België en de Bill & Melinda Gates Foundation verlengen samenwerking om de gezondheidszorgsystemen in Afrika bezuiden de Sahara te versterken

  1. Laatst bijgewerkt op

Op woensdag 11 oktober hebben de Belgische regering, vertegenwoordigd door minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez, en de Bill & Melinda Gates Stichting, vertegenwoordigd door Bill Gates, in Brussel hun partnerschap hernieuwd door de ondertekening van een nieuw Memorandum of Understanding (MoU). België en de Stichting engageren er zich zo toe hun constructief partnerschap verder te zetten. Het nieuwe MoU focust op het versterken van nationale gezondheidszorgsystemen, om ervoor te zorgen dat mensen in landen met een laag of gemiddeld inkomen een eerlijkere toegang hebben tot gezondheidszorg en medische mddelen die hun gezondheid beschermen en levenskwaliteit verbeteren.

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan principes van lokaal ownership en wederzijdse verantwoordingsplicht tegenover de partnerlanden, inspanningen op het gebied van gendergelijkheid en klimaatverandering, alsook coherentie en complementariteit met bestaande samenwerkingsprojecten uitgevoerd door multilaterale actoren en Team Europe.

De strijd tegen malaria en andere infectieziekten en een billijke toegang tot kwaliteitsproducten in de gezondheidszorg maken ook deel uit van deze aanpak. Bovendien zullen België en de Stichting, samen met lokale partners, hun inspanningen voortzetten in de strijd om de last van malaria en andere vergeten tropische ziekten te verminderen voor de meest kwetsbare mensen wereldwijd. Ook zullen ze de strijd verderzetten tegen Afrikaanse trypanosomiasis (beter bekend als "slaapziekte") in de Democratische Republiek Congo, waar hun samenwerking al vruchten heeft afgeworpen, en het streefdoel is de ziekte volledig uit te roeien tegen 2030.

Caroline Gennez, minister voor Ontwikkelingssamenwerking: "Toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg is een basisrecht en een van fundamentele bouwstenen van ontwikkeling en vooruitgang. Met deze intentieverklaring onderstrepen wij niet alleen het belang van vaccins en medicijnen - die natuurlijk levensnoodzakelijk zijn om specifieke ziekten aan te pakken - maar ook het belang van nationale gezondheidssystemen. Het gaat dan o.a. over spoedhulp, ziekenzorg, kraamzorg, labo’s, goede opleidingen voor dokters en verplegers, en preventie. Alleen zo kan de gezondheid van de bevolking in Afrika er echt op vooruitgaan. Ik ben dan ook tevreden dat de Bill & Melinda Gates Foundation haar samenwerking met het Belgische agentschap Enabel en het Instituut voor Tropische Geneeskunde zal opschroeven, en zo zal helpen bij het versterken van dergelijke systemen. Die aanpak zal onze gezamenlijke inspanningen tegen infectieziektes zoals malaria en de slaapziekte versterken".

Bill Gates voor de Bill & Melinda Gates Foundation : "Ons partnerschap heeft tot doel een einde te maken aan malaria en het bestrijden van andere verwaarloosde tropische ziekten die de meest kwetsbare mensen ter wereld onevenredig zwaar treffen. De Belgische regering en de Gates Foundation willen er samen voor zorgen dat meer mensen toegang hebben tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg en innovatieve producten die hun gezondheid beschermen en hen in staat stellen zich te ontwikkelen".
 

België, een belangrijke partner voor de Bill & Melinda Gates Stichting


Dit nieuwe memorandum tussen de Belgische regering en de Stichting ligt in het verlengde van het vorige. Die vijfjarige overeenkomst had betrekking op de periode van februari 2018 tot februari 2023 en was gericht op de bestrijding van slaapziekte via een programma van het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde dat werd uitgerold in de Democratische Republiek Congo, het land dat wereldwijd het meest door de ziekte wordt getroffen.

De succesvolle inspanningen die België en de Stichting tot nu toe hebben geleverd, zullen dus worden voortgezet, terwijl de totale uitroeiing van de ziekte tegen 2030 een prioritaire doelstelling blijft voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
 

Belgische actoren voor de implementatie


Het vernieuwde partnerschap tussen de Stichting en de Belgische regering loopt tot 2028 en zal op het terrein worden geïmplementeerd via vooraanstaande Belgische ontwikkelingsactoren: enerzijds het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel en anderzijds het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, waarvan de wetenschappelijke expertise in de strijd tegen slaapziekte wereldwijd wordt erkend. Deze versterkte samenwerking staat ook open voor andere sectoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Via hen zal België technische bijstand verlenen aan nationale en lokale partners in Afrika om hun capaciteiten te versterken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat lokale, bilaterale en multilaterale investeringen effectief en efficiënt worden gebruikt. De Stichting en de Belgische overheid zullen zich inspannen om een gelijkwaardig budget te wijden aan deze samenwerking middels financiële bijdragen en/of bijdragen in natura.

Foto's van de ondertekeningsceremonie
 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen