Voorlopige perskaart van de Federale Overheidsdienst

 1. Laatst bijgewerkt op

Wat is een voorlopige perskaart?

De accreditatie die de persdienst van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uitreikt, bestaat uit een voorlopige Belgische perskaart met een geldigheidsduur van 6 maanden.

De voorlopige perskaart van de FOD Buitenlandse Zaken is een vereiste om de definitieve Belgische perskaart te verkrijgen. Het is ook een middel om zich te identificeren als beroepsjournalist in afwachting van de permanente perskaart, uitgegeven door de FOD Binnenlandse Zaken.

Voor journalisten van buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) is de voorlopige perskaart ook een van de gevraagde documenten voor de gecombineerde vergunning, die noodzakelijk om in België te kunnen verblijven en te werken.

Kan ik een voorlopige perskaart aanvragen?

Loontrekkende of freelance journalisten, die voor buitenlandse media werken, kunnen een voorlopige perskaart aanvragen. De procedure is verschillend, afhankelijk of u onderdaan bent van een land van de EU of de EER of niet.

U komt wel in aanmerking als:

 • u niet over de Belgische nationaliteit beschikt en u voor een buitenlands medium werkt;
 • journalistiek uw hoofdberoep is en u toelaat om in België te wonen;
 • minstens 21 jaar oud bent;
 • u ten minste 2 jaar zonder onderbreking als beroepsjournalist werkzaam bent.

U komt niet in aanmerking als:

 • u werkt voor een Belgisch medium;
   
  In dit geval neemt u contact op met de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) met het oog op accreditatie. Ze is samengesteld uit de Association des Journalistes professionnels (AJP, vereniging van Franstalige en Duitstalige beroepsjournalisten) en de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ), de Nederlandssprekende zusterorganisatie.
   
 • u in België verblijft met een studentenvisum;
 • journalistiek niet uw hoofdberoep is;
 • u bijstand krijgt van het OCMW. U leeft dus niet van uw inkomsten als journalist.

Hoe vraag ik een voorlopige perskaart aan?

Loontrekkend of freelance journalist uit de EU of de EER

Neem contact op met de persdienst om een overzicht te ontvangen van de gevraagde documenten. Zodra uw persdossier wordt goedgekeurd, zal een afspraak gemaakt worden waarbij u de voorlopige perskaart van de FOD Buitenlandse Zaken kan ophalen.

Loontrekkend of freelance journalist van buiten de EU of de EER

Neem contact op met de Belgische diplomatieke of consulaire post van uw land van verblijf. Die post zal u een overzicht van de gevraagde documenten doorsturen en uw dossier opvolgen.

Als uw persdossier is goedgekeurd, moet u:

Zodra u in België aankomt, neemt u contact op met de persdienst om een afspraak te maken om uw voorlopige perskaart op te halen.

Hoe contacteer ik de persdienst?

Bij vragen kan u de persdienst per e-mail contacteren.

Hoe vraag ik de definitieve Belgische perskaart aan?

Na ontvangst van uw voorlopige perskaart van de FOD Buitenlandse Zaken en inschrijving in de gemeente van uw verblijf, moet u de nationale perskaart van de FOD Binnenlandse Zaken aanvragen via de Internationale Persvereniging in Brussel (API/IPA).

Hoe vraag ik een accreditatie aan bij Europese instellingen en bij de NAVO?

Via deze links kunt u accreditatie aanvragen bij de volgende instellingen: 

Contact