Reizen naar Monaco: Reisadvies

Reist u naar Monaco? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Monaco

Praktische info over reizen in Monaco.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Alle noodzakelijke reisdocumenten

Voor een verblijf van meer dan 3 maanden, is een verblijfsvergunning verplicht.

 
Rijbewijs

Belgisch (Europees) rijbewijs volstaat.

 
Betaalmiddelen

Lokale munt: euro

Internationale betaalkaarten worden aanvaard. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).

 
Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk. Indien men met de wagen reist, is een degelijke reisverzekering aan te raden.

 
Gsm en communicatiefaciliteiten

Het gebruik van gsm is overal mogelijk. Lokaal netwerk: Monaco Telecom.

 
Huisdieren

De regels voor het verkeer van honden, katten en fretten (gezelschapsdieren) tussen de lidstaten van de Europese Unie werden geharmoniseerd. Deze regelgeving is op 1 oktober 2004 van kracht geworden. Een overzicht vindt u terug op deze website 

Zie ook deze website

 
Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (genre `Western Union', bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgen dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.

  • Consulaat-Generaal MARSEILLE: +33 496116955, Permanentie: +33 0611130221
  • Ambassade PARIJS: +33 144093939, Permanentie: +33 684531943

 
Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in Reis Wijs