke, officiële en/of dienstpaspoorten, gedaan te Brussel op 22 februari 2013.
   
 36. Protocol tussen de Benelux-staten (PDF, 24.31 KB) (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Bosnië en Herzegovina ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven. (Uitvoeringsprotocol), gedaan te Brussel, op 5 december 2013.
   
 37. Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (PDF, 42.04 KB) (Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de republiek Kazachstan betreffende de terug- en overname en Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 2 maart 2015.
   
 38. Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (PDF, 52.5 KB) en de Regering van de republiek Kazachstan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten, gedaan te Brussel op 2 maart 2015.

Tekeningen of modellen

 1. Protocol houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet op de tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 28 maart 1995. Gebonden Staten (PDF, 12.21 KB)
   
 2. Protocol houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet op de tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 7 augustus 1996. Gebonden Staten (PDF, 12.2 KB)
   
 3. Protocol houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet op de tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 20 juni 2002. Gebonden Staten (PDF, 13.96 KB)

 

Diverse onderwerpen

 1. Algemeen verdrag voor de afkoop van de Scheldetol, ondertekend te Brussel op 16 juli 1863 (ter herinnering).
   
 2. Overeenkomst voor het inrichten van een systeem voor internationale uitwisseling van officiële documenten en wetenschappelijke en litteraire publicaties, ondertekend te Brussel op 15 maart 1886.
   
 3. Internationale overeenkomst voor het inrichten van een systeem voor onmiddellijke uitwisseling van het staatsblad en van de parlementaire annalen en de parlementaire stukken, ondertekend te Brussel op 15 maart 1886.
   
 4. a) Internationale schikking tot de eenmaking van het voorschrift ter bereiding van krachtig werkende artsenijen, en proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 29 november 1906 (ter herinnering).
   
  b) Schikking ondertekend te Brussel op 20 augustus 1929, tot herziening van de internationale schikking tot de eenmaking van het voorschrift ter bereiding van krachtig werkende artsenijen van 29 november 1906 (ter herinnering).
   
  c) Protocol ter beëindiging van de overeenkomsten van Brussel tot het eenvormig maken van de formule voor heroica en slotakte, ondertekend te Genève op 20 mei 1952.
   
 5. a) Internationale overeenkomst gesloten tussen België, Duitsland, Frankrijk en Italië met het oog op de instelling van gelijkvormige regelen voor de wederzijdse erkenning van officiële proefkeurstempels voor vuurwapens en reglement, ondertekend te Brussel op 15 juli 1914 (ter herinnering).
    
  b) Overeenkomst tot wederzijdse erkenning (PDF, 151.41 KB) van de beproevingsstempels voor draagbare vuurwapens en reglement met bijlagen I en II, opgemaakt te Brussel op 1 juli 1969. Gebonden Staten.
   
 6. Internationale schikking betreffende de faciliteiten (PDF, 317.63 KB) te verlenen aan zeelieden ter koopvaardij voor de behandeling van geslachtsziekten, bijlage en proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 1 december 1924. 
   
 7. Internationale overeenkomst voor het merken der eieren in de internationale handel, bijlagen en protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 11 december 1931. 
   
 8. Protocol betreffende de immuniteiten van de bank voor internationale betalingen, ondertekend te Brussel op 30 juli 1936. Gebonden Staten (PDF, 54.16 KB)
   
 9. Internationale overeenkomst voor de eenmaking van zekere regelen betreffende de bijstand en de redding van luchtvaartuigen of door luchtvaartuigen op zee, ondertekend te Brussel op 29 september 1938 (ter herinnering).
   
 10. Protocol betreffende de Europese conferentie der ministers van verkeer, reglement en slotakte, ondertekend te Brussel op 17 oktober 1953. Gebonden Staten (PDF, 9.05 KB)
   
 11. Statuten van het studiesyndicaat voor de bouw van de Europese fabriek voor de afscheiding van uraniumisotopen, ondertekend te Brussel op 7 september 1956.
   
 12. Internationale overeenkomst betreffende het reiscontract (CCV), opgemaakt te Brussel op 23 april 1970. Gebonden Staten. 
   
 13. Overeenkomst tussen de regeringen van het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Franse republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en het verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, betreffende het 'airbus' programma, ondertekend te Brussel op 1 maart 1982. 
   
 14. a) Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België, de regering van de Franse republiek en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding.
   
  b) Protocol inzake het doorgaan treinverkeer tussen België en het verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding.
   
  c) Protocol inzake de oprichting van een tripartiet intergouvernementeel comité, ondertekend te Brussel op 15 december 1993.
   
 15. Verdrag inzake de status van zendingen en vertegenwoordigers van derde staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 14 september 1994. Gebonden Staten - Landenlijst (PDF, 126.94 KB)
   
 16. Overeenkomst tussen het Koninkrijk België (PDF, 26.29 KB) en de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldova, Montenegro, de Republiek Servië en de "United Nations Interim Administration Mission in Kosovo" in naam van Kosovo in overeenstemming met resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad, betreffende de voorrechten en immuniteiten van het "Secretariaat van het Central European Free Trade Agreement", ondertekend in Brussel op 26 juni 2008.
   
 17. Verdrag betreffende de oprichting van het functioneel luchtruimblok (PDF, 61.47 KB) “Europe Central” tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwiterse Bondsstaat, gedaan te Brussel op 2 december 2010.
   
 18. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België (PDF, 51.82 KB), de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de samenwerking inzake luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen, gedaan te Brussel op 16 februari 2017. 
   
 19. Bijzondere Overeenkomst (PDF, 117.7 KB) tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste kanaalverbinding, gedaan te Brussel op 7 juli 2020.
   
 20. Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek (PDF, 209.46 KB), de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding met Protocol, gedaan te Brussel op 15 december 1993, gedaan te Brussel op 7 juli 2020.

 

Douaneverdragen

 1. Overeenkomst betreffende de stichting van een internationale unie (PDF, 770.87 KB) voor de bekendmaking van de douanetarieven, uitvoeringsreglement en proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890, en protocol tot wijziging, ondertekend te Brussel op 16 december 1949.
   
 2. a) Verdrag houdende oprichting van een internationale douaneraad, en bijlage, ondertekend te Brussel op 15 december 1950. Gebonden Staten - Landenlijst (PDF, 893.58 KB)

  b) Wijziging van het Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, aangenomen door de Internationale Douaneraad te Brussel op 30 juni 2007. Gebonden Staten (PDF, 60.81 KB)
   
 3.  Protocol betreffende de studiegroep voor de Europese douane-unie, ondertekend te Brussel op 15 december 1950. 
   
 4. Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven (Gebonden Staten (PDF, 51.31 KB)) met bijlage, ondertekend te Brussel op 15 december 1950, en protocol tot wijziging met bijlage, ondertekend te Brussel op 1 juli 1955. Gebonden Staten (PDF, 18.04 KB)
   
 5. Verdrag nopens de waarde van goederen in douanezaken, en bijlagen I, II en III, ondertekend te Brussel op 15 december 1950.
   
 6. Douaneovereenkomst over de E.C.S.-boekjes voor handelsstalen, ondertekeningsprotocol en bijlage, opgemaakt te Brussel op 1 maart 1956. Gebonden Staten (PDF, 230.96 KB)

 

Energie

 1. Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974. Gebonden Staten (PDF, 96.15 KB)

 

Eurocontrol

 1. Internationaal verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart 'Eurocontrol', bijlage I (statuut van het agentschap), bijlage II (artikel 37) en protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 13 december 1960. Gebonden Staten (PDF, 18 KB)
   
 2. Additioneel protocol, opgemaakt te Brussel op 6 juli 1970, bij het internationale verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart 'Eurocontrol' van 13 december 1960. Gebonden Staten (PDF, 17.66 KB)
   
 3. Multilaterale overeenkomst betreffende de inning van de 'en route'-heffingen (Eurocontrol), opgemaakt te Brussel op 8 september 1970.
   
 4. Protocol, opgemaakt te Brussel op 21 november 1978, tot wijziging van het additioneel protocol van 6 juli 1970 bij het internationale verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart 'Eurocontrol' van 13 december 1960.
   
 5. Protocol en bijlagen I, II en III, ondertekend te Brussel op 12 februari 1981, tot wijziging van het internationale verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart 'Eurocontrol' van 13 december 1960. Gebonden Staten (PDF, 15.07 KB)
   
 6. Multilaterale overeenkomst betreffende 'enroute'-heffingen, en bijlagen I en II, ondertekend te Brussel op 12 februari. Gebonden Staten (PDF, 17.03 KB)
   
 7. Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door Eurocontrol in het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, en bijlagen I, II en III, ondertekend te Brussel op 25 november.
   
 8. Overeenkomst ter uitvoering van artikel 6 van de overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie door Eurocontrol in het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, en bijlage, ondertekend te Brussel op 25 november 1986.
   
 9. Slotakte van de diplomatieke conferentie inzake het protocol tot consolidatie van het internationale verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart 'Eurocontrol' van 13 december 1960 zoals meermalen gewijzigd,
   
  Bijlage I: wijzigingen aangebracht door de diplomatieke conferentie van 27 juni 1997,
   
  Bijlage II (PDF, 239.28 KB): protocol tot consolidatie van het internationale verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart 'Eurocontrol' van 13 december 1960, zoals meermalen gewijzigd, gedaan te Brussel op 27 juni 1997. Gebonden Staten.
   
  Additioneel protocol met betrekking tot de overgang van het stelsel van de multilaterale overeenkomst betreffende 'en route'-heffingen van 12 februari 1981 naar het stelsel van de relevante bepalingen van de gecoördineerde versie van het internationale verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart 'Eurocontrol' zoals in 1997 te Brussel gewijzigd, met inbegrip van bijlage IV bij voormelde tekst, gedaan te Brussel op 27 juni 1997.
   
 10. Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door Eurocontrol in het Midden-Europees centrum voor de algemene luchtverkeersleiding (CEATS), gedaan te Brussel op 27 juni 1997, en protocol tot wijziging. Gebonden Staten (PDF, 64.69 KB)
   
 11. Bijzondere overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van artikel 6 van de overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door Eurocontrol in het Midden-Europees centrum voor de algemene luchtverkeersleiding (CEATS), gedaan te Brussel op 27 juni 1997, en protocol tot wijziging. Gebonden Staten (PDF, 62.88 KB)
   
 12. Protocol tot toetreding van de Europese gemeenschap tot het internationaal verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart 'Eurocontrol' van 13 december 1960, zoals meermalen gewijzigd en door het protocol van 27 juni 1997 geconsolideerd, gedaan te Brussel, op 8 oktober 2002. Gebonden Staten (PDF, 246.05 KB)
   
 13. Overeenkomst tot beëindiging van de overeenkomst (PDF, 65.71 KB) inzake de terbeschikkingstelling van installaties en diensten voor het luchtverkeer door Eurocontrol in het Midden-Europees centrum voor de algemene luchtverkeersleiding (CEATS) van 27 juni 1997 en van de bijzondere overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van Artikel 6 van de CEATS overeenkomst, gedaan te Brdo Pri Kranju op 5 mei 2011 en te Brussel op 12 mei 2011.
   
 14. Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van de installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, ondertekend op 25 november 1986 (Overeenkomst van Maastricht), gedaan te Brussel op 17 december 2020. Gebonden Staten (PDF, 176.09 KB)

 

Europese gemeenschappen

 1. Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de lidstaten van de Europese gemeenschappen. Gebonden Staten (PDF, 13.76 KB)
   
 2. Overeenkomst betreffende de toepassing tussen de lidstaten van de Europese gemeenschappen van het verdrag van de raad van Europa inzake de overbrenging van gevonniste personen. Gebonden Staten (PDF, 77.8 KB)
   
 3. Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese gemeenschappen (PDF, 27.89 KB) inzake de toepassing van het beginsel 'ne bis in idem'. Ondertekend te Brussel op 25 mei 1987.

