België focust in New York op universele gezondheidszorg en mentale gezondheid, de accelerator voor sociale bescherming en waardig werk, en gelijke rechten voor iedereen

  1. Laatst bijgewerkt op

Tijdens haar deelname aan de openingssessie van de 78ste Algemene Vergadering in New York (UNGA78) zet minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Caroline Gennez in op de grote beleidsprioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking : de uitbouw van gelijke toegang tot welvaartsstaten, met focus op gezondheidszorg, waardig werk en sociale bescherming, de strijd tegen de klimaatcrisis en voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen; en gelijke rechten voor iedereen, in het bijzonder voor meisjes en vrouwen. België werkt hiervoor samen met internationale partners, waaronder het middenveld, de EU en VN-agentschappen, zoals UNICEF, OCHA en UNHCR.

Op zondag heeft minister Gennez deelgenomen aan de Global Accelerator on social protection and jobs en het Spotlight Initiative voor het beëindigen van geweld tegen vrouwen. Vandaag zit België, met vice-premier en minister van Economie en Werk Dermagne en minister Gennez, een Group of Friends rond Waardig Werk voor op de Permanente Vertegenwoordiging van België in New York.

Een belangrijk thema voor België, zowel in New York als tijdens het komende Belgische voorzitterschap EU2024, is toegang tot betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Mentale gezondheid staat op dinsdag centraal tijdens een side event dat minister Gennez voor België co-host met UNICEF, de Wereldgezondheidsorganisatie en partner Bhutan. H.M. Koningin Mathilde zal er als SDG advocate een openingswoord plaatsen. Op donderdag neemt minister Gennez deel aan de 4de ministeriële vergadering van de Group of Friends rond Universele toegang tot gezondheidszorg en op vrijdag organiseert de minister een Ronde Tafel rond toegang tot gezondheid als grondslag voor weerbaarheid, onder meer tijdens klimaatrampen en crisissen. Minister Gennez zal ook het Belgische engagement in de verf zetten rond preventie en gevolgen van de klimaatverandering (Loss&Damage) en deelnemen aan een side-event (van EUDEL) dat een lans breekt voor meer financiering voor humanitaire en noodhulp via OCHA.

Dialoog met andere regio’s om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen staat centraal voor de Belgische delegatie op UNGA78. Minister Gennez zal er een reeks bilaterale contacten hebben, met focus op de bescherming van mensenrechten, de Minst Ontwikkelde Landen (LDC's), de Regio Grote Meren, de Sahel en Palestijnse vluchtelingen (UNRWA).

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez: “De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van 2030 zijn afspraken waartoe àlle landen zich hebben verbonden in 2015. We hebben elkaar beloofd vooruitgang te maken in de strijd tegen armoede en vóór gelijke rechten voor iedereen – mannen, vrouwen én kinderen – sociale bescherming en universele gezondheidszorg. Maar we zijn niet op schema. Het overkoepelende thema van de Sustainable Development Goals top en de Algemene VN-Vergadering dit jaar is daarom het herstel van vertrouwen en een hernieuwde toewijding aan internationale solidariteit en samenwerking. En dat kan ik alleen maar toejuichen. Maar na veel over-en-weer debatteren is het nu tijd voor actie.”
 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen