Verklaring van minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Persvrijheid, 3 mei 2020

Op de Internationale Dag van de Persvrijheid vieren we de vitale rol van de vrije pers. Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin benadrukt daarbij dat een onafhankelijke en betrouwbare pers een belangrijke graadmeter vormt voor een democratische en open samenleving, die enkel naar behoren kan functioneren indien burgers goed geïnformeerd zijn.

  1. Laatst bijgewerkt op

Op de Internationale Dag van de Persvrijheid vieren we de vitale rol van de vrije pers. Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin benadrukt daarbij dat een onafhankelijke en betrouwbare pers een belangrijke graadmeter vormt voor een democratische en open samenleving, die enkel naar behoren kan functioneren indien burgers goed geïnformeerd zijn.

Philippe Goffin: “Persvrijheid is veel meer dan journalisten onbeperkt hun werk laten doen, het garandeert ook het recht van elke burger op neutrale informatie, het garandeert het recht om het oneens te zijn en het te zeggen, te schrijven en het te verspreiden via zoveel mogelijk kanalen als nodig en zo vaak als nodig”.

Niet voor niets wordt de pers de waakhond van de democratie genoemd: journalisten onderzoeken de ware toedracht van feiten, geven een stem aan zij die vaak niet gehoord worden en roepen de politiek ter verantwoording.

Journalisten werken daarbij vaak onder moeilijke omstandigheden en vormen vaak het doelwit van personen of instanties die de vrijheid van meningsuiting willen beknotten. Vandaag brengen we dan ook hulde aan alle journalisten wereldwijd die het leven lieten tijdens het uitoefenen van hun beroep. Volgens Reporters Without Borders stierven vorig jaar 39 journalisten, 10 burgerjournalisten en 3 media-assistenten wegens hun journalistiek werk. Staten zijn verplicht er op toe te zien dat ze afdoende worden beschermd en dat daders van geweld of intimidatie tegen journalisten hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Het belang van een vrije en onafhankelijke pers komt nog meer tot uiting in tijden van crisis. Terwijl de wereld vandaag het hoofd biedt aan één van de zwaarste gezondheidscrises van de afgelopen decennia, zijn mensen op zoek naar betrouwbare informatie. Door accurate feiten aan te reiken, helpen journalisten individuen en overheden om weloverwogen beslissingen te nemen in de strijd tegen COVID-19. Een onafhankelijke, kritische blik helpt daarbij om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.

Vrijheid van meningsuiting, inclusief persvrijheid, is een onontbeerlijk onderdeel van elke democratische samenleving. Deze vrijheid is essentieel voor het vervullen en genot van een breed scala aan andere mensenrechten. Het betreft een universeel recht, waarop iedereen zich zonder onderscheid moet kunnen beroepen, in België of in het buitenland. Ons land zal zich blijven inzetten voor dit recht, zowel in bilaterale relaties, via de EU of in multilaterale fora, zoals de Verenigde Naties, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Raad van Europa.

 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen