Carrière in het buitenland

Heb je interesse om (tijdelijk) in het buitenland te werken? Onze FOD beschikt over een uitgebreid postennetwerk tot in de verste uithoeken van de wereld. Op deze pagina vind je alle informatie over de verschillende carrièremogelijkheden die onze FOD aanbiedt op post.

Buitenlandse carrière (consulair, ontwikkelingssamenwerking, diplomatie)

Sinds 2014 kent onze FOD een eengemaakte buitenlandse carrière. Medewerkers van die carrière vertegenwoordigen België in andere landen en bij internationale organisaties. Ze werken vanuit ons uitgebreid postennetwerk in alle uithoeken van de wereld. Na twee termijnen in het buitenland keren ze voor enkele jaren terug naar België om te werken vanop het hoofdbestuur in Brussel.
 1. Laatst bijgewerkt op

Het klassieke beeld van een diplomaat strookt al lang niet meer met het profiel dat we vandaag de dag zoeken.

Als ambtenaar van de buitenlandse carrière oefen je niet langer enkel de traditionele diplomatieke taken uit, maar heb je een veel breder takenpakket. Je zal in de drie verschillende beleidsdomeinen van de buitencarrière actief zijn: het politiek-economische beleidsdomein, het consulaire beleidsdomein en het domein van de ontwikkelingssamenwerking.

Die variëteit aan taken geeft je de kans om een rijke en afwisselende carrière uit te bouwen. In de ene post kan je werken rond multilaterale diplomatie, terwijl je daarna in een volgende post de functie van consul kan opnemen. Belangrijk is dat je van aanpakken weet en oplossingsgericht bent, dat je flexibel bent, en dat je je kan aanpassen aan verschillende werk- en leefomstandigheden.

Behalve het bezit van de Belgische nationaliteit en een masterdiploma zijn er geen specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen om ambtenaar van de buitenlandse carrière te kunnen worden. Zo is er niet één bepaalde studie of specifieke opleiding die je gevolgd moet hebben. 

Bovendien dragen wij als FOD Buitenlandse Zaken inclusie, gendergelijkheid en diversiteit hoog in het vaandel. Verschillende profielen verrijken de Belgische diplomatie op een unieke manier en zijn een weerspiegeling van de diverse samenleving in België.  

Daarom moedigen we graag iedere enthousiaste kandidaat ongeacht geslacht, gender, afkomst, geaardheid, leeftijd, beperking… aan om deel te nemen aan het selectie-examen.


Selectieprocedure

De selectieprocedure voor stagiairs van de buitenlandse carrière wordt georganiseerd door Selor, het selectiebureau van de federale overheid.

Om de 2 à 3 jaar organiseren zij deze vergelijkende selectie. Deze wordt aangekondigd in het Belgisch Staatsblad en op hun website


Wie komt in aanmerking?

Om deel te kunnen nemen aan de vergelijkende selectie, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Belg zijn
 • een gedrag hebben dat overeenstemt met de eisen van de functie
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • zich persoonlijk niet bevinden in een toestand van belangenconflict
 • beschikken over een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot het niveau A binnen de federale overheid
  • Behaalde je een diploma in een ander land dan België? Vraag dan tijdig het gelijkwaardigheidsattest op bij de Vlaamse overheid
  • Behaalde je een diploma in een andere taal dan het Nederlands? Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest Nederlands (artikel 7 1/A) afleggen bij Selor.
 • geslaagd zijn voor het taalexamen bedoeld in artikel 14, tweede lid van het KB van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966
 • Ben je nog niet geslaagd voor dit taalexamen? Wacht dan zeker niet tot de vacature door Werkenvoor.be gepubliceerd wordt, maar schrijf je nu al in voor deze test, namelijk Artikel 14 tweede lid. Het slagen voor dit taalexamen is immers een deelnemingsvoorwaarde. Je moet het certificaat behalen om aan de eigenlijke selectie mee te kunnen doen.


Hoe voorbereiden?

