Belgische economische missie naar de Verenigde Staten van Amerika

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Van 4 tot 11 juni zal HKH Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische missie leiden naar Atlanta, New York City en Boston in de Verenigde Staten van Amerika. Met meer dan 540 deelnemers, waaronder ondernemers van 270 vooraanstaande Belgische bedrijven en ook een stevige academische delegatie, is dit een van de grootste economische missies die ooit werden georganiseerd. Het grote aantal inschrijvingen en uitgebreide programma in verschillende steden weerspiegelen de grote belangstelling van onze bedrijven, universiteiten, academische en onderzoekscentra voor de opportuniteiten binnen het kader van onze handelsbetrekkingen met de VS.


Officiële delegatie en deelnemers

HKH Prinses Astrid zal vergezeld worden door een ministeriële delegatie met federaal minister belast met Buitenlandse Handel David Clarinval, Vlaams minister-president Jan Jambon, Waals vice-president Willy Borsus, en Brussels staatssecretaris Pascal Smet. 270 toonaangevende Belgische bedrijven, universiteiten en organisaties die actief zijn in de belangrijkste sectoren van België, waaronder gezondheid en biowetenschappen, hernieuwbare energie, logistiek, digitale economie, robotica, voeding en landbouw, architectuur en duurzaamheid, zullen mogelijkheden verkennen om de partnerschappen tussen België en de Verenigde Staten verder te versterken.


Organisatie

De prinselijke economische missies worden gezamenlijk georganiseerd door de drie regionale agentschappen die verantwoordelijk zijn voor de bevordering van handelsrelaties en investeringen (Flanders Investment & Trade/FIT, Brussels Invest & Export /hub.brussels, Agence Wallonne à l’Exportation/Awex), het Agentschap voor Buitenlandse Handel en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.


Historische relatie met nauwe banden, samen gericht op de toekomst

België en de Verenigde Staten onderhouden sterke economische banden. Met meer dan 58 miljard USD aan bilaterale handel in goederen in 2021 zijn de Verenigde Staten de grootste exportbestemming voor België buiten de Europese Unie. België is de derde exportbestemming in de EU voor de VS en vertegenwoordigt een cruciaal logistiek knooppunt en een belangrijke toegangspoort tot de Europese markt. De wederzijdse investeringen bedragen meer dan 130 miljard dollar en zijn bijna evenredig verdeeld tussen beide landen. Ongeveer 900 Amerikaanse bedrijven zijn in België actief en vele hebben er hun Europese hoofdzetel of belangrijke R&D-faciliteiten gevestigd. De 500 Belgische bedrijven die in de Verenigde Staten actief zijn, leveren ook een belangrijke bijdrage aan de Amerikaanse economie en bieden in het hele land werk aan ongeveer 70.000 mensen.

België is niet alleen een belangrijke economische partner, het is ook een strategische partner en belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten. Als trots gastland van de Europese Unie en van de NAVO beschouwt België de transatlantische relatie als de hoeksteen van haar veiligheid en welvaart, zeker in de wereld van vandaag. De Verenigde Staten en België zijn ook gelijkgestemde partners die eenzelfde visie delen wat betreft het bevorderen van democratische beginselen, en het eerbiedigen van de rechtsstaat en de mensenrechten.


Een programma gericht op economische sectoren waar de partnerschappen verder kunnen worden versterkt

De sectoren die speciale aandacht krijgen in het programma behoren tot de belangrijkste van België, waaronder gezondheid en biowetenschappen, hernieuwbare energie, logistiek, digitale economie, robotica, voeding en landbouw, architectuur en duurzaamheid. Het doel is mogelijkheden te verkennen om de partnerschappen tussen België en de Verenigde Staten verder te versterken met een uitgesproken focus die beide landen delen inzake technologie (Massachusetts Institute of Technology/MIT). De bedrijven die door de handelsdelegatie naar de Verenigde Staten zullen worden bezocht, vormen een mix van dochterondernemingen van Belgische bedrijven en lokale bedrijven die sterke banden hebben met België (in de eerste groep van bedrijven vindt men AB Inbev (New York City), Solvay (Alpharetta, GA) en UCB (Smyrna, GA).

Naast verschillende B2B- en B2G-afspraken voor de deelnemers, zullen er talrijke evenementen met een specifieke sectorale focus worden georganiseerd door de regionale agentschappen die verantwoordelijk zijn voor de bevordering van handelsbetrekkingen en investeringen.


Politieke ontmoetingen

Tijdens de reis zal HKH Prinses Astrid ook gezagdragers ontmoeten, onder wie de gouverneurs Brian Kemp (Georgia) en Charlie Baker (Massachusetts) en de burgemeester van New York, Eric Adams, en de burgemeester van Boston, Michelle Wu.


Het volledige programma en alle nuttige informatie over de Belgische economische missie naar de USA zijn beschikbaar op volgende website: https://www.belgianeconomicmission.be

Gedurende de missie kan het programma worden gevolgd op sociale media onder de hashtag #BEmissionUSA.

 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen