B-FAST biedt dringende noodhulp aan de bevolking in Gaza

Naar aanleiding van een verzoek van Jordanië en gezien de humanitaire noodsituatie heeft België, via B-FAST, besloten om materiële steun te verlenen aan de Palestijnse burgerbevolking in Gaza.

  1. Laatst bijgewerkt op

Naar aanleiding van een verzoek van Jordanië en gezien de humanitaire noodsituatie heeft België, via B-FAST, besloten om materiële steun te verlenen aan de Palestijnse burgerbevolking in Gaza.

Wegens moeilijkheden inzake bereikbaarheid en de complexe situatie ter plaatse, heeft de Belgische regering groen licht gegeven voor het droppen van noodhulp vanuit de lucht. Deze operatie zal worden uitgevoerd door een Defensievlucht die via B-FAST aangekochte voedselrantsoenen en hygiëneproducten zal vervoeren om te beantwoorden aan dringende noden van de burgerbevolking te Gaza.

B-FAST is de federale overheidsstructuur die geactiveerd wordt bij noodhulp in het buitenland en bestaat uit de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), de FOD Volksgezondheid, Defensie en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waarbij ook het kabinet van de eerste minister betrokken is.

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen