België zet zich in voor nucleaire non-proliferatie en ontwapening

België zet zich resoluut in voor een wereld zonder kernwapens, die tot stand moet worden gebracht door wereldwijde, wederzijdse en geleidelijke inspanningen.

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

België zet zich resoluut in voor een wereld zonder kernwapens, die tot stand moet worden gebracht door wereldwijde, wederzijdse en geleidelijke inspanningen

Voor België blijft het Non-Proliferatieverdrag (NPV) de hoeksteen van het wereldwijde nucleaire non-proliferatie- en ontwapeningsregime. Dit verdrag werd geratificeerd door ons land en door alle NAVO-lidstaten. België wil dan ook, met inachtneming van zijn verbintenissen en verplichtingen binnen de NAVO, een proactieve rol spelen op de NPV-herzieningsconferentie in augustus 2021. Samen met de Europese NAVO-bondgenoten zal ons land onderzoeken hoe het multilaterale non-proliferatiekader kan worden versterkt. Ons land zal zich van meet af aan inzetten bij de formulering van het Europese standpunt, met bijzondere aandacht voor de controlemechanismen van de ontwapening en voor het verkleinen van de nucleaire risico's.

Het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW), waarover tijdens de Algemene Vergadering van de VN op 7 december een resolutie werd gestemd, zou een nieuwe impuls kunnen geven aan de multilaterale nucleaire ontwapening. Het is echter niet het juiste instrument om onze doelstellingen, namelijk het initiëren van wereldwijde, wederzijdse en geleidelijke inspanningen, te bereiken.

Daarom blijft België tegen deze resolutie stemmen, op basis van deze principes en in overeenstemming met de NAVO-bondgenoten. België stelt vast dat geen enkel land dat over kernwapens beschikt tot het Verdrag is toegetreden, net zomin als zijn NAVO-bondgenoten. Het is evident dat echte ontwapeningsinspanningen ook de landen moeten omvatten die over kernwapens beschikken.

Verder bevat het TPNW geen mechanisme om de verbintenissen van de landen die er partij bij zijn uit te voeren of te controleren. Bij gebrek aan een concreet en meetbaar akkoord blijft België zich volledig inzetten voor het ontradingsbeleid van de NAVO.

België blijft zich echter sterk inzetten voor een kernwapenvrije wereld.

 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen