België blijft zich inzetten voor de strijd tegen het fenomeen kindsoldaten

Vandaag, 12 februari, is de internationale dag tegen het gebruik van kindsoldaten. België hecht groot belang aan deze dag aangezien de problematiek van kindsoldaten ook vandaag nog steeds bijzonder relevant is.

  1. Laatst bijgewerkt op

Vandaag, 12 februari, is de internationale dag tegen het gebruik van kindsoldaten. België hecht groot belang aan deze dag aangezien de problematiek van kindsoldaten ook vandaag nog steeds bijzonder relevant is.

Wereldwijd worden duizenden kinderen gerekruteerd en gebruikt in conflictsituaties. Alleen al in de Democratische Republiek Congo kon de Verenigde Naties (VN) in 2022 meer dan 1.500 gevallen verifiëren van kinderen die werden gerekruteerd of gebruikt. Het gaat zowel om meisjes als jongens, soms amper 5 jaar oud, die ingezet worden voor gevechten, spionage- of bewakingsopdrachten of logistieke ondersteuning. Ook in vele andere landen, zoals Afghanistan, Colombia, Jemen, Mali en Syrië worden kinderen nog steeds gerekruteerd en gebruikt door conflictpartijen.

Rekrutering en gebruik van kinderen is slechts één van de zes ernstige schendingen tegen kinderen in conflictsituaties, zoals gedefinieerd door de VN Veiligheidsraad in het “Kinderen en Gewapend Conflict” mandaat. De vijf andere schendingen zijn: het doden en/of verminken van kinderen; verkrachting en andere vormen van seksueel geweld; ontvoering van kinderen; aanvallen op scholen en ziekenhuizen; en ontzegging van toegang tot humanitaire hulp. In 2022 kon de VN meer dan 27.000 ernstige schendingen tegen kinderen verifiëren. Dit cijfer is wellicht het topje van de ijsberg en de trend in 2023 is allesbehalve hoopgevend.

Kinderen zijn de meest kwetsbare slachtoffers van oorlog en conflict. De bescherming van kinderen in conflictsituaties en de bevordering van hun rechten is al vele jaren een prioriteit van het Belgisch buitenlands beleid. Tijdens het huidige Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is “kinderen en gewapend conflict” één van de prioriteiten in het mensenrechtendomein. België is een sterk pleitbezorger van het mandaat van de Speciale Vertegenwoordiger van de VN Secretaris-Generaal voor Kinderen en Gewapend Conflict en ons land financiert ook het monitoring en rapporteringsmechanisme van UNICEF, dat essentieel is om een juist beeld te krijgen van de omvang en aard van ernstige schendingen tegen kinderen.

In het kader van het EU voorzitterschap organiseert België, in samenwerking met het kantoor van de Speciale Vertegenwoordiger van de VN Secretaris-Generaal voor Kinderen en Gewapend Conflict en de Europese Commissie van 21 maart tot en met 28 april 2024, in BOZAR te Brussel, de fototentoonstelling “Van wanhoop naar hoop: kinderen voorbij gewapend conflict”. Deze tentoonstelling van werken van de internationaal gerenommeerde fotojournalist en humanitair correspondent Paddy Dowling tracht om de complexiteit van het leven van kinderen te midden van conflict weer te geven en zowel de tragedie van hun verhalen als hun kracht en geloof in een betere toekomst te benadrukken. Ondanks de verschrikkingen die ze hebben doorstaan, hebben kinderen immers een kans om te herstellen van wreedheden en om positieve krachten van verandering te worden binnen hun gemeenschap. De tentoonstelling is gratis voor iedereen toegankelijk.

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen