Reizen naar Liechtenstein: Reisadvies

Reist u naar Liechtenstein? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Liechtenstein

Informatie over gezondheid en hygiëne in Liechtenstein
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Eind 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig uw handen.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Hebt u geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Blijf thuis als u ziek bent.
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken.
  • Vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen.
  • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.

Medische verzorging

Ambulance 144

Op deze site vindt u de adressen van de ziekenhuizen en artsen in Liechtenstein.

Veiligheid water en voedsel

Het water in Liechtenstein is drinkbaar; niet-drinkbare waterbronnen worden aangegeven met een bord. 

Vaccinaties

Sinds een aantal jaren worden er meer en meer gevallen van  tekenencefalitis gemeld. Vaccinatie tegen tekenencefalitis is aangeraden voor alle personen zich aan teken blootstellen tijdens openluchtactiviteiten, in het bijzonder in bosrijke gebieden.

Meer info op deze site,

Alcohol

In Liechtenstein is het maximum toegelaten alcoholgehalte achter het stuur, 0.8 mg/liter. 

Drugs

De handel in verdovende middelen wordt streng bestraft.

Seksualiteit

Handelingen die naar Belgisch recht misdrijven zijn worden vervolgd in België, ook indien ze in het buitenland werden gepleegd.