Pakistan

kaart Pakistan

 

Laatste update

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Over het gehele grondgebied wordt een toenemend aantal gevallen van de coronavirusinfectie (COVID-19) bevestigd. Volgens de regering zal de piek waarschijnlijk begin augustus worden bereikt.

De belangrijkste grensovergangen met Afghanistan (Torkham en Chaman) zijn opnieuw geopend, hoewel deze soms tijdelijk gesloten kunnen worden. De grens met Iran is voor handel geopend. De Wagah border met India is tot nader order gesloten voor regulier personenverkeer, maar wordt sporadisch geopend.

Internationale vluchten van en naar Pakistan zijn opnieuw toegelaten, maar het vluchtaanbod blijft onregelmatig. Houd rekening met mogelijke vertragingen, wijzigingen en annuleringen.

Indien u het land wenst te verlaten, is het aangeraden om een reisbureau of een luchtvaartmaatschappij te contacteren voor informatie over beschikbare vluchten en de geldende voorwaarden, ook wat betreft eventuele transit, en er de voorkeur aangeven een vluchtplan te kiezen dat het mogelijk maakt rechtstreeks in België aan te komen, gezien er soms verwarring bestaat bij luchtvaartmaatschappijen en reisbureaus, over het intra-Europees verkeer. De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet, die hier toegankelijk is : www.info-coronavirus.be. U kan er alle nuttige en noodzakelijke informatie terug vinden over de huidige maatregelen van toepassing in België.

Voor wat betreft de reizigers naar Pakistan wordt de lichaamstemperatuur bij aankomst gemeten en kan er een kort interview plaatsvinden op basis van een gezondheidsformulier dat u eerder hebt ingevuld vóór uw aankomst. Op basis van dit kort onderhoud, krijgt de passagier:

 • de toestemming ofwel naar zijn huis of naar het hotel te gaan, waar hem wordt aangeraden ten minste 14 dagen in zelfisolatie te blijven
 • of, als er temperatuursverhoging is en/of de passagier vertoont andere symptomen kan er een beslissing tot quarantaine worden genomen door de bevoegde autoriteiten.

Voor meer informatie voor het instappen, tijdens de vlucht of na het uitstappen, wordt u uitgenodigd om volgende site te raadplegen: www.covid.gov.pk/intl_travellers/guidelines_for_travellers.

Maatregelen om de verspreiding van Covid-19 onder controle te houden zijn in alle provincies van kracht, hoewel de aard en de intensiteit van deze maatregelen kunnen variëren. Onder alle omstandigheden is het raadzaam de maatregelen van de lokale autoriteiten te respecteren en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van de gezondheidssituatie.

 

Veiligheidssituatie

Er vinden regelmatig terroristische of andere gewelddadige incidenten plaats in het land, zowel in meer afgelegen gebieden als in de grote steden. Zowel de veiligheidsdiensten als burgerdoelwitten (markten, luchthavens, hotels, gebedsplaatsen, scholen, …) kunnen getroffen worden. Het is daarom aangeraden om drukbezochte plaatsen in de mate van het mogelijke te vermijden.

Er vinden regelmatig incidenten plaats aan de betwiste grenszone tussen India en Pakistan, waarbij soms burgerdoden vallen. Deze zone, rond de Line of Control en de Working Boundary, moet daarom vermeden worden.

Voor elke reis naar Pakistan kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. Indien u naar een gebied reist dat afgeraden wordt, informeert u best ook de Belgische Ambassade in Islamabad per e-mail via islamabad@diplobel.fed.be.

