Exportfinanciering (Finexpo)

Finexpo is een interministerieel raadgevend comité dat wordt beheerd door de Directie Financiële steun aan de export (B2), binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en door de Administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden, binnen de Federale Overheidsdienst Financiën.

Instrumenten

Beschrijving en procedure van de instrumenten van Finexpo.
  1. Laatst bijgewerkt op

Hieronder vindt u de beschrijving en de procedure van de volgende instrumenten, namelijk: gebonden lening van Staat tot Staat, een gemengd krediet, of lening van Staat tot Staat gecombineerd met een commercieel krediet, een gift, een interestbonificatie met of zonder gift, technische assistentie, een innovatie-instrument voor kmo's, een hernieuwbare energie en circulaire economie-instrument voor kmo’s, een ongebonden lening van Staat tot Staat, en een intereststabilisatie.
 

Finexpo

Eric Strauwen
eric.strauwen@diplobel.fed.be

Joeri Colson
joeri.colson@diplobel.fed.be

Fabien Michaux
fabien.michaux@diplobel.fed.be

Hilde Van Den Houten - FOD Financiën (voor de leningen van staat tot staat)
hilde.vandenhouten@minfin.fed.be

Laura Muls - FOD Financiën (voor de leningen van staat tot staat)
laura.muls@minfin.fed.be