Legalisatie van documenten

Dienst Legalisatie gesloten op 25 april

De dienst Legalisatie zal op woensdag 25 april 2018 uitzonderlijk gesloten zijn.

 
Maak een afspraak

Online een afspraak maken met de dienst Legalisatie met een vraag voor een legalisatie/Apostille, is eenvoudig, snel en efficiënt! U maakt een afspraak via onze website en biedt u aan bij onze loketten 5 minuten vóór het vastgelegde tijdstip. U staat niet langer in de rij: niet voor een volgnummer, en evenmin voor de toegang tot het loket.

Maak uw afspraak hier!!

 
Geen betaling in baar geld meer aan de consulaire loketten

Sinds 1 juli 2015 aanvaarden de consulaire loketten van de FOD Buitenlandse Zaken geen enkele betaling in contant geld meer. Lees meer...


 
Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.


Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten:

  1. Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
  2. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?
  3. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
  4. Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands of het Duits?
  5. Wat als legalisatie onmogelijk is?
  6. Kan ik mijn gelegaliseerde buitenlandse akte laten overschrijven in België?


Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de 'Zoekcriteria' gebruiken.

Legalisatie van digitale documenten (zie ook: omzendmail van 17/05/2017 naar de Belgische gemeenten)