Exportfinanciering (Finexpo)

Finexpo is een interministerieel raadgevend comité dat wordt beheerd door de Directie Financiële steun aan de export (B2), binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en door de Administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden, binnen de Federale Overheidsdienst Financiën.

Instrumenten

Hieronder vindt u de beschrijving en de procedure van de volgende instrumenten, namelijk: gebonden lening van Staat tot Staat, een gemengd krediet, of lening van Staat tot Staat gecombineerd met een commercieel krediet, een gift, een interestbonificatie met of zonder gift, technische assistentie, een innovatie-instrument voor kmo's, een hernieuwbaar energie-instrument voor kmo’s, een ongebonden lening van Staat tot Staat, en een intereststabilisatie.