 

Kernenergie

 1. Verdrag tot aanvulling van het verdrag van Parijs van 29 juli 1960, inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, opgemaakt te Brussel op 31 januari 1963. Gebonden Staten (PDF, 55.79 KB)
   
 2. Aanvullend protocol, ondertekend te Parijs op 28 januari 1964, bij het verdrag van Brussel van 31 januari 1963 tot aanvulling van het verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Gebonden Staten (PDF, 267.64 KB)
   
 3. Protocol en bijlagen, opgemaakt te Parijs op 16 november 1982, houdende wijziging van de overeenkomst van 31 januari 1963 aanvullend bij de overeenkomst van Parijs van 29 juli 1960 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie zoals gewijzigd door het aanvullend protocol van 28 januari 1964. Gebonden Staten (PDF, 48.66 KB)
   
 4. Protocol houdende wijziging van het verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie, zoals gewijzigd bij het aanvullend protocol van 28 januari 1964 en bij het protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004. Gebonden Staten (PDF, 310.12 KB)

 

Waterwegen

 1. Maasverdrag, gedaan te Gent, op 3 december 2002. Gebonden Staten (PDF, 26.04 KB)
 2. Scheldeverdrag, gedaan te Gent, op 3 december 2002. Gebonden Staten (PDF, 33.08 KB)

 

West-Europese Unie (WEU)

 1. Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging (PDF, 23.83 KB) tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Koninkrijk Groot-Brittannië en Noord-Ierland, ondertekend te Brussel op 17 maart 1948 (verdrag van Brussel). 
   
 2. a) Protocol tot wijziging en aanvulling (PDF, 23.84 KB) van het op 17 maart 1948 te Brussel tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ondertekende verdrag (tot oprichting van de WEU).
   
  b) Protocol nr. II (PDF, 23.84 KB) betreffende de strijdkrachten van de West-Europese Unie.
   
  c) Protocol nr. III (PDF, 23.84 KB) betreffende het toezicht op de bewapening, met bijlagen.
   
  d) Protocol nr. IV (PDF, 23.84 KB) betreffende het agentschap van de West-Europese Unie voor het toezicht op de bewapening, ondertekend op 23 oktober 1954 te Parijs.
   
 3. Verdrag, ondertekend te Parijs op 14 december 1957 (PDF, 32.31 KB), betreffende de door de lidstaten van de West-Europese Unie te nemen maatregelen ten einde het agentschap voor het toezicht op de bewapening in staat te stellen op doeltreffende wijze toezicht uit te oefenen en houdende voorziening in een behoorlijke rechtsgang overeenkomstig protocol nr. IV bij het verdrag van Brussel, zoals gewijzigd bij de op 23 oktober 1954 te Parijs ondertekende protocollen.
   
 4. Overeenkomst, ondertekend te Parijs op 14 december 1957 (PDF, 32.06 KB), ter uitvoering van artikel v van protocol nr. II bij het verdrag van Brussel zoals gewijzigd bij de op 23 oktober 1954 te Parijs ondertekende protocollen. 
   
 5. Verdrag nopens de rechtspositie van de West-Europese Unie (PDF, 23.47 KB), van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf, ondertekend te Parijs op 11 mei 1955. 
   
 6. Protocol ondertekend te Londen op 14 november 1988 (PDF, 24.02 KB) inzake toetreding van de Portugese republiek en het Koninkrijk Spanje tot het verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging, ondertekend te Brussel op 17 maart 1948, zoals gewijzigd bij het protocol tot wijziging en aanvulling van het verdrag van Brussel, ondertekend te Parijs op 23 oktober 1954.
   
 7. Protocol ondertekend te Rome op 20 november 1992 (PDF, 23.43 KB) inzake toetreding van de Helleense republiek tot het verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging, ondertekend te Brussel op 17 maart 1948, zoals gewijzigd en aangevuld door het protocol, ondertekend te Parijs op 23 oktober 1954, en door andere protocollen en bijlagen die een integrerend deel daarvan uitmaken.
   
 8. Beveiligingsverdrag van de West-Europese Unie (PDF, 23.31 KB) (WEU), gedaan te Brussel op 28 maart 1995. 

 

Zeerechtverdragen

 1. Internationale overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen inzake aanvaring en protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 23 september 1910. Gebonden Staten (PDF, 172.76 KB)
   
 2. a) Internationale overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen inzake bijstand en berging op zee en protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 23 september 1910. Gebonden Staten (PDF, 52.8 KB)
   
  b) Protocol tot wijziging, opgemaakt te Brussel op 27 mei 1967. Gebonden Staten (PDF, 114.13 KB)
   
 3. Internationale overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen betreffende de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaars van zeeschepen en protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924. Gebonden Staten (PDF, 104.94 KB)
   
 4. a) Internationale overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen inzake cognossementen en protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924. Gebonden Staten (PDF, 245.83 KB)

  b) Protocol tot wijziging, opgemaakt te Brussel op 23 februari 1968. Gebonden Staten (PDF, 186.56 KB)

  c) Protocol, opgemaakt te Brussel op 21 december 1979, houdende wijziging van de internationale overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen inzake cognossementen van 25 augustus 1924, zoals gewijzigd door het protocol van 23 februari 1968. Gebonden Staten (PDF, 189.68 KB)
   
 5. Internationale overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen betreffende de voorrechten en hypotheken op zeeschepen en protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 10 april 1926. Gebonden Staten (PDF, 67.06 KB)
   
 6. Internationale overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen betreffende de immuniteiten van staatsschepen, ondertekend te Brussel op 10 april 1926 en aanvullend protocol, ondertekend te Brussel op 24 mei 1934. Gebonden Staten (PDF, 161.81 KB)
   
 7. Internationaal verdrag tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen betreffende de bevoegdheid in burgerlijke zaken op het stuk van aanvaring, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952. Gebonden Staten (PDF, 48.98 KB)
   
 8. Internationaal verdrag tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen betreffende de bevoegdheid in strafzaken op het stuk van aanvaring en andere scheepvaartvoorvallen, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952. Gebonden Staten (PDF, 49.84 KB)
   
 9. Internationaal verdrag tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952. Gebonden Staten (PDF, 239.81 KB)
   
 10. a) Internationaal verdrag nopens de beperking van de aansprakelijkheid van de eigenaren van zeeschepen en protocol van ondertekening, opgemaakt te Brussel op 10 oktober 1957. Gebonden Staten (PDF, 94.08 KB)

  b) Protocol houdende wijziging, opgemaakt te Brussel op 21 december 1979. Gebonden Staten (PDF, 133.26 KB)
   
 11. Internationaal verdrag nopens de verstekelingen, opgemaakt te Brussel op 10 oktober 1957. Gebonden Staten (PDF, 111.2 KB)
   
 12. Internationale overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen inzake het zeevervoer van passagiers en protocol, opgemaakt te Brussel op 29 april 1961. Gebonden Staten (PDF, 123.29 KB)
   
 13. Overeenkomst inzake de aansprakelijkheid van uitbaters van nucleaire schepen en aanvullend protocol, opgemaakt te Brussel op 25 mei 1962. Gebonden Staten (PDF, 109.32 KB)
   
 14. Internationale overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen inzake vervoer over zee en bagage van passagiers, opgemaakt te Brussel op 27 mei 1967. Gebonden Staten (PDF, 94.8 KB)
   
 15. Internationale overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen betreffende de inschrijving van de rechten inzake de in aanbouw zijnde schepen, opgemaakt te Brussel op 27 mei 1967. Gebonden Staten (PDF, 37.53 KB)
   
 16. Internationale overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen betreffende de voorrechten en hypotheken op zeeschepen, ondertekend te Brussel op 27 mei 1967. Gebonden Staten (PDF, 118.56 KB)