B-FAST biedt hulp aan slachtoffers overstroming Congostroom

  1. Laatst bijgewerkt op

Naar aanleiding van verzoeken om bilaterale hulp heeft België via B-FAST besloten materiële steun te verlenen aan de Democratische Republiek Congo en de Republiek Congo om hun bevolking te helpen de gevolgen van de recente overstromingen van de Congostroom op te vangen. Deze twee landen worden regelmatig getroffen door overstromingen, maar dit jaar is de situatie uitzonderlijk door de omvang van de regenval.

In de Democratische Republiek Congo zijn 16 provincies getroffen door overstromingen. Meer dan 300 mensen zijn omgekomen, meer dan 2 miljoen mensen zijn getroffen en bijna 100.000 huizen zijn ingestort. Het materiaal dat B-FAST heeft gestuurd, zal worden gebruikt om hulp te bieden aan de mensen die zijn getroffen door de recente overstroming van de Congo-rivier. Concreet stuurt B-FAST 348 familietenten. Deze tussenkomst van B-FAST komt bovenop de steun die België al verleende aan humanitaire actoren om de crisis in het oosten van het land aan te pakken.

In de Republiek Congo is in 8 provincies de noodtoestand uitgeroepen. Meer dan 300.000 mensen zijn getroffen en bijna 2.500 hectare woon- en landbouwgrond is verwoest. Na de vernietiging van hun huizen hebben veel inwoners de bossen of andere gebieden moeten ontvluchten. De hulp van B-FAST bestaat uit het sturen van 144 familietenten.

De door B-FAST geschonken tenten zullen onderdak bieden aan bijna 500 gezinnen die door de overstromingen zijn getroffen. De 18 ton materiaal is op zaterdag 24 februari ter plaatse aangekomen met een vlucht vanuit Defensie. De tenten zullen worden ontvangen en verdeeld via het Rode Kruis.

B-FAST is de federale overheidsstructuur die geactiveerd wordt bij noodhulp in het buitenland en bestaat uit de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Strategie en Ondersteuning (BOSA), de FOD Volksgezondheid, Defensie en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waarbij ook het kabinet van de eerste minister betrokken is.
 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen