De diplomatieke contactdagen vinden plaats van 6 tot en met 10 november 2023 in Brussel

  1. Laatst bijgewerkt op

Op maandag 6 november beginnen de diplomatieke contactdagen in Brussel. Ze zullen heel de week duren en plaatsvinden in het Egmontpaleis. Deze jaarlijkse bijeenkomst van de Belgische diplomatie brengt ambassadeurs, consuls-generaal en permanente vertegenwoordigers bij de internationale instellingen samen voor een reeks ontmoetingen.

Tijdens de openingszitting op maandag 6 november zal Hadja Lahbib, minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en Federale Culturele Instellingen, haar prioriteiten uiteenzetten op vlak van buitenlands beleid en inzake de rol van de Belgische diplomatie in deze woelige tijden op het internationale toneel. Vervolgens zullen de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, Caroline Gennez, en de Eerste minister, Alexander De Croo, hun specifieke aandachtspunten delen. Op dinsdag 7 november bespreekt minister van Defensie Ludivine Dedonder de raakvlakken tussen diplomatie en defensie, voordat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor de uitdagingen van de internationale ontwikkelingen voor het Belgische migratiebeleid presenteert.

Gedurende de hele week zullen er ook thematische vergaderingen en ontmoetingen plaatsvinden om een brede discussie mogelijk te maken over actuele onderwerpen en over de vele uitdagingen waarmee de diplomatie wordt geconfronteerd, van cyberveiligheid over artificiële intelligentie tot desinformatie. De traditionele actieterreinen van de FOD Buitenlandse Zaken zullen uiteraard niet vergeten worden. Zo zullen de toenemende uitdagingen in consulaire aangelegenheden, van het bijstaan van Belgen in het buitenland in geval van crisis tot de behandeling van willekeurige detenties van onze landgenoten, ook het voorwerp uitmaken van diepgaande discussies.

Tot slot zal dit jaar bijzondere aandacht worden besteed aan het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat zal plaatsvinden in de eerste helft van 2024 en dat een groot deel van de Belgische diplomatie zal mobiliseren, net als de andere FODs.

Zoals elk jaar zullen ook de hoofden van de diplomatieke posten in het kasteel van Laken ontvangen worden door Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen. Na afloop van de diplomatieke contactdagen op vrijdag 10 november keren ze terug naar hun respectieve posten in alle uithoeken van de wereld in dienst van de Belgen en hun belangen.

  1. Nieuwstype