Eswatini

kaart Eswatini

 

 
Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Veel landen hebben reisbeperkingen ingevoerd, zoals een inreisverbod voor reizigers uit bepaalde landen, grenssluitingen en/of quarantaines. Nieuwe beperkingen kunnen zonder al te veel waarschuwing vooraf worden afgekondigd. Hierdoor kunnen reisplannen ernstig worden verstoord en kunnen reizigers gedwongen worden om langer dan gepland in het buitenland te blijven. Het risico dat Belgische burgers gestrand geraken, is dus groot. Het is daarom raadzaam om alle reizen naar Eswatini uit te stellen.

Er zijn momenteel geen commerciële vluchten tussen België en Eswatini. Tot op heden zijn de landsgrenzen van Eswatini met Zuid-Afrika nog steeds gesloten en is alleen het vervoer van goederen en grensarbeiders toegestaan.

Op 27 maart werd een gedeeltelijke lockdown in het hele land ingevoerd. Die werd versoepeld vanaf 8 mei. Als gevolg daarvan hebben de meeste bedrijven toestemming gekregen om te heropenen en mogen ook de openbare diensten hun activiteiten hervatten. Daarnaast worden ook de instellingen voor hoger onderwijs en de scholen in de komende weken geleidelijk aan heropend. 

Sommige regels blijven echter behouden. Belgische onderdanen die zich in Eswatini bevinden, ongeacht of ze bezoeker of inwoner zijn, moeten de aanbevelingen en instructies van de lokale autoriteiten volgen. In het kader van de lockdownmaatregelen is de aankoop van alcohol niet toegestaan. Alle bijeenkomsten zijn verboden, behalve, huwelijken, begrafenissen en religieuze diensten voor maximaal 100 personen. 

Belgen die moeten reizen dienen eerst contact opnemen met hun touroperator, verzekering of luchtvaartmaatschappij.

Belgen die momenteel op reis zijn moeten eerst contact opnemen met hun lokale autoriteiten, reisbureau, touroperator of luchtvaartmaatschappij voor hulp. In geval van nood kan de Belgische ambassade in Pretoria worden gecontacteerd (pretoria@diplobel.fed.be).

Voor informatie over een eventuele verandering in de situatie, kunt u terecht op volgende sites: 

 
Om u beter te kunnen bijstaan, gelieve u te registreren op
https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in Swaziland doorgaans veilig gereisd worden. De meeste reizen naar Swaziland verlopen zonder problemen. Gedurende de laatste jaren werd er meestal consulaire bijstand verzocht voor gevallen van criminaliteit. Nachtelijke wandelingen in de stadscentra van Mbabane en Manzini worden afgeraden.

De politieke situatie in Swaziland is gespannen, ondermeer omwille van de huidige financiële crisis. Er vinden betogingen en protestacties plaats tegen de regering, die gepaard kunnen gaan met geweld en hard optreden van de overheid. Tengevolge hiervan is er een versterkte politiecontrole. Het is dan ook aangeraden om steeds een identiteitsdocument en een rijbewijs op zak te hebben.

Een opflakkering van de politieke onrust en het sociaal protest kunnen leiden tot geweld. Men dient zich steeds goed te informeren vooraleer men verder reist door het land. Het is raadzaam de politieke actualiteit op te volgen voor en tijdens de reis en uit de buurt te blijven van samenscholingen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.