België zeer bezorgd over het geweld in Noord-Kivu in de Democratische Republiek Congo

  1. Laatst bijgewerkt op

België maakt zich grote zorgen over de nieuwe golf van geweld in Noord-Kivu, in de Democratische Republiek Congo (DRC). Dit geweld draagt ​​bij tot de al zeer moeilijke situatie voor de burgerbevolking in het oosten van het land, als gevolg van de misdaden van talrijke gewapende groepen. “Dit geweld moet stoppen”, verklaarde de Minister van Buitenlandse Zaken. België veroordeelt ook elke aanval tegen MONUSCO.

Het geweld veroorzaakt enorm veel lijden voor de bevolking. Oost-Congo telt ruim 5,5 miljoen ontheemden, waarvan alleen al in Noord-Kivu 2,5 miljoen. Er worden ook veel mensenrechtenschendingen gepleegd. België blijft een toegewijde partner voor humanitaire hulp aan de Congolese bevolking.

Gewapende groepen moeten een einde maken aan dit geweld. Rwanda moet alle steun aan M23 stopzetten. De Congolese autoriteiten hebben belangrijke aankondigingen gedaan over de samenwerking van de Congolese strijdkrachten met de gewapende groepering FDLR. Het is essentieel dat de samenwerking met gewapende groepen op het terrein stopt en dat haatboodschappen en oproepen tot geweld eindigen. Maar het is ook door de hervorming van de veiligheidssector dat de oplossing moet worden gevonden. Wij zullen de DRC bij dit werk blijven steunen.

De oplossing voor welk conflict dan ook, wat het ook mag zijn, is nooit militair”, zegt de minister. Diplomatieke inspanningen, binnen het kader van regionale processen, moeten worden hervat, en de actoren moeten constructief samenwerken met de inspanningen van de Verenigde Staten. “Tenslotte moeten we de dieperliggende oorzaken van het conflict aanpakken. Dat om de bevolking te laten welvaren”.

België zal in deze richting blijven werken, tijdens zijn Europese voorzitterschap en daarna, zodat de bevolking van het oosten van de DRC en het gebied van de Grote Meren in vrede en veiligheid kan leven.

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen