Legalisatie van documenten

 
 

Het antwoord op de meest gestelde vragen vindt u hier:

 

Wat is een legalisatie? Wat is een apostille? Is dat voor elk document nodig?

Door de legalisatie of apostille wordt uw Belgisch document bruikbaar in het buitenland, en uw buitenlands document in België. Een apostille is een soort legalisatie.

Op deze link hebben we de mogelijkheid voorzien om u een advies te verschaffen voor uw specifieke situatie.

 
Adres en de openingsuren?

De dienst legalisatie bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel legaliseert documenten die afgeleverd werden in België.

Adres van de loketten: Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel.

Open elke werkdag van 9 u. tot 12 u., met of zonder afspraak. Maak uw afspraak hier en vermijd wachtrijen. Weet echter dat u ook zonder afspraak bij ons terecht kunt.

Voor documenten afgeleverd in het buitenland, kunt u zich informeren via onze Belgische ambassades en consulaten ter plaatse. U vindt hun websites en contactinformatie hier.

 
Hoeveel kost een legalisatie of apostille?

De prijs per legalisatie of apostille is steeds 20 euro.

 
Hoe snel kan ik een legalisatie of apostille krijgen?

Uw aanvraag aan het loket in Brussel wordt meteen behandeld indien u -of een persoon van uw keuze- zich met het originele document aanmeldt (opgelet: documenten van notarissen enkel online).

Online aanvragen kunnen ingediend worden door de instantie die het document afleverde indien die al geaccrediteerde partner is van de dienst Legalisaties van de FOD Buitenlandse Zaken (vb. notarissen, gemeenten,... ), en worden binnen de 48u behandeld.

 
Wie mag mijn document aan het loket aanbieden? Is een volmacht nodig?

Indien u iemand vraagt om zich in uw plaats met een document aan te melden, is daar geen volmacht voor nodig. Om het even wie kan zich met het document aanmelden.

De enige uitzondering is de volgende: indien u de legalisatie vraagt van uw eigen handtekening, dient u zelf aanwezig te zijn.

 
Moet het te legaliseren/apostilleren document vertaald zijn?

Het te legaliseren/apostilleren document moet opgesteld zijn in een van volgende talen: Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Italiaans of Portugees.

Is het document opgesteld in een andere taal, dan moet het vergezeld zijn van een beëdigde vertaling. De handtekening van een beëdigd vertaler in België wordt voorzien van een legalisatie door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg waaraan de vertaler verbonden is. Daarna wordt de handtekening van de Voorzitter van de rechtbank gelegaliseerd door de FOD Justitie.

Pas daarna kunt u de vertaling en het origineel document aanbieden op onze dienst Legalisatie om er een apostille of een legalisatie te bekomen voor gebruik van het document in het buitenland.

Het origineel document en de vertaling ervan worden afzonderlijk gelegaliseerd/geapostilleerd.

Let op: de documenten opgesteld in een vreemde taal die bestemd zijn voor gebruik in België moeten vertaald worden naar een van onze landstalen.

 
Alle informatie voor onze “partners” (gemeentes, notarissen, FOD’s, andere instanties) via:

https://elegalisation.diplomatie.be/help

 

Meer informatie vindt u via deze link.

Indien u geen antwoord vond via de FAQ hierboven, aarzel niet om ons uw vraag per e-mail te stellen via elegalisation@diplobel.fed.be.

De dienst heeft geen telefonisch onthaal, maar indien u toch liever per telefoon geholpen wordt, kan de dienst legalisaties u opbellen na uw uitdrukkelijke vraag per e-mail.