Douane

  1. Laatst bijgewerkt op

De onderstaande informatie heeft alleen betrekking op goederen voor persoonlijk gebruik. Op handelswaar is een specifieke regelgeving van toepassing.

Persoonlijke bezittingen (toiletgerief, camera, juwelen,…) mogen worden meegenomen op reis zonder dat bij de terugkeer invoerrechten moeten worden betaald. Wat bepaalde toestellen of luxeartikelen betreft, kan het gebeuren dat de douane u vraagt het bewijs te leveren dat ze niet op reis werden aangekocht. Houd daarom altijd de aankoop- of garantiebon van deze artikelen bij u.

Bij de informatiediensten van de douane, waarvan de gegevens aan het eind van dit hoofdstuk vermeld staan, zijn meer informatie verkrijgbaar.

Douanerechten op aankopen in het buitenland

De van toepassing zijnde rechten verschillen naar gelang het land waar u geweest bent. Voor een lidstaat van de Europese Unie gelden andere regels dan voor niet-EU-lidstaten.


Reizen binnen de Europese Unie

Alle in een lidstaat van de EU aangekochte producten (taksen inbegrepen) mogen vrij van invoerrechten het land binnen, voor zover het producten voor persoonlijk gebruik betreft en met uitzondering van voertuigen.

Het begrip “voor persoonlijk gebruik” betekent dat de goederen niet voor commerciële doeleinden mogen dienen. Vooral wanneer het gaat om goederen waarop accijnsrechten worden geheven, kan u worden verzocht het nodige bewijs te leveren.

Ter informatie werden (voor wijziging vatbare) maximumhoeveelheden vastgesteld: 800 sigaretten, 400 cigarillo’s, 200 sigaren, 1 kilogram rooktabak, 110 liter bier, 90 liter wijn (waarvan maximaal 60 liter mousserende wijn), 20 liter aperitiefdrank, 10 liter sterke drank...

Let wel: komt u terug van een gebied dat deel uitmaakt van een EU-land maar dat een specifieke btw- en accijnsregeling geniet (bijvoorbeeld: de Canarische eilanden, de Engels-Normandische eilanden, Martinique, Guadeloupe...), dan gelden de voorwaarden die van toepassing zijn op reizigers die uit een niet-EU-lidstaat terugkeren.

Anderzijds gelden er overgangsmaatregelen voor de nieuwe EU-lidstaten. Neem hiervoor contact op met de informatiecel van de algemene administratieve Douane en Accijnzen (zie verderop).


Reizigers die terugkeren uit een niet-EU-lidstaat

Wanneer u vanuit een niet-EU-lidstaat een lidstaat binnenkomt langs de weg, per trein, per boot, of met het vliegtuig, moet u rekening houden met grenscontroles.

U dient aangifte te doen van alle artikelen die buiten de EU al dan niet in een taxfreeshop zijn aangekocht. Dit zijn de van belasting vrijgestelde maximumhoeveelheden:

  • tabak: 200 sigaretten, 100 cigarillo’s, 50 sigaren of 250 gram rooktabak 
  • drank: 4 liter niet-mousserende wijn en 16 liter bier en: 1 liter sterke drank of 2 liter tussenproducten (tot 22°) ofwel 2 liter mousserende wijn

Andere artikelen dan de bovenvermelde: maximaal totaal bedrag per persoon (deze vrijstelling is beperkt tot 175 euro voor reizigers jonger dan 15):

  • reizigers met het vliegtuig of per boot: 430 euro
  • andere reizigers (over de weg of reizigers met privévliegtuig of –boot: 300 euro)

Boven dit bedrag moeten invoerrechten en btw worden betaald.

De vrijstelling voor tabak en alcohol geldt slechts voor reizigers vanaf 17 jaar.


Algemene beperkingen

Het overbrengen van één land naar een ander van sommige voorwerpen en producten is onderworpen aan een aantal beperkingen en is in sommige gevallen zelfs helemaal verboden:

  • Bepaalde plant- en diersoorten: Het gaat niet alleen om levende dieren maar ook om sommige delen ervan (schelpen, ook bepaalde soorten die op het strand werden geraapt, krokodillentanden, schildpadschilden) dan wel voorwerpen die hiermee vervaardigd werden (ivoren beeldjes). Worden eveneens bedoeld: sommige vleessoorten en vleeswaren (niet alleen om gezondheidsredenen), sommige plant- en bloemsoorten alsook bepaalde groenten en fruit.
  • Vuurwapens en munitie: Ongeacht of deze dienen voor het beoefenen van een sport zoals jacht of visvangst dan wel als souvenir werden meegebracht, de door de douane opgelegde beperkingen moeten worden nageleefd. Er kan ook een speciale vergunning vereist zijn.
  • Namaakartikelen: In sommige landen worden namaakproducten te koop aangeboden (horloges, sjaaltjes, cd’s). De aankoop en invoer van namaak is nochtans verboden. Bij controle kunnen de artikelen in beslag worden genomen en krijgt de reiziger een boete van 50 tot 20.000 euro.
  • Voorwerpen van culturele of religieuze waarde: Waardevolle antiquiteiten, religieuze voorwerpen of kunstwerken mogen het land niet uit zonder speciale toestemming.


Informatie over de douaneformaliteiten

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de informatiecel van de Federale Overheidsdienst Financiën, algemene administratie Douane en Accijnzen


Beschermde plant- en diersoorten

Vragen over beschermde planten en dieren kunnen worden gericht aan de gespecialiseerde diensten van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Ook de organisatie Traffic Europe kan uw vragen ter zake beantwoorden en u de nodige documentatie verlenen/opsturen: