Duitsland

kaart Duitsland

 

Laatste update
 

  Coronavirus COVID-19

  • Reizen binnen de EU is mogelijk: waakzaamheid blijft geboden en de reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19 moeten strikt worden nageleefd.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  Let op: maatregelen worden in Duitsland op deelstaatniveau ingevoerd en kunnen daarom verschillen van deelstaat tot deelstaat. Ook kunnen er aanvullende voorwaarden en uitzonderingen van kracht zijn in de deelstaten die u bezoekt. Meer informatie over de specifieke maatregelen in de verschillende deelstaten vindt u hier.

   

  Maatregelen in Duitsland

  Bij een incidentie van minder dan 100 nieuwe infecties/100.000 inwoners/7 dagen beslist elke Duitse deelstaat over haar eigen coronaregels. Toch zijn er enkele algemene richtlijnen:

  • De minimumafstand van 1,5m en hygiëneregels blijven gelden voor iedereen, óók voor wie gevaccineerd of genezen is. Verluchting en Corona-Warn-App blijven sterk aangeraden.
  • Mondmaskers blijven verplicht in openbare gesloten ruimtes. In winkels en het lokaal openbaar vervoer moet dat een medisch masker zijn.
  • Voor regio’s waar de incidentie onder 35/100.000/7 is: Sociale bijeenkomsten mogen met maximum drie huishoudens of koppels. In totaal mogen er maximum tien personen zijn (kinderen onder 14 niet meegeteld), tenzij enkel gevaccineerde en genezen personen aanwezig zijn. Bij lagere coronacijfers kunnen de deelstaten verdere versoepelingen van deze regel toelaten.
  • Bij een horecabezoek binnen (en in sommige deelstaten ook buiten) is een recente coronatest verplicht. Hetzelfde geldt voor diensten als kappers en schoonheidssalons. Vaak uitzonderingen voor wie gevaccineerd of genezen is.

   

  (Terug)reizen naar Duitsland

  Duitsland maakt een onderscheid tussen hoogrisicogebieden en virusvariantgebieden. Die lijst vindt u hier.

  Sinds 20 juni 2021 is België niet-risicogebied.

  Let op: Vanaf 1 augustus moeten alle reizigers naar Duitsland een negatieve test (PCR- of antigeentest), genezingsattest of vaccinatiebewijs voorleggen, ongeacht of men uit niet-risicogebied, hoogrisicogebied of virusvariantgebied reist:

  • Genezing minstens 28 dagen en maximum 6 maanden geleden.
  • Volledig gevaccineerd minstens veertien dagen geleden.
  • Een genezen besmetting plus één vaccinatiedosis volstaat ook.
  • Een PCR-test mag maximaal 72 uur oud zijn op het moment van inreizen, een antigeentest maximaal 48 uur oud (taal: DE, EN, FR, IT, ES).

   

  • Niet voor kinderen onder 12 jaar.
  • Niet voor wie minder dan 24u de grens overgaat.
  • Niet voor wie enkel doorreist.
  • Niet voor grenswerkers:

  Enkel grenswerkers uit hoogrisicogebieden zonder vaccinatie- of genezingsbewijs moeten voortaan twee maal per week een negatieve test voorleggen.

   

  Regeling voor wie naar Duitsland reist vanuit niet-risicogebied (en de afgelopen tien dagen niet in (hoog)risicogebied was)

  Wie naar Duitsland reist vanuit een niet-risicogebied moet een negatieve test, een genezingsattest of vaccinatiebewijs voorleggen. (zie hierboven)

  Geen meldplicht of quarantaineplicht voor reizigers vanuit niet-risicogebied.

   

  Regeling voor wie naar Duitsland reist en de afgelopen tien dagen in hoogrisicogebied was

  1. Aanmeldingsformulier moet worden ingevuld
  • Niet voor wie minder dan 24u de grens overgaat
  • Niet voor wie enkel doorreist
  • Niet voor transportpersoneel
  • Verdere uitzonderingen zie hier
  1. Negatieve test, genezingsattest of vaccinatiebewijs moet worden voorgelegd. (zie hierboven)
  2. Voor reizigers die geen vaccinatiebewijs of genezingsattest kunnen voorleggen, geldt een quarantaineplicht:
  • Quarantaine van 10 dagen die kan worden beëindigd met negatieve test vanaf dag 5.
  • Voor kinderen onder 12 jaar geldt een quarantaineduur van 5 dagen.
  • De quarantaine kan voortijdig beëindigd worden indien het hoogrisicogebied tijdens de quarantaineperiode wordt heringedeeld tot niet-risicogebied.

   

  Regeling voor wie naar Duitsland reist vanuit virusmutatiegebied

  Als u in virusmutatiegebied was, is reizen naar Duitsland enkel mogelijk als u in Duitsland woont of voor uitzonderlijke zaken. Bekijk de Duitse regelgeving zeer goed. Transit via Duitsland naar België vanuit virusmutatiegebied is in principe niet mogelijk.

  Let op: Hou er rekening mee dat regels ook kunnen veranderen ná uw vertrek op reis en dat dit uw geplande terugkeer kan bemoeilijken. Bovendien kunnen landen ook op korte tijd worden ingeschaald als (hoog)risicogebied.

   

  (Terug)reizen naar België


  Informeer u hier over de regels die gelden in België of bel de corona-infolijn van de Belgische overheid op het nummer: +32 78 15 17 71. 

  Indien u naar België reist, moet u kijken of u het Passenger Locator Form moet invullen. Voor bepaalde professionele reizen is er ook het BTA-formulier.

  Wie niet in België woont, moet een negatieve PCR-test kunnen voorleggen bij binnenkomst; wie in België woont, moet op dag 1 een test laten doen. Zeven dagen later volgt een tweede test. U moet mogelijk in quarantaine. Al de regels vindt u hier.
   

  Nuttige links om de Belgische situatie op te volgen
  De Belgische ambassade in Berlijnde Belgische corona-infowebsite en de FOD Buitenlandse Zaken

  Nuttige links om de Duitse situatie op te volgen
  Het Duitse Ministerie van Volksgezond (Duitstalige website), het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken (Duitstalige website), de Duitse politie (Duitstalige website) en het Robert-Koch-Instituut (Duitstalige website).

  In geval van nood kunt u terecht op

  • de noodcentrale 112 (politie – brandweer – ziekenwagen),
  • de Geneeskundige Noodwachtdienst 116117 (enkel bereikbaar vanuit Duitsland)
  • de permanente wachtdienst van onze Ambassade in Berlijn (Belgen in noodsituaties, geen reisadviezen).

   

  Veiligheid - Terrorisme

  De Duitse autoriteiten blijven op hun hoede voor terroristische aanslagen en handhaven scherpe veiligheidsmaatregelen op luchthavens, stations en andere publieke plaatsen.

   

  Om consulaire hulp beter te kunnen organiseren, vragen wij u om al uw reizen te registeren via https://travellersonline.diplomatie.be.

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Duitsland.

  Duitsland is, zoals België, een veilig land; in toeristische gebieden is waakzaamheid voor zakkenrollers en andere kleine criminaliteit geboden. Duitsland deelt met de rest van Europa de algemene dreiging van terrorisme.

  Het is aangeraden om waakzaam te zijn, strikt de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen en grote bijeenkomsten en volksmassa’s te mijden.
   
  Criminaliteit


  Duitsland kent een lage criminaliteitsgraad. Straatcriminaliteit komt echter wel voor, o.a. zakkenrollers en diefstal uit geparkeerde wagens.

  In grote steden als Berlijn, en dan vooral in de metro en op plaatsen waar veel mensen (vooral jongeren) samenkomen zoals festivals, marktjes, enz. komen gauwdiefstallen steeds vaker voor. Ook diefstal door bedelende (zigeuner)bendes is een vastgesteld fenomeen. Houd dus ten alle tijden uw portefeuille en uw identiteitsdocumenten goed in het oog.

  In de steden stelt men af en toe gewelddaden vast meestal gepleegd door jongeren.