Ongebonden lening van Staat tot Staat

 1. Laatst bijgewerkt op

Beschrijving


Finexpo heeft ook een programma ongebonden hulp. Ongebonden hulp is hulp aan een ontwikkelingsland zonder de verplichting om uitrustingsgoederen aan te kopen bij bedrijven uit het land dat de hulp geeft. Bij ongebonden hulp wordt een internationale openbare aanbesteding uitgevoerd. Daardoor kan het een bedrijf of organisatie uit eender welk land zijn dat het project zal uitvoeren.

Landen die in aanmerking komen, behoren tot de minst ontwikkelde landen (MOL), die bepaald zijn door de VN, of de acht heavily indebted poor countries (HIPC-landen), die bepaald zijn door het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, voor wie België de ervaring en de capaciteit heeft om de controle en de opvolging van het project te garanderen.
 

Ongebonden Lening van Staat tot Staat


Ongebonden hulp wordt uitsluitend verleend via Leningen van Staat tot Staat (LSS) en heeft:

 • een rente van 2%;
 • een aflossingstermijn van in totaal 30 jaar, waarvan 10 jaar een aflossingsvrije periode waarin het begunstigde land geen enkele aflossing moet doen, nadien gevolgd door 20 jaar aflossingsperiode;
 • een schenkingselement van 35%.

Volgens de regels van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) moet er bij ongebonden hulp een schenkingsdeel van minimum 35% gerespecteerd worden.

Aangezien de goedkeuring van ongebonden hulp niet gekoppeld is aan een bepaalde exporteur, wordt de steun verstrekt in de vorm van een LSS. Om een toereikend aantal ontwikkelingslanden, namelijk de minst ontwikkelde landen en arme landen met een zware schuldenlast, de gelegenheid te geven om een aanvraag in te dienen, zijn de bedragen van de LSS beperkt tot 8 miljoen euro.
 

Documenten voor een ongebonden lening van Staat tot Staat


Procedure


Terwijl bij een gebonden Staatslening het de exporteur is die de aanvraag doet, is het bij de ongebonden Staatslening het land dat hulp wenst dat zelf de Staatslening moet aanvragen.

Het aanvraagformulier voor ongebonden hulp is anders dan voor de gebonden staatsleningen. In het geval van een ongebonden lening van staat tot staat zal het begunstigde land een internationale aanbesteding moeten uitschrijven. Er is geen zekerheid dat een Belgisch bedrijf de opdracht zal krijgen. Het verloop van de aanbesteding wordt opgevolgd door een Finexpo aangeduid entiteit.
 

Stappen van de procedure

 • Het land dat hulp wenst, dienst een dossier in bij de Belgische Ambassade.
 • Het Finexpo Comité geeft advies.
 • Als het advies positief is, legt Finexpo het dossier voor aan ministerraad.
 • Als dat wordt goedgekeurd, maakt Finexpo een staatsleningsakkoord en volmachten op voor ondertekening.
 • Het begunstigde land en de bevoegde Belgische Ambassadeur ondertekenen dat staatsleningsakkoord.
 • Er komt een openbare aanbesteding.
 • Het begunstigde land kiest het bedrijf dat het project zal uitvoeren.
 • De Nationale Bank van België (NBB) opent een P-rekening voor de betaling aan het bedrijf.
 • Het begunstigde land stuurt naar de NBB het betalingsorder en handtekeningen op via de Belgische Ambassade.
 • Het project wordt uitgevoerd. Het bedrijf stuurt de facturen op naar Finexpo en de NBB betaalt die na controle door Enabel en goedkeuring door Finexpo.