Gezamenlijke evaluaties

De Dienst Bijzondere Evaluatie (co-)financiert verschillende evaluaties die uitgevoerd worden in samenwerking met andere actoren, zoals de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), actoren van niet-gouvernementele samenwerking en evaluatiediensten in andere landen.