Voor de publicatie van het examen kan je het volgende in orde brengen:

 • Maak een account aan via de website van Werkenvoor.be. Zorg ervoor dat je CV en je contactgegevens correct en volledig zijn ingevuld en dat alle informatie up-to-date is. Kijk na of je diploma en eventuele andere bijlagen goed zijn opgeladen.
 • Ben je nog niet geslaagd voor het taalexamen Frans artikel 14 tweede lid? Het slagen voor dit examen is een voorwaarde om aan de vergelijkende selectie te kunnen deelnemen. Wacht dus niet tot de vacature door Werkenvoor.be gepubliceerd wordt en schrijf je nu al in voor deze test, namelijk Artikel 14 tweede lid - Werkenvoor.be, selectiebureau van de overheid.


Hoe verloopt de selectie?

 1. Screening van de deelnemingsvoorwaarden (inclusief het behalen van het taalcertificaat artikel 14, tweede lid)
 2. Het voorexamen
  • Enkel in geval van een groot aantal kandidaten
  • Computergestuurde test die competenties en vaardigheden meet
 3. De vergelijkende selectie – proef 1*
  • Computergestuurde testen die competenties meten
 4.  De vergelijkende selectie – proef 2
  • Schriftelijke taaltest Engels
 5. De vergelijkende selectie – proef 3*
  • Schriftelijke proef: luister naar een voordracht en stel vervolgens een samenvatting en een kritische commentaar op
 6. De vergelijkende selectie – proef 4
  • Mondelinge taaltest Engels
 7. De vergelijkende selectie – proef 5*
  • Het interview

* De punten die je behaalt voor deze proeven bepalen je rangschikking in de laureatenlijst

Image
Selectieprodecure voor stagiairs van de buitenlandse carrière

Opmerking

! Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte kunnen ondersteunende maatregelen aanvragen wanneer ze hun kandidatuur indienen via Werkenvoor.be. Heb je hier een vraag over? Contacteer diversity@bosa.fgov.be

10 tips om je voor te bereiden op de selectieprocedure

Remote video URL


De stage

Als laureaat van de vergelijkende selectie zal je een aanbieding ontvangen om de stage te starten. Deze duurt 24 maanden en bestaat uit twee delen:


Deel 1 - op het hoofdbestuur in Brussel

Tijdens het eerste deel van de stage zal je 12 maanden op het hoofdbestuur in Brussel werken.  Je zal deelnemen aan groepsopleidingen en -activiteiten die je vertrouwd zullen maken met alle aspecten van de buitenlandse carrière en het leven op post. Daarnaast zal je ook stagelopen bij de verschillende diensten van het hoofdbestuur zodat je de verschillende takken van de buitenlandse carrière en de werking en structuur van het hoofdbestuur in Brussel leert kennen.

Aan het einde van dit eerste stagejaar zal je een examen moeten afleggen dat evalueert of je de materie die tijdens dat eerste jaar aan bod is gekomen voldoende beheerst. Daarnaast moet je op het einde van dat jaar ook geslaagd zijn voor het taalexamen artikel 14, eerste lid van Werkenvoor.be. Met dat taalexamen toon je aan dat je voldoende kennis van het Frans hebt. Let op: dat examen is niet hetzelfde als het examen dat je voor de vergelijkende selectie van stagiair voor de buitenlandse carrière moest afleggen (elementaire kennis).


Deel 2 - op post in het buitenland

Nadat je geslaagd bent voor de twee examens aan het einde van het eerste deel van de stage, vertrek je voor 12 maanden op post. Hier zal je kennismaken met de dagelijkse werking van een Belgische vertegenwoordiging en zal je meedraaien in het team ter plaatse. Als je een positieve evaluatie krijgt na een jaar op post, zal je de eed afleggen als medewerker van de buitenlandse carrière en word je vast benoemd. Je zal de gewone termijn van vier jaar op je stagepost uitdoen.


De diplomatieke beweging

Diplomaten werken zowel in buitenland als in België op het hoofdbestuur. Je vertrekt eerst voor vier jaar om te werken op een ambassade, permanente vertegenwoordiging of consulaat-generaal in het buitenland. Op het einde van die periode kan je solliciteren voor een nieuwe functie in een ander land. In sommige gevallen, afhankelijk van de hardship van je post, kan het zijn dat je vroeger in aanmerking komt om van post te veranderen. Na twee functies in het buitenland moet je terugkomen naar het hoofdbestuur in Brussel voor een periode van drie jaar. Daarna kan je opnieuw solliciteren voor een functie in het buitenland.

