België is dit jaar voorzitter van de Benelux

  1. Laatst bijgewerkt op

België is gedurende het hele jaar 2024 voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie. Op 23 januari werden tijdens een ceremonie in Brussel de belangrijkste prioriteiten van dit voorzitterschap voorgesteld.

De samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg startte in 1944 onder de vorm van een douane-unie en werd in 1958 de Benelux Economische Unie. In 2008 werd een nieuw "Beneluxverdrag" aangenomen om de intergouvernementele samenwerking tussen onze drie landen voort te zetten en te intensiveren. Deze samenwerking richt zich nu op drie hoofdthema's: de interne markt en de economische unie; duurzame ontwikkeling; en justitie en binnenlandse zaken.

In 2024 zal België dus tegelijkertijd het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en het voorzitterschap van de Benelux Unie waarnemen tijdens de eerste helft van het jaar. De rol van de Benelux als laboratorium voor de Europese Unie is in het verleden al meermaals aangetoond en het Belgisch voorzitterschap zal aandacht hebben voor de mogelijkheden om de interactie tussen de Benelux-landen en de Europese Unie te versterken, zowel op wetgevend als op niet-wetgevend terrein.

Met deze rode draad worden de prioriteiten van het Belgische Benelux-voorzitterschap in lijn gebracht met het jaarlijkse werkplan 2024 en het meerjarenprogramma 2021-2024 van de Benelux-Unie.

Om de interne markt te versterken wil het Belgisch voorzitterschap bijzondere aandacht besteden aan kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en aan de digitale economie. Op het vlak van duurzame ontwikkeling zullen initiatieven genomen worden inzake van energietransitie, circulaire economie, aanpassing aan de klimaatverandering en veerkracht. Inzake veiligheid liggen de prioriteiten op de strijd tegen de georganiseerde misdaad, de grensoverschrijdende uitvoering van sancties en de versterking van de samenwerking tussen crisiscentra.

Het doel blijft meer dan ooit om concrete resultaten te behalen voor alle burgers en bedrijven in de Benelux. Het is ook in deze geest dat het Belgisch voorzitterschap alles in het werk zal stellen om het meerjarenplan 2025-2028 voor de Benelux-Unie op te stellen en ervoor zal zorgen dat het wordt afgestemd op de volgende strategische agenda van de Europese Unie.

 

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen