Legalisatie van documenten

 

 
 

 

Het antwoord op de meest gestelde vragen vindt u ook hier:

 

Wat is een legalisatie? Wat is een apostille? Is dat voor elk document nodig?

Door de legalisatie of apostille wordt uw Belgisch document bruikbaar in het buitenland, en uw buitenlands document in België. Een apostille is een soort legalisatie. 

Meerdere elementen bepalen of u een legalisatie of apostille nodig heeft. Op deze link hebben we de mogelijkheid voorzien om u een advies te verschaffen voor uw specifieke situatie.

 
Adres en openingsuren?

De dienst Legalisatie bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel legaliseert documenten die afgeleverd werden in België.

Adres van de loketten: Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel.

Belangrijk bericht: sinds maandag 16 maart 2020 is de toegang tot de dienst legalisatie enkel op afspraak, elke werkdag van 9u tot 12u30. Een afspraak maken kan enkel via deze link, klik hier. Bedankt voor uw begrip.

Weet echter dat veel aanvragen al online verlopen via de instantie die het document in België afleverde. 

Voor documenten afgeleverd in het buitenland, kunt u zich informeren via onze Belgische ambassades en consulaten ter plaatse. U vindt hun websites en contactinformatie hier.

 
Hoeveel kost een legalisatie of apostille?

De prijs voor een legalisatie of apostille is steeds 20 euro per document.

Opgelet: geen contante betaling meer aan de consulaire loketten!

 
Hoe snel kan ik een legalisatie of apostille krijgen voor een in België afgeleverd document?

  • Uw aanvraag aan het loket in Brussel wordt meteen behandeld indien u -of een persoon van uw keuze- zich met het originele, in België afgeleverde, document van maximum 4 bladzijden aanmeldt (opgelet: documenten van notarissen enkel online, zie verder).
  • Documenten van meer dan 4 bladzijden die aan het loket worden voorgelegd, zijn de daaropvolgende werkdag beschikbaar.
  • Online aanvragen kunnen ingediend worden door de Belgische instantie die het document afleverde, indien die al geaccrediteerde partner is van de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken (vb. notarissen, gemeenten, FOD, andere), en worden binnen de 48u behandeld.

 
Wie mag mijn document, dat afgeleverd werd in België, aan het loket aanbieden? Is een volmacht nodig?

Indien u iemand vraagt om zich in uw plaats met een document aan te melden, is daar geen volmacht voor nodig. Om het even wie kan zich met het document aanmelden.

De enige uitzondering is de volgende: indien u de legalisatie vraagt van uw eigen handtekening, dient u zelf aanwezig te zijn.

 
Moet het te legaliseren/apostilleren document, afgeleverd in België, vertaald zijn?

Het te legaliseren/apostilleren document moet opgesteld zijn in een van volgende talen: Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Italiaans of Portugees.

Is het document opgesteld in een andere dan bovenvermelde talen? In dat geval moet het originele document vergezeld zijn van een beëdigde vertaling. Klik hier voor meer informatie.

Let op: de documenten opgesteld in een vreemde taal die bestemd zijn voor gebruik in België moeten vertaald worden naar een van onze landstalen.

 
Zoekt u meer informatie over de materie legalisaties?

Klik hier.

 
Bent u een
“partner” (gemeentes, notarissen, FOD’s, andere instanties) van onze dienst Legalisatie?

U vindt alle nuttige informatie via: https://elegalisation.diplomatie.be/help

 
Indien u geen antwoord vond via bovenstaande informatie, aarzel niet om ons uw vraag per e-mail te stellen via elegalisation@diplobel.fed.be.

De dienst heeft geen telefonisch onthaal. Indien u toch liever per telefoon geholpen wordt, kan de dienst Legalisatie u opbellen na uw uitdrukkelijke vraag per e-mail.