Uittreksel uit het Strafregister

  1. Laatst bijgewerkt op

1. Een uittreksel uit het Belgische strafregister aanvragen 


U moet persoonlijk een mail sturen naar de Federale Overheidsdienst Justitie, dienst Centraal Strafregister: strafregister@just.fgov.be


Vermeld in uw aanvraag de volgende gegevens:  

  • uw naam en voorn(a)am(en); 
  • uw adres; 
  • uw geboortedatum en - plaats; 
  • de reden van uw aanvraag. 
     

Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort toe.  

Het uittreksel is gratis. 
 

2. Een uittreksel uit het strafregister aanvragen voor de periode waarin u in het buitenland verbleef 


U moet zich rechtstreeks richten tot de bevoegde autoriteiten van het betrokken land

Sommige buitenlandse autoriteiten rekenen kosten aan voor de opmaak van dit type document.