Internationale Dag voor Vrouwenrechten

  1. Laatst bijgewerkt op

Dit jaar vieren we de 75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die door alle lidstaten van de Verenigde Naties is onderschreven. Zij garandeert dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren. Iedereen kan zich beroepen op deze rechten zonder enig onderscheid, waar en wanneer dan ook. En toch, 75 jaar later is de realisatie van de mensenrechten van vrouwen en meisjes – ongeveer de helft van de wereldbevolking – nog steeds voor velen een verre droom, terwijl we in vele gevallen zelfs een achteruitgang moeten vaststellen. Een triest voorbeeld is de quasi volledige uitsluiting van Afghaanse vrouwen en meisjes uit alle openbare domeinen of de aanhoudende discriminatie van vrouwen en meisjes in Iran.

En we hoeven het soms niet zo ver te zoeken, ook in Europa en België staan vrouwenrechten onder druk en is er nog een zekere weg af te leggen voor de volledige realisatie van gendergelijkheid. Daarom blijft deze Internationale dag voor Vrouwenrechten op 8 maart relevanter dan ooit: het is de dag om, nog meer dan anders, dit thema onder de aandacht te brengen en zich in te zetten voor gendergelijkheid. Zo is er, ondanks vooruitgang inzake het wegnemen van barrières die de deelname van vrouwen aan het politieke leven beperken, nog een lange weg te gaan. Om dit onder de aandacht te brengen organiseert minister Lahbib ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag in Brussel een debat over de politieke participatie van vrouwen met als doel concrete maatregelen te formuleren.

Vier experten zullen er hun ervaringen en kennis delen in een panel over de politieke participatie van vrouwen, gevolgd door twee werkgroepen waar experten dieper zullen ingaan op de impact van (online) geweld tegen vrouwelijke politici en de effectiviteit van tijdelijke speciale maatregelen om de representativiteit van vrouwen in de politiek te verhogen.

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib: "Om de participatie van vrouwen in de politiek te bevorderen, hebben we gendergelijkheid nodig op alle gebieden van de samenleving. En ook omgekeerd: we hebben meer vrouwen in de politiek nodig om gendergelijkheid in de samenleving te bekomen. Om ervoor te zorgen dat de aanwezigheid van vrouwen in de politiek de rechten van alle vrouwen dient, werd een netwerk van vrouwelijke ministers van Buitenlandse Zaken opgezet. Het is dit netwerk dat wij mobiliseren om onze acties ter verdediging van de vrouwenrechten in de wereld te coördineren".

Gendergelijkheid, vrouwelijk leiderschap, toegang voor meisjes tot onderwijs, gelijke en volwaardige participatie en de bevordering van vrouwelijke rolmodellen en “transformative masculinities”, maar ook het recht op autonomie over het eigen lichaam zijn sedert lang prioriteiten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en zullen dit ook blijven. In dit perspectief blijft activisme even belangrijk. In 2022 werd de high level conferentie SheDecides +5 georganiseerd in Brussel. Meer dan 200 deelnemers, voornamelijk jongeren en vrouwelijke activisten voor gendergelijkheid, stelden er negatieve trends in sommige landen aan de kaak: verbod op abortus, homofobie, discriminatie op grond van geslacht en andere retrograde visies op gender. Deze activisten voeren strijd op het terrein, maar ze hebben ook steun nodig op het gebied van de besluitvorming. Daarom sloot minister Gennez zich aan bij de beweging en werd ze officieel SheDecides Kampioen.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez : “Ondanks de vooruitgang van de laatste decennia is de strijd voor vrouwenrechten nog niet gestreden. Integendeel. Overal zie je dat verworven rechten en vrijheden van vrouwen onder druk komen te staan. Niet alleen in de verste uithoeken van de wereld: ook in de VS en hier in Europa. Zolang meisjes niet overal naar school kunnen, zolang niet alle vrouwen toegang hebben tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg, zolang we niet baas zijn over ons eigen lijf, en zolang er geen politieke, sociale en economische gelijkheid is tussen mannen en vrouwen, moeten we voortstrijden én solidair blijven met alle vrouwen en meisjes over ter wereld die opkomen voor hun recht op onderwijs, werk en vrijheid.”

Uiteraard verdient gendergelijkheid veel vaker dan één dag per jaar onze aandacht. Daarom is gendergelijkheid een transversale en permanente prioriteit van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, hetgeen zich vertaalt in steun aan projecten die het bekomen van gendergelijkheid nastreven of die de genderdimensie in alle doelstellingen integreren.

Het Belgische diplomatieke netwerk zal blijven mobiliseren voor gendergelijkheid, zowel in bilaterale contacten, binnen de Europese Unie als in multilaterale fora. Zo ook in de VN Mensenrechtenraad, waar de mensenrechten van vrouwen en meisjes één van de vier thematische prioriteiten van ons land vormen in het kader van ons huidige mandaat (2023-2025).

Onze woordvoerders

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen