“Investeren in hun toekomst, is investeren in onze toekomst” – informatiecampagne Belgische Ontwikkelingssamenwerking

  1. Laatst bijgewerkt op

Deze week is een brede informatiecampagne van start gegaan om de meerwaarde van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en van internationale samenwerking met mensen in onze partnerlanden, ook voor onze eigen bevolking, onder de aandacht te brengen. De campagne richt zich in het bijzonder op jongere doelgroepen.

Centraal in de campagne staan verhalen en getuigenissen van lokale actoren in Afrikaanse landen over hoe internationale samenwerking – met steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking – hen helpt om hun ambities te realiseren. De informatiecampagne is een initiatief van de federale overheid, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en zal vooral te zien zijn online en op sociale media.

België werkt mee aan een wereld waar iedereen gelijke kansen krijgt, los van waar je geboren bent, binnen de richtlijnen die de Verenigde Naties heeft uitgetekend rond wereldwijde duurzame ontwikkeling. Dat vertaalt zich in concrete samenwerkingsprojecten rond onder meer armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs, en mensenrechten. Bovendien zijn gendergelijkheid en klimaat bijzondere overkoepelende aandachtspunten doorheen alle projecten.

Maar het is voor het brede publiek niet altijd meteen duidelijk wat deze internationale samenwerking concreet inhoudt, wat de resultaten zijn, en waarom samenwerking voor alle betrokkenen, ook in België, een meerwaarde is. Daarom deze campagne die ook tot doel heeft een aantal stereotype vooroordelen over ontwikkelingssamenwerking te ontkrachten.

In de campagne staan twee getuigenissen centraal. De eerste komt van een onderneemster uit Burundi die de invasieve en schadelijke waterhyacint wiedt en verwerkt tot duurzame kunst- en textielproducten. Ze creëert zo werkgelegenheid voor 150 andere vrouwen. De tweede getuigenis komt van een onderzoeker aan het Referentie Laboratorium voor Mycobacteriën in Cotonou (Benin) die onderzoek verricht in de wereldwijde strijd tegen antibioticaresistentie. Zijn team heeft een test ontwikkeld waarmee infecties en resistentie op grote schaal aangepakt kunnen worden.

“Als we het draagvlak voor internationale solidariteit willen versterken, moeten we meer uitleggen waarom dat belangrijk is. En welke resultaten we bereiken in onze partnerlanden. Wat in de rest van de wereld gebeurt, heeft ook gevolgen voor ons leven hier in België”, aldus Caroline Gennez, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid. Als men in Benin vooruitgang boekt in het wetenschappelijk onderzoek naar de antibiotica resistentie, dan komt dat ons evenzeer ten goede. Onze internationale solidariteit is natuurlijk veel meer dan een welbegrepen eigenbelang. Ongelijkheid is de grote uitdaging van deze tijd. Dat moeten we aanpakken. Een ongelijke wereld is een onveilige wereld”, besluit minister Gennez.

De campagne verwijst ook door naar de vernieuwde website openaid.be die een totaaloverzicht biedt van alle projecten, programma’s, internationale bijdragen en humanitaire hulp die België sinds 2014 heeft gefinancierd in het kader van internationale samenwerking.

Doordat de Belgische ontwikkelingssamenwerking zich concentreert op de armste landen, verloopt deze samenwerking vaak in een erg uitdagende context. Op openaid.be wordt daarom niet enkel gefocust op inspirerende succesverhalen, maar wordt ook aandacht besteed aan uitdagingen en obstakels op de weg naar resultaten.
 

  1. Nieuwstype