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

De algemene veiligheidssituatie is in de laatste jaren relatief verbeterd. Er bestaat echter in het hele land nog steeds een reëel risico op ernstige veiligheidsproblemen (terroristische aanslagen, onlusten, gewelddadige betogingen, ontvoeringen, enz.), waarbij jaarlijks honderden mensen het leven verliezen. Pakistan is een land met een intense politieke actualiteit die gekenmerkt wordt door frequente betogingen die soms op geweld uitdraaien. Die betogingen kunnen spontaan ontstaan en worden soms overgenomen door criminele of extremistische groepen. Er zijn verschillende terroristische groeperingen actief die zowel de veiligheidsdiensten als burgerdoelwitten aanvallen.

In het licht van de veiligheidssituatie bestaan er uitgebreide restricties op de bewegingsvrijheid van de lokale bevolking en vooral buitenlanders, en zijn er veelvuldige controles (documenten, bagage, fouillering, …) onderweg en bij het betreden van gebouwen of winkelcentra. Zorg ervoor dat u voldoende kopieën van uw paspoort en visum bij zich heeft. De soms onduidelijke regelgeving in dit verband kan leiden tot intrusieve controles en willekeur door de veiligheidsdiensten.

Omwille van de instabiele en onvoorspelbare veiligheidssituatie, worden toeristische reizen naar Pakistan afgeraden

Zakenreizen kunnen in principe naar de grote steden van het land gedaan worden onder de voorwaarden hierna vermeld.

In het noorden van Pakistan vinden geregeld aardbevingen en overstromingen plaats (zie rubriek “Klimaat en rampen”).

Reizen naar volgende gebieden zijn volledig afgeraden:

 • De provincie Khyber-Pakhtunkhwa (KP, voormalig NWFP)
 • De tribale gebieden in het noordwesten aan de grens met Afghanistan
 • Balochistan.
 • Pakistan-bestuurd Kashmir (Azad Kashmir) en de regio rond de betwiste grens tussen India en Pakistan (Line of Control en Working Boundary).
 • De rurale gebieden in Punjab.
 • De rurale gebieden in Sindh.

Indien men in het kader van een specifieke opdracht (bv. Verenigde Naties of humanitaire organisaties) naar bovenstaande gebieden dient te reizen, wordt aangeraden met de Ambassade contact op te nemen, en de details van de voorgenomen reis verblijf, alsook de contactgegevens ter plaatse, mee te delen. Het reizen in niet-stedelijke gebieden in deze streken is risicovol en wordt absoluut afgeraden.

Reis enkel indien noodzakelijk naar volgende gebieden:

 • De hoofdstad Islamabad en omgeving.
 • De grote steden in Punjab (Rawalpindi, Lahore, Faisalabad).
 • Karachi. Verschillende wijken van de stad worden echter nog steeds geteisterd door (zware) criminaliteit. Het wordt aangeraden om de verplaatsingen binnen de stad te beperken, zeker ’s nachts.
 • Gilgit-Baltistan: Toerisme is over het algemeen mogelijk in de regio Skardu, Nagar en Hunza, indien omkaderd door een professioneel reis- of trekkingagentschap en een ervaren gids. Wel moet de veiligheidssituatie te Gilgit, de toegangspoort tot het noorden, worden opgevolgd. Na de moord op 10 buitenlandse toeristen aan de weinig toegankelijke Diamer zijde van de Nanga Parbat in juni 2013, heeft de Pakistaanse overheid drastische maatregelen genomen om de veiligheid in het gebied te versterken. Dit vertaalt zich onder andere in tientallen checkpoints langs de weg en strenge controles. De grootste waakzaamheid is geboden bij het reizen over de Karakoram Highway Het veiligste gedeelte van de Karakoram Highway is dat van Gilgit via Hunza tot aan de Chinese grens op de Khunjerabpas. Het gedeelte van Besham via Chilas tot Gilgit, alsook de Babusarpas, zijn onveilig en worden afgeraden. In de gebergten in het noorden van Pakistan vinden regelmatig lawines en aardverschuivingen plaats. Daarbij verliezen jaarlijks verschillende bergbeklimmers het leven. Het wordt aanbevolen om per binnenlandse vlucht te reizen (Gilgit, Skardu).

Voor alle grotere steden van het land waar zich buitenlanders bevinden is het risico op gewelddaden in de vorm van (zelfmoord)aanslagen,  gewelddadige betogingen, religieus-sectair geweld en criminaliteit in het algemeen steeds actueel. Extra voorzichtigheid is steeds geboden tijdens religieuze feestdagen en periodes van spanningen.

Er wordt aangeraden om in alle gevallen (i) een reis of verblijf zeer goed voor te bereiden met vertrouwenspersonen ter plaatse, (ii) de verplaatsingen tot een minimum te beperken en goed te plannen, (iii) de actualiteit op de voet te volgen en bij de minste onregelmatigheid verplaatsingen te vermijden en zich in veiligheid te begeven (iv) in alle omstandigheden een laag profiel te houden, zich nooit in zelfs onschuldig lijkende problemen te mengen en zich snel van elke probleemhaard te verwijderen.

Dit is ook het geval voor zakenmensen die Pakistan bezoeken in het kader van commerciële of economische activiteiten  en  voor landgenoten die op familiebezoek naar Pakistan wensen te  komen of  trekkers die de bergachtige regio’s van het land willen bezoeken

Het is voor de Ambassade vaak moeilijk of onmogelijk om tussen te komen in geval van moeilijkheden ondervonden door onze landgenoten. De lokale autoriteiten vereisen speciale toelating voor het Ambassadepersoneel ( die, indien afgeleverd, sowieso een lange procedure vereist) om zich in het grootste deel van het land te begeven.

 
Terreurdreiging

Sinds 2008 wordt het land getroffen door een golf van aanslagen die reeds het leven gekost hebben heeft aan tienduizenden personen. Er zijn verschillende terreurorganisaties actief op het grondgebied. Het zijn voornamelijk de provincies Khyber-Pakhtunkhwa en Balochistan, en de tribale gebieden in het noordwesten, die getroffen worden. De slachtoffers zijn vaak politiemensen en militairen, maar er is een tendens om ook burgers (vooral leden van minderheden) en buitenlanders als doelwit uit te kiezen. Er bestaan  aanzienlijke anti-Amerikaanse gevoelens die zich kunnen uitbreiden tot alle Westerlingen. Zij zijn potentiële doelwitten en is het aangeraden om te allen tijde waakzaam te zijn.

Zoals de aanvallen op de internationale luchthavens in Karachi en Peshawar in 2014 aantoonden, zijn ook luchthavens of stations onvoldoende beveiligd en zijn zij kwetsbare doelwitten.

Aanslagen gebeuren vaak tijdens bepaalde religieuze feesten, in het bijzonder van de minderheden (Shia, Christelijk). Het bijwonen ervan, zelfs als toeschouwer, wordt sterk afgeraden. Hetzelfde geldt voor al dan niet spontane betogingen die vaak op geweld uitdraaien. Wanneer men hiermee geconfronteerd wordt, dient men onmiddellijk rechtsomkeer te maken en een veilig onderkomen te zoeken. Vooral Shia moskeeën zijn het doelwit van geweld. Bezoek aan deze moskeeën wordt uitdrukkelijk afgeraden; voor het bezoek aan kerken moet men grote voorzichtigheid aan de dag leggen en grote  menigten vermijden (bv. op zondag).

 

Criminaliteit

(Zware) criminaliteit komt in heel Pakistan voor, zeker in de grote steden (Karachi is op dat vlak het minst veilig). Er worden regelmatig (gewapende) overvallen, moorden, geweld tegen religieuze of seksuele minderheden gerapporteerd. Buitenlanders zijn sporadisch ook een doelwit van ontvoeringen, waardoor de meeste buitenlandse ngo’s en Ambassades de ontplooiing van buitenlands personeel op het terrein zo veel mogelijk vermijden, zeker in de rurale gebieden.

 

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.