België, 2024 voorzitter van MOPAN (Multilateral Performance Network)

  1. Laatst bijgewerkt op

Dit jaar is België voorzitter van het Multilateral Organization Performance Assessment Network (MOPAN).

In lijn met zijn sterke betrokkenheid bij het multilateralisme, zal ons land de verantwoordelijkheid voor dit voorzitterschap op zich nemen na Italië (2023) en vóór Nederland (2025).

De verdediging en versterking van het multilaterale systeem zijn van bijzonder belang in de huidige context. De toename van het aantal crisissen zet internationale organisaties onder druk.

Ze worden geconfronteerd met talrijke uitdagingen en tegelijkertijd met hevige kritiek en soms zelfs met een verlies aan vertrouwen. Bijdragen tot het herstel van dit vertrouwen is een doelstelling die perfect past bij het Belgische engagement voor multilateralisme.

Hoewel het secretariaat bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en ontwikkeling (OESO) ondergebracht is, is MOPAN een onafhankelijk en groeiend netwerk van 22 lidstaten die dezelfde visie delen om de doeltreffendheid te garanderen van de internationale organisaties die zij financieren, besturen en ondersteunen.

De huidige 22 landen leveren samen bijna 90% van de totale officiële ontwikkelingshulp die naar en via het multilaterale systeem gaat.

Lidstaten selecteren internationale organisaties – onder andere uit het Verenigde Naties-systeem, internationale financiële instellingen, ontwikkelingsbanken en verticale fondsen – en geven MOPAN de opdracht om onafhankelijke en diepgaande evaluaties te leveren.

De evaluaties richten zich op het functioneren van deze organisaties en hun doeltreffendheid - om ervoor te zorgen dat ze "fit for purpose" zijn en hun doelstellingen kunnen halen. Hun evaluatierapporten zijn wereldwijde publieke documenten en worden gedeeld met alle landen van de organisatie, of ze nu lid zijn van MOPAN of niet. Dit zorgt ervoor dat de rapporten bijdragen aan debatten over hervormingen die nodig kunnen zijn.

Verschillende MOPAN-evaluaties van internationale organisaties zullen in 2024 openbaar gepresenteerd worden, waaronder die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarbij België, Luxemburg en Canada een leidende rol spelen. De MOPAN-evaluatie van het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) werd onlangs gepresenteerd in Genève en andere verwachte rapporten gaan onder meer over FAO, UN Women, het United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) en het Wereldvoedselprogramma (WFP), in totaal evalueert MOPAN 27 organisaties in de periode 2023-2024.

MOPAN zal in de komende periode ook thematische inzichten publiceren over de klimaatrespons en de inspanningen van organisaties om seksuele uitbuiting, seksueel misbruik en seksuele intimidatie te voorkomen.

Naast het voorzitterschap van het netwerk zal België in 2024 ook de Technische Groep voorzitten, die verantwoordelijk is voor het verfijnen van de MOPAN-methodologie.

Meer informatie over MOPAN
 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen