Gezamenlijke evaluaties

De Dienst Bijzondere Evaluatie (co-)financiert verschillende evaluaties die uitgevoerd worden in samenwerking met andere actoren, zoals de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), actoren van niet-gouvernementele samenwerking en evaluatiediensten in andere landen.

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

2022

Sinds 2017 hebben de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DBE), de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), ngo-federatie, ACODEV en Fiabel de impactevaluaties van vijf verschillende interventies op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (programma 2017-2021) gezamenlijk beheerd en medegefinancierd. Drie programma’s werden uitgevoerd in partnerlanden en de twee andere, die betrekking hadden op wereldburgerschapseducatie, werden uitgevoerd in België.

Het ging om de volgende interventies:

  1. ‘Gender’-aanpak bij de ondersteuning van vakbonden in textielfabrieken in Indonesië - IFSI-ISVI
  2. Steun voor empowerment van vrouwen via vrouwelijke ondernemerschap in Marokko - APEFE
  3. Multidimensionale steun aan zeer kwetsbare landbouwers in ruraal Rwanda - ADA
  4. Youth Engagement ter bevordering van de mensenrechten - Solidagro, KIYO en Viva Salud
  5. Advocacy voor klimaatrechtvaardigheid in België - uitgevoerd door een consortium van civiele maatschappij organisaties gecoördineerd door CNCD - 11.11.11 en 11.11.11

Contact

De Dienst Bijzondere Evaluatie
ses-dbe@diplobel.fed.be