Wereldgezondheidsdag – 75ste verjaardag van de Wereldgezondheidsorganisatie

  1. Laatst bijgewerkt op

Vandaag, 7 april, vieren we Wereldgezondheidsdag en ook de 75ste verjaardag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Een uitstekende gelegenheid om stil te staan bij de vooruitgang die de voorbije zeven decennia werd geboekt inzake volksgezondheid, alsook de bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen. Het is ook een oproep tot mobilisatie om samen de huidige en toekomstige gezondheidsuitdagingen aan te gaan.

België is voorstander van een sterk multilateralisme, ook op het gebied van de wereldgezondheid. Hierbij speelt de WHO een centrale coördinerende rol, zowel op wetenschappelijk als normatief vlak. De WHO is tevens de meest geschikte partner voor onze partnerlanden op het vlak van technische bijstand. Daarom moet ze op voldoende en duurzame manier gefinancierd worden om aan de gestelde verwachtingen te kunnen voldoen.

België, een belangrijke partner in de wereldgezondheid

België heeft steeds een voortrekkersrol gespeeld in de wereldgezondheid en werkt nauw samen met de WHO om iedereen, en vooral de meest kwetsbaren, gelijke toegang tot de gezondheidszorg te bieden. Deze strategische prioriteit is de belangrijkste pijler van een goed functionerend gezondheidsstelsel met gezondheidsdiensten die voor iedereen toegankelijk zijn, en zal centraal staan tijdens het komende Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (1ste semester 2024).

Ons land is een engagement op lange termijn aangegaan ter ondersteuning van meerdere prioriteiten op het gebied van wereldwijde gezondheid: versterking van de gezondheidsstelsels en universele gezondheidsdekking; verzekering van gelijke toegang tot gezondheidsproducten van hoge kwaliteit, waaronder vaccins (onder meer die van het technisch overdrachtscentrum voor mRNA) ; ondersteuning van de bestrijding van en het onderzoek naar overdraagbare en verwaarloosde tropische ziekten, zoals het Afrikaanse trypanosomiasis; en ten slotte vrijwaren van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRHR).

België steunt ook actief de WHO COVID-19 Technology Access Pool (CTAP), opgericht om een snelle, gelijke en betaalbare toegang tot COVID-19-medicatie te vergemakkelijken door de beschikbaarheid ervan te vergroten.

Ons land steunt ook de WHO in haar programma ter bevordering van gezond leven en welzijn op alle leeftijden.

Een pionier in flexibele financiering

België is voorstander van core-funding en financiering over meerdere jaren voor multilaterale agentschappen, zoals de WHO, zodat deze duurzaam en flexibel kunnen reageren op actuele uitdagingen en noodsituaties.

Daarnaast heeft België inzake earmarked projecten een meerjarige vrijwillige bijdrage voor een totaalbedrag van 2,4 miljoen euro (2021-2024) toegekend aan onderzoek naar tropische ziekten (Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases).

Ook heeft België in december 2021 een meerjarige bijdrage (2021-2025) van 8 miljoen euro toegekend aan de WHO om wereldwijd een gelijke toegang tot medische producten en -technologieën wereldwijd te voorzien.

Tot slot steunde België de WHO ook tijdens de COVID-19-pandemie. Tijdens de Global Goal Summit van 27 juni 2020 besloot België om 4 miljoen euro bij te dragen aan de inspanningen tegen de COVID-19 pandemie van het Universal Health Coverage Partnership dat gezondheidssystemen in een aantal fragiele staten ondersteunt.

De Belgische bijdragen aan de WHO zijn afkomstig van het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (ter ondersteuning van de Europese regio van de WHO) en de Vlaamse en Waalse regeringen.

Succesvolle samenwerking in 2022

Vorig jaar omvatte de samenwerking tussen België en de WHO onder meer de overdracht van technologie aan het biomedische bedrijf Afrigen om de medische capaciteit in Afrika te vergroten en de lancering van een project tussen het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITM) in Antwerpen en zijn Congolese partners om de slaapziekte tegen 2030 uit te roeien.

Klik hier voor meer informatie over de strategische steun van België aan de WHO.

Onze woordvoerders

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen