Belang van gelijke behandeling en bescherming voor alle LGBTQI+-personen

Sinds 2004 herinnert de Internationale Dag tegen homofobie, bifobie en transfobie (IDAHOT) op 17 mei er ons aan dat discriminatie tegen LGBTQI+-personen nog steeds veelvuldig voorkomt.

  1. Laatst bijgewerkt op

België blijft een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie en seksuele kenmerken. Ons land gaat prat op steeds evoluerende wetgeving, zoals de wet die adoptie mogelijk maakt voor koppels van hetzelfde gender, de wet op gelijke toegang tot medisch begeleide voorplanting, de antidiscriminatiewetten, maar ook de recentere transgenderwet. Het gloednieuwe Federaal Actieplan “Een LGBTQI+ Friendly België” beoogt daarenboven een systeemgerichte aanpak voor het verhogen van veiligheid van LGBTQI+-personen en het maximaliseren van inclusiviteit. Het plan bevat eveneens belangrijke acties in het internationale domein.

In de afgelopen decennia is de bescherming van LGBTQI+-personen wereldwijd gestaag uitgebreid. Helaas is er een recent tendens waarin gelijke rechten voor LGBTQI+ personen worden afgeschilderd als een westers, verderfelijk en verwerpelijk verschijnsel. Niets is minder waar: de Yogyakarta-principes, in 2006 opgesteld door negenentwintig mensenrechten specialisten van over de hele wereld, betogen dat de Internationale Mensenrechten Verdragen (waaronder het anti-folterverdrag, het kinderrechtenverdrag en het Verdrag m.b.t. sociale, economische en culturele rechten), die bijna universeel geratificeerd zijn, onverkort van toepassing zijn op de situatie van LGBTQI+-personen. Staten die partij zijn bij deze Verdragen hebben dan ook de verplichting hun mensenrechten te vrijwaren. De strijd tegen discriminatie van LGBTQI+-personen is dus een strijd voor gelijke rechten.

Het thema van IDAHOT voor 2022 “Our Bodies, Our Lives, Our Rights” sluit daar op aan: rechten voor LGBTQI+-personen zijn geen kwestie van bijzondere, exclusieve rechten, maar wel van universele mensenrechten, zoals onder andere het recht op waardigheid, het recht op zelfbeschikking, het recht op gezondheidszorg en het recht op informatie.

De bestrijding van alle vormen van discriminatie, met inbegrip van racisme en anti-LGBTQI+-discriminatie vormt een belangrijke Belgische transversale prioriteit in het mensenrechtenbeleid. België zal zich internationaal blijven engageren om gelijke behandeling en bescherming voor alle LGBTQI+-personen na te streven, met aandacht voor de volgende aspecten: decriminalisering en bestrijding van discriminerende wetgeving en beleid; bevordering van gelijkheid en non-discriminatie; aandacht voor de bestrijding van homofoob geweld tegen LGBTIQ+-personen; steun en bescherming van mensenrechtenverdedigers en activisten die ijveren voor dezelfde rechten voor LGBTIQ+-personen; steun voor het concept van “Build Back Better”, een inclusievere samenleving in de context van het herstel na de COVID-19-crisis.

Nadat het Egmontpaleis ter ere van deze dag in 2021 werd verlicht in de kleuren van de regenboogvlag, is het dit jaar het decor van een familiefoto met diplomaten van landen die opkomen voor gelijke rechten van LGBTQI+-personen. Met vertegenwoordigers van bijna 50 landen uit alle 6 continenten is deze foto een krachtig signaal van eenheid en vastberadenheid in de strijd voor gelijke rechten, zonder discriminatie op basis van geslacht, seksuele identiteit of seksuele geaardheid.

U kunt de berichtgeving van de Belgische ambassades en diplomatieke posten in het buitenland volgen op sociale media om te zien hoe deze belangrijke dag over de hele wereld wordt gevierd. #IDAHOT #IDAHOT2022 #loveislove #freeandequal #EU4LGBTIQ @BelgiumMFA.

 

  1. Nieuwstype