 

Voordelen

Als medewerker bij de federale overheid geniet je van heel wat voordelen. Ook onze FOD biedt haar medewerkers een brede waaier van interessante extra’s aan.

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • allerlei sociale voordelen
 • flexibele werkuurregeling

Op het hoofdbestuur in Brussel ontvangen medewerkers van de buitenlandse carrière dezelfde voordelen als de binnencarrière, de medewerkers die steeds vanuit Brussel werken:

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om enkele dagen van thuis te werken
 • kinderdagverblijf voor de opvang van uw kind van 3 maanden tot 3 jaar

Wanneer medewerkers van de buitenlandse carrière op post zijn, ontvangen ze bijkomende tegemoetkomingen zoals een buitenlandvergoeding.

Familiebeleid

De FOD heeft een uitgebreid familiebeleid om medewerkers en hun gezin op post bij te staan.

In het buitenland leven en werken voor de FOD Buitenlandse Zaken is op menselijk vlak een verrijkende ervaring, die ook haar uitdagingen heeft. Het is ook kiezen voor een leven dat herhaaldelijk verandert: iedereen die in de buitenlandse carrière aan de slag is, wisselt om de drie of vier jaar van bestemming. Ook de gezinsleden verhuizen altijd mee. Dat heeft zo zijn gevolgen voor de meeste facetten van het leven: familiaal, sociaal, professioneel, maar ook op het gebied van leefomgeving. Een gezamenlijke beslissing over die keuze is dan ook onontbeerlijk om op goede voet te vertrekken.

De medewerker en zijn of haar familie bezitten het best de volgende eigenschappen: een open geest, aanpassings- en doorzettingsvermogen, oplossingsgericht denken, goede communicatieskills en sociaalvoelendheid, om er maar enkele te noemen.

Elk vertrek is anders: je kan alleenstaand zijn of gehuwd, jonge kinderen of tienerkinderen hebben, gescheiden zijn, kinderen hebben die in België studeren of zieke gezinsleden die in België achterblijven. Het vertrek heeft ook onvermijdelijk een impact op elk gezinslid.

De Family Officer van de FOD staat klaar om gezinnen te begeleiden tijdens hun verblijf in het buitenland en hen te helpen een antwoord te vinden op alle vragen die ze hebben bij het expatleven.

De vragen die vaak terugkeren, gaan over de school van de kinderen, over aspecten die betrekking hebben op de partner of de gezondheid, of ook over administratieve zaken:

In welk schoolsysteem schrijf ik mijn kind(eren) in het buitenland in? En komt het Departement tegemoet in de kosten? 

In de meeste buitenlandse hoofdsteden vind je verschillende internationale scholen.  De Family Officer kan je vertellen wat de voor- en nadelen van elk van die scholen zijn en ook uitleggen welke voorbereidingen je eventueel moet treffen. De schoolkeuze blijft persoonlijk.  Het Departement komt tegemoet in de schoolkosten op basis van vastgestelde regels.

Mijn partner verhuist met me mee naar mijn post. Mag hij of zij daar werken?  

Het is niet vanzelfsprekend om een loopbaan voort te zetten wanneer je je partner op post vergezelt. De Family Officer voorziet in een uitgebreid programma om partners daarbij te helpen. Hij moedigt het Departement ook aan om internationale bilaterale verdragen te sluiten, zodat je als partner in het buitenland een werkvergunning kunt krijgen. Momenteel zijn er (buiten de EU) al 21 van die verdragen bekrachtigd, en er zijn er ook meerdere nieuwe in de maak.

Krijgt mijn gezin medische dekking?

De medewerker (en zijn gezin) genieten medische dekking in het buitenland (als vervanging voor hun Belgische ziekteverzekering). Hij of zij kan tegen een voordelig tarief ook een hospitalisatieverzekering afsluiten die wereldwijde dekking biedt.

Voor meer details over wat een leven op post juist inhoudt en welke regelingen eraan verbonden zijn, kan je steeds terecht bij de Family Officer van de personeelsdienst van de FOD Buitenlandse Zaken:

family.officer@diplobel.fed.be