Duitsland

kaart Duitsland

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden. 

2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 
Reizen naar Duitsland is mogelijk.

Let op:

Reizen naar de regio’s Gütersloh en Warendorf (in Noordrijn-Westfalen) worden door een lokale uitbraak van Covid-19 sterk afgeraden. De deelstaatregering van Noordrijn- Westfalen heeft voor deze twee gebieden een ‘lockdown’ ingericht.

 
Alle Duitse deelstaten nemen maatregelen om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan. Om veilig te kunnen reizen tijdens de Covid-19-pandemie is het aanbevolen de instructies van lokale autoriteiten, het Duitse Ministerie van Volksgezondheid (consulteerbaar in het Duits) en het Robert-Koch-Instituut (consulteerbaar in het Duits) te respecteren. Tot ten minste 29.06 dient u zich te houden aan de contactbeperkingen.

In Duitsland kunt u voor medisch advies in verband met het Coronavirus telefonisch contact opnemen met de volgende instanties:

  • Onafhankelijke Patiëntenadvieslijn: +49 (0) 8000 11 77 22
  • Burgertelefoon Duits Ministerie voor Gezondheid: +49 (0) 30 34 64 65 100
  • Lokale Burgertelefoon: 115 (enkel bereikbaar vanuit Duitsland)

(Het wordt sterk aangeraden om eerst te bellen vooraleer u zich naar een arts of spoeddienst begeeft)
 
In geval van nood kunt u contact opnemen op de onderstaande telefoonnummers:

  • Noodcentrale: 112 (politie - brandweer - ziekenwagen)
  • Geneeskundige Noodwachtdienst: 116117 (enkel bereikbaar vanuit Duitsland)
  • Noodnummer van de Belgische Ambassade: +49 (0) 17 39 54 88 81 (enkel voor noodgevallen buiten de normale openingsuren)

Om consulaire hulp beter te kunnen organiseren, vragen wij u om al uw reizen te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be .

Beperkende maatregelen in Duitsland:

Sinds 26 mei ligt de bevoegdheid voor de geleidelijke afbouw van Covid-19-maatregelen bij de Duitse deelstaten. Hierbij wordt rekening gehouden met regionale ontwikkelingen en de Covid-19-infectiecijfers. Meer informatie over de specifieke maatregels in de verschillende deelstaten vindt u hier (in het Duits) .

Reizen naar en vanuit Duitsland

Sinds 15 juni is het opnieuw toegelaten om vanuit Duitsland te reizen van en naar de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. In alle Duitse deelstaten geldt evenwel een verplichte thuisisolatie van 14 dagen voor personen die reizen naar Duitsland vanuit een door het Robert-Koch-Instituut als risicoland aangeduid land (risicolanden zijn in het algemeen landen waarvan het aantal nieuwe Covid-19 infecties per 100.000 inwoners boven de 50 ligt). Een actuele lijst vindt u hier (externe link naar een pagina in het Duits). Tijdens een eventuele thuisisolatie dient u zich te houden aan de instructies van de lokale autoriteiten.

Duitse grenscontroles aan de EU-binnengrenzen:

De tijdelijk ingestelde Duitse grenscontroles aan de EU-binnengrenzen werden op 15 juni afgeschaft. 

Voor meer informatie over het coronavirus Covid-19 kunt u ook terecht op de website van de FOD Volksgezondheid: www.info-coronavirus.be

en op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen:
www.wanda.be/nl/a-z-index/coronavirus-2019-ncov/ 

 

Veiligheid - Terrorisme

De Duitse autoriteiten blijven op hun hoede voor terroristische aanslagen en handhaven scherpe veiligheidsmaatregelen op luchthavens, stations en andere publieke plaatsen.

 

Om consulaire hulp beter te kunnen organiseren, vragen wij u om al uw reizen te registeren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Duitsland.

Duitsland is, zoals België, een veilig land; in toeristische gebieden is waakzaamheid voor zakkenrollers en andere kleine criminaliteit geboden. Duitsland deelt met de rest van Europa de algemene dreiging van terrorisme.

Het is aangeraden om waakzaam te zijn, strikt de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen en grote bijeenkomsten en volksmassa’s te mijden.
 
Criminaliteit


Duitsland kent een lage criminaliteitsgraad. Straatcriminaliteit komt echter wel voor, o.a. zakkenrollers en diefstal uit geparkeerde wagens.

In grote steden als Berlijn, en dan vooral in de metro en op plaatsen waar veel mensen (vooral jongeren) samenkomen zoals festivals, marktjes, enz. komen gauwdiefstallen steeds vaker voor. Ook diefstal door bedelende (zigeuner)bendes is een vastgesteld fenomeen. Houd dus ten alle tijden uw portefeuille en uw identiteitsdocumenten goed in het oog.

In de steden stelt men af en toe gewelddaden vast meestal gepleegd door jongeren.