Duitsland

kaart Duitsland

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID

Let op: maatregelen worden in Duitsland op deelstaatniveau ingevoerd en kunnen daarom verschillen van deelstaat tot deelstaat. Ook kunnen er aanvullende voorwaarden en uitzonderingen van kracht zijn in de deelstaten die u bezoekt. Meer informatie over de specifieke maatregelen in de verschillende deelstaten vindt u hier.

Maatregelen in Duitsland

Duitsland is in lockdown. Veel dingen, zoals de meeste winkels, ontspanningsplaatsen, restaurants en toeristische attracties, zijn gesloten of alleen toegankelijk met een negatieve coronatest. Toerisme is sterk afgeraden en in sommige plaatsen mogelijk niet toegestaan. U zult dus ook niet kunnen overnachten in een hotel. Noteer ook dat Duitsland strenge regels heeft voor de maskerplicht: in het openbaar vervoer en winkels moeten medische maskers gedragen worden, veelal het FFP2-type. Stoffen maskers of simpele wegwerpmaskers volstaan niet.

Als u wilt reizen voor uw werk of andere dringende redenen, moet u vooraf contact opnemen met de autoriteiten en uw hotel om te weten welke documenten u moet voorleggen (bijvoorbeeld een werkgeversattest). Noteer ook dat thuiswerk in principe verplicht is en dat hiervan slechts in uitzonderlijke, noodzakelijk gevallen kan worden afgeweken. Dit geldt vooralsnog tot 30 april.

Respecteer de mondmaskerplicht waar deze bestaat en blijf bij klachten of vermoeden van (risico op) besmetting thuis. In sommige deelstaten is dit trouwens wettelijk verplicht. Op het niet-naleven van de coronaregels staan in Duitsland soms hoge boetes.

Contact met anderen is beperkt. Dat geldt ook voor privécontacten.

Let op: dit zijn algemene regels en u moet de lokale regelgeving bekijken. Reizen naar en vanuit Duitsland is ook ingeperkt, met veelal verplichte quarantaine en testplicht hetzij voor aankomst hetzij – afhankelijk van het type risicogebied – vlak na inreis in het land.

 

(Terug)reizen naar Duitsland uit een (hoog)risicogebied

 

Duitse risicogebieden (zoals gedefinieerd door Duitsland)

Duitsland maakt het verschil tussen risicogebieden, hoogrisicogebieden met hoge besmettingsaantallen (“hoge-incidentiegebied”) en hoogrisicogebieden met virusmutaties (“virusmutatiegebied”). Voor elk van deze categorieën gelden andere regels. De actuele lijst van gebieden die Duitsland beschouwt als (hoog)risicogebied vindt u hier (Duitstalige website). 

Let op: Sinds 30/09/2020 is heel België door Duitsland aangeduid tot risicogebied.

Let op: U moet rekening houden met álle gebieden waar u tien dagen voor binnenkomst in Duitsland was, niet alleen het land waar u op het moment van uw reis vandaan komt.

Let op: Vervoersmaatschappijen (bijvoorbeeld vliegmaatschappijen) mogen géén passagiers vervoeren uit virusmutatiegebieden door Duitsland voor doorreis naar België. Transit via Duitsland naar een land buiten Schengen is wel mogelijk, inzoverre u de internationale zone van de luchthaven niet verlaat.

Reisregels voor wie uit (hoog)risicogebied komt

In Duitsland geldt registratieplicht, testplicht en quarantaineplicht. De registratieplicht is opgelegd door de Duitse federale overheid (Bond). De testplicht is opgelegd door de federale overheid (Bond), maar de deelstaten kunnen bijkomende uitzonderingen bepalen die mensen vrijstellen van testplicht. De quarantaineplicht varieert per Duitse deelstaat. Wie vrijgesteld is van één van deze formaliteiten, is daarmee niet vrijgesteld van de andere.

Registratieplicht:

Wie tien dagen voor binnenkomst in Duitsland in (hoog)risicogebied was, moet zich in principe steeds registreren via https://www.einreiseanmeldung.de/#/ . Er zijn slechts enkele uitzonderingen (beschreven op dezelfde website), zoals transit, een grensoverschrijding voor minder dan 24u, voor professioneel goederenverkeer en in bepaalde gevallen als deel van een officiële delegatie. Er zijn geen uitzonderingen voor wie in virusmutatiegebied is geweest. Meld u in geval van twijfel aan.

Testplicht

Wie uit risicogebied komt, moet zich laten testen bij binnenkomst in Duitsland (hetzij vooraf, hetzij direct na binnenkomst zodat resultaten binnen 48u beschikbaar zijn). U moet de negatieve resultaten bij de hand houden. Er is geen testplicht voor:

  • Mensen die vrijgesteld zijn van registratieplicht
  • Kinderen minder dan 6
  • Een verblijf van minder dan 72 uur in het kader van co-ouderschap, bezoeksrecht, of bezoek aan dichte familie (eerste graad)
  • Pendelaars die minstens één keer per week terug naar huis gaan en die reizen voor werk of studies

Deze uitzonderingen gelden niet voor wie symptomen heeft en ook niet voor wie per vliegtuig reist. Er zijn ook geen uitzonderingen voor wie in virusmutatiegebied is geweest. De volledige lijst uitzonderingen vindt u hier.

Wie uit hoogrisicogebied komt, moet zich vóór binnenkomst in Duitsland laten testen en de negatieve resultaten bij de hand hebben bij binnenkomst. Er zijn enkele uitzonderingen op de testplicht, onder andere voor kinderen minder dan 6 jaar, transit, professioneel goederenverkeer (bij minder dan 72u verblijf in hoge-incidentiezone). Verder bepalen deelstaten hun eigen uitzonderingen, vaak bijvoorbeeld voor pendelaars of grensscholieren. Zij nemen de testplicht niet helemaal weg, maar veranderen de modaliteiten of de frequentie. Bekijk hiervoor de regelgeving van de deelstaten in kwestie of wendt u tot de GrensInfoPunten. Uitzonderingen gelden niet voor wie symptomen heeft! Ook wie per vliegtuig Duitsland binnenkomt, heeft in principe altijd een test nodig. Er zijn ook geen uitzonderingen voor wie in virusmutatiegebied is geweest.


De test mag maximaal 48u voor binnenkomst in Duitsland zijn afgenomen en u moet de resultaten bijhebben wanneer u de grens oversteekt (12u in bepaalde gevallen bij reizen uit virusmutatiegebieden). U moet de resultaten tien dagen bewaren en bij zich houden. Antigentesten en PCR-testen zijn in principe beide mogelijk; de precieze technische voorwaarden staan hier. Zelftesten met verklaring op eigen eer worden niet aanvaard. Het attest waarop de negatieve testresultaten staan moet in het Duits, Frans of Engels zijn.

Quarantaineplicht

In principe is er een quarantaineplicht. Deze valt in bepaalde gevallen weg wanneer mensen een negatieve test kunnen voorleggen of andere voorwaarden (zoals transit). U moet de regelgeving bekijken van de deelstaat die u bezoekt. Let op: u bent nooit vrijgesteld van de quarantaineplicht als u in virusmutatiegebied bent geweest.

Let op: De uitzonderingen op meld/test/quarantaineplicht zijn beperkt en veranderen regelmatig. Check de meest actuele reiswaarschuwingen en eventuele uitzonderingen voor vertrek bij de Duitse autoriteiten.

Let op: Maatregelen worden in Duitsland op deelstaatniveau ingevoerd en kunnen daardoor van deelstaat tot deelstaat verschillen: informeer u zelf daarom altijd over de specifieke maatregelen die gelden in de deelstaat waar u (doorheen)reist. Er kunnen dus aanvullende voorwaarden en uitzonderingen van kracht zijn in de deelstaten die u bezoekt. De Belgische ambassade kan niet verder adviseren over de Duitse regels per deelstaat. Een overzicht van de contactinformatie en websites van de Duitse deelstaten vindt u hier. U vindt de contactgegevens van de plaatselijke gezondheidsdienst (“Gesundheitsamt”) hier(externe link) (Duitstalige website).

Let op: Hou er rekening mee dat regels ook kunnen veranderen ná uw vertrek op reis en dat dit uw geplande terugkeer kan bemoeilijken. Bovendien kunnen landen ook op korte tijd worden ingeschaald als (hoog)risicogebied.

 

(Terug)reizen naar België


Informeer u hier over de regels die gelden in België of bel de corona-infolijn van de Belgische overheid op het nummer: +32 78 15 17 71. 

 Indien u naar België reist, moet u kijken of u het Passenger Locator Form moet invullen. Voor bepaalde professionele reizen is er ook het BTA-formulier.

Wie niet in België woont, moet een negatieve PCR-test kunnen voorleggen bij binnenkomst; wie in België woont, moet op dag 1 een test laten doen. Zeven dagen later volgt een tweede test. U moet mogelijk in quarantaine. Al de regels vindt u hier.
 

Nuttige links om de Belgische situatie op te volgen
De Belgische ambassade in Berlijnde Belgische corona-infowebsite(externe link) en de FOD Buitenlandse Zaken

Nuttige links om de Duitse situatie op te volgen
Het Duitse Ministerie van Volksgezond(externe link) (Duitstalige website), het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken(externe link) (Duitstalige website), de Duitse politie(externe link) (Duitstalige website) en het Robert-Koch-Instituut(externe link) (Duitstalige website).

In geval van nood kunt u terecht op

○ de noodcentrale 112 (politie – brandweer – ziekenwagen),
○ de Geneeskundige Noodwachtdienst 116117 (enkel bereikbaar vanuit Duitsland)
○ de permanente wachtdienst van onze Ambassade in Berlijn (Belgen in noodsituaties, geen reisadviezen).

Veiligheid - Terrorisme

De Duitse autoriteiten blijven op hun hoede voor terroristische aanslagen en handhaven scherpe veiligheidsmaatregelen op luchthavens, stations en andere publieke plaatsen.

 

Om consulaire hulp beter te kunnen organiseren, vragen wij u om al uw reizen te registeren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Duitsland.

Duitsland is, zoals België, een veilig land; in toeristische gebieden is waakzaamheid voor zakkenrollers en andere kleine criminaliteit geboden. Duitsland deelt met de rest van Europa de algemene dreiging van terrorisme.

Het is aangeraden om waakzaam te zijn, strikt de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen en grote bijeenkomsten en volksmassa’s te mijden.
 
Criminaliteit


Duitsland kent een lage criminaliteitsgraad. Straatcriminaliteit komt echter wel voor, o.a. zakkenrollers en diefstal uit geparkeerde wagens.

In grote steden als Berlijn, en dan vooral in de metro en op plaatsen waar veel mensen (vooral jongeren) samenkomen zoals festivals, marktjes, enz. komen gauwdiefstallen steeds vaker voor. Ook diefstal door bedelende (zigeuner)bendes is een vastgesteld fenomeen. Houd dus ten alle tijden uw portefeuille en uw identiteitsdocumenten goed in het oog.

In de steden stelt men af en toe gewelddaden vast meestal gepleegd door jongeren.