Buitenlandse Zaken ondersteunt alle Belgische kandidaten voor internationale functies

  1. Laatst bijgewerkt op

De FOD Buitenlandse Zaken verdedigt de belangen en waarden van België en Belgen in het buitenland, evenals een effectief multilateralisme. Hieronder valt ook het ondersteunen van Belgische kandidaten voor functies in internationale organisaties.

Via het diplomatieke postennetwerk van België in binnen- en buitenland wordt daartoe informatie en duiding rond de Belgische kandidaturen gegeven aan landen of partners die deelnemen aan een selectieprocedure. De diplomatieke inspanningen worden daarbij steeds afgestemd op de specifieke procedure eigen aan de functie. Dit met het oog op maximale impact.

Op dit ogenblik zijn er vier Belgische kandidaturen voor internationale functies: Benoit Van Keirsbilck (Kinderrechtencomité), Hans Kluge (herverkiezing WHO Regionaal Directeur Europa), Didier Reynders (secretaris-generaal van de Raad van Europa) en Isabelle Durant (speciaal EU-gezant voor de mensenrechten).

Didier Reynders is door de federale regering bevestigd als Belgische kandidaat voor de functie van secretaris-generaal van de Raad van Europa. Wat de verkiezing voor de secretaris-generaal van de Raad van Europa betreft, stellen de 46 lidstaten een shortlist op met minstens 2 kandidaten. Daarna wordt de secretaris-generaal verkozen door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

Benoit Van Keirsbilck en Hans Kluge moeten ook door lidstaten van de respectievelijke organisaties verkozen worden en daarvoor zijn demarches in verschillende landen nodig. Hier ook wordt ons postennetwerk gemobiliseerd.

De kandidatuur van Isabelle Durant voor de functie van speciaal EU-gezant voor de mensenrechten is ook zeer belangrijk voor ons land en we steunen deze kandidatuur. De benoeming gebeurt echter op een andere manier en vraagt een andere aanpak. Het is HRVP Borrell die de kandidaat moet benoemen na een selectieprocedure. Het is dus geen verkiezing onder de EU-lidstaten, maar een keuze van hoge vertegenwoordiger Borrell die door de lidstaten wordt bekrachtigd.

  1. Nieuwstype