Duitsland

kaart Duitsland

Laatste update

Het coronavirus Covid-19 in Duitsland

Alle deelstaten kennen gevallen van Covid-19 (de hoogste concentratie gevallen is terug te vinden in de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Beieren en Baden-Württemberg). Om veilig te kunnen reizen tijdens de Covid-19-epidemie wordt aanbevolen de instructies van lokale autoriteiten en/of het Duitse Ministerie van Volksgezondheid en het Robert-Koch-Institut te respecteren.

Niet-essentiële reizen van en naar België werden momenteel bij besluit van de Belgische regering verboden. Raadpleeg de website van het Belgische crisiscentrum voor meer informatie: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/wat-als-je-de-grens-over-moet

Om consulaire hulp beter te kunnen organiseren, vragen wij u om al uw reizen te registeren via https://travellersonline.diplomatie.be.

Wat moeten mensen in Duitsland doen die zich zorgen maken over een besmetting met Covid-19 of die terugkeren uit risicogebieden waar het virus veel voorkomt?
Best neemt u contact op met een arts of de verantwoordelijke lokale Duitse gezondheidsautoriteit.
Het is ten zeerste aan te raden eerst telefonisch contact op te nemen alvorens u zich naar de eerste hulp of een dokter begeeft!

Indien u in Duitsland bent, en medisch advies wenst in verband met het Coronavirus kunt u telefonisch contact opnemen met volgende medische instanties (er wordt sterk aangeraden om eerst te bellen vooraleer zich naar een spoeddienst of arts te begeven): 

 • Geneeskundige wachtdienst: 116 117
 • Uniek administratief nummer: 115 (politie-brandweer-ambulance)
 • Onafhankelijke patiëntenadvieslijn: +49 (0) 8000117722
 • Burgertelefoon ministerie Gezondheidszorg: +49 (0) 30346465100

Reizigers naar Duitsland uit risicogebieden (zoals bepaald door het Robert-Koch-Institut):
Reizigers die in Duitsland aankomen per vliegtuig of schip uit risicogebieden, moeten vooraleer zij het vliegtuig of het schip verlaten, een “uitstapkaart” invullen. Op deze kaart verstrekken ze informatie over hun vlucht/reis en over hun persoonlijke beschikbaarheid in de 30 dagen na hun aankomst. Reizigers uit China (het Chinese vasteland en Hong Kong) moeten daarnaast in hun “uitstapkaart” ook informatie verstrekken over hun verblijfplaats in China en hun gezondheidstoestand. Ook dienen zij een contactpersonen aan te duiden. Bepaalde treinreizigers uit Italië zouden ook gevraagd kunnen worden om een “uitstapkaart” in te vullen.

Beperkende maatregelen in Duitsland:

 •  Alle scholen in Duitsland worden gesloten
 •  Het verblijf in de openbare ruimte is alleen toegestaan met één andere persoon die niet in het huishouden verblijft, of met personen uit het eigen huishouden.
 • Bond- en deelstaten hebben besloten om alle horecabedrijven te sluiten. Alleen de levering en het ophalen van afhaalmaaltijden voor consumptie thuis zijn nog toegestaan.
 • Toeristische overnachtingen zijn niet langer toegestaan.
 • Alle winkels die niet hoogstnoodzakelijk zijn worden gesloten. Uitdrukkelijk dus geen sluiting van: o.a. apothekers, banken, tankstations, winkels, supermarkten, wassalons, winkels voor dierenvoeding, drogisterijen, postkantoren, krantenwinkels. Deze winkels zullen ook op zondag mogen openen, indien aan de hygiënische standaarden voldaan wordt.
 • Absolute sluiting van alle o.a. : centra, zalen en faciliteiten voor cultuur, sport en andere evenementen.
 • Absoluut verbod op: samenkomst in verenigingen en religieuze diensten.
 • Nieuwe regelingen voor bezoek in ziekenhuizen (1 bezoek per dag; maximum één uur, geen kinderen onder 16 jaar toegelaten, geen bezoekers met longaandoeningen - gelieve dit telkens op voorhand bij het ziekenhuis te verifiëren)
 • In alle instanties die niet absoluut gesloten worden, is er een toegangsverbod voor iedereen die de voorbije 14 dagen in een risicogebied is geweest.

*Deze lijst is niet begrensd en indicatief.

Belgen die in Duitsland wonen:
Aangezien het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken alle buitenlandse reizen die niet absoluut noodzakelijk zijn, vanwege de onzekerheid over een vlotte terugkeer afraadt, raden wij de in Duitsland wonende Belgen aan dit advies op te volgen.

Duitse grenscontroles aan de EU-binnengrenzen:
Met ingang van 16/03/2020 heeft Duitsland de controles aan de EU-binnengrens met de buurlanden Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Denemarken tijdelijk weer ingevoerd. De maatregel heeft volgende gevolgen:

 • Goederentransport blijft ongehinderd mogelijk
 • Verdere reizen naar Duitsland zijn via de bovengenoemde landsgrenzen niet meer mogelijk, behoudens enkele uitzonderingen:
  • Duitse staatsburgers mogen steeds het Duitse grondgebied betreden
  • Grensoverschrijdend reizen op basis van professionele grond is toegelaten (onafhankelijk van nationaliteit), indien op basis van een voorgaand kaderakkoord (seizoensarbeiders, pendelaars, Europarlementariërs, geaccrediteerde diplomaten) en in het bezit van de nodige documentatie (arbeidscontract, contractuele documenten, … ) mits in het bezit van een bewijsstuk.
  • Grensoverschrijdende reizen (onafhankelijk van nationaliteit) omwille van dwingende reden (medische behandelingen, sterfgeval in familie), wordt op geval per geval behandeld.
  • Terugreizen van EU-burgers en ‘derdelanders’, naar hun land van herkomst, of naar het land waarvan ze een verblijfstitel hebben (langdurige verblijfstitel), via transit door Duitsland blijft mogelijk.
 • Reizen van ‘derdelanders’ met Schengen-visa voor toeristische doeleinden zijn niet meer toegelaten.
 • Op dit moment wordt het grensverkeer nog niet gekanaliseerd naar enkele centrale grensovergangen. Maar dit behoort uitdrukkelijk wel tot de mogelijkheden.

*Deze lijst is niet begrensd en indicatief.

Belgische grenscontroles aan de Duitse grens:
Met ingang van 20/03/2020 heeft België de controles aan de EU-binnengrens met alle buurlanden Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk tijdelijk weer ingevoerd. Alle niet-essentiële verplaatsingen van en naar België zijn tot nader order verboden.

FAQ: Reizen naar Duitsland – Wanneer kan het wel of niet?
Bij een medische afspraak:
Toegestaan, mits bewijs van hoogdringendheid van een arts.
Bezoek familielid die medisch verzorgd wordt:
Toegestaan, maar enkel op basis van bewijs arts.
Afhalen familielid van medische behandeling:
Toegestaan, mits bewijs arts.
Medisch verzorging van dieren:
Toegestaan, indien het dier afhankelijk is van de eigen persoonlijke verzorging.
Niet toegestaan, indien het dier bij een dierenarts is ondergebracht.
Bezoeken van echtgeno(o)t(e) of partner:
Niet toegestaan.
Transit:
Toegestaan, mits bewijs van doorreis.
Pachters/Jachtopwachters:
Toelating, indien de aanwezigheid voor de controle van wilde dieren nodig is.
(enkel met bewijsstukken)
Pakket afhalen (of voertuig):
Niet toegelaten
Verhuizen: 
Mogelijk, mits bewijs van het opzeggen van de oude woning.
(geldt enkel voor Duitsland-België)
Hulp bij de verhuis:
Verboden.
Dier/auto/ect. gekocht en dit/deze willen ophalen:
Verboden.
*Deze lijst is niet exhaustief, enkel indicatief.

Enkele eenvoudige algemene hygiënische maatregelen om de verspreiding van virussen (zoals het coronavirus Covid-19) te vermijden:

 • Was regelmatig uw handen
 • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen, indien dit niet mogelijk is nies of hoest dan in de binnenkant van uw ellenboog
 • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegenaandoeningen (bv. hoesten en niezen)

Bekijk ook de affiche met tips voor een goede hygiëne.

Voor meer informatie over het coronavirus Covid-19 kunt u ook terecht op de site van de FOD Volksgezondheid:
https://www.info-coronavirus.be/nl/

en op de site van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen
https://www.wanda.be/nl/a-z-index/coronavirus-2019-ncov/

 

De Duitse autoriteiten blijven op hun hoede voor terroristische aanslagen en handhaven scherpe veiligheidsmaatregelen op luchthavens, stations en andere publieke plaatsen.

Om consulaire hulp beter te kunnen organiseren, vragen wij u om al uw reizen te registeren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Duitsland.

Duitsland is, zoals België, een veilig land; in toeristische gebieden is waakzaamheid voor zakkenrollers en andere kleine criminaliteit geboden. Duitsland deelt met de rest van Europa de algemene dreiging van terrorisme.

Het is aangeraden om waakzaam te zijn, strikt de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen en grote bijeenkomsten en volksmassa’s te mijden.
 
Criminaliteit


Duitsland kent een lage criminaliteitsgraad. Straatcriminaliteit komt echter wel voor, o.a. zakkenrollers en diefstal uit geparkeerde wagens.

In grote steden als Berlijn, en dan vooral in de metro en op plaatsen waar veel mensen (vooral jongeren) samenkomen zoals festivals, marktjes, enz. komen gauwdiefstallen steeds vaker voor. Ook diefstal door bedelende (zigeuner)bendes is een vastgesteld fenomeen. Houd dus ten alle tijden uw portefeuille en uw identiteitsdocumenten goed in het oog.

In de steden stelt men af en toe gewelddaden vast meestal gepleegd door jongeren.