Ter gelegenheid van de Dag van de internationale strafrechtspleging herhaalt België zijn steun aan het Internationaal Strafhof

  1. Laatst bijgewerkt op

Het Statuut van Rome, het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof (ICC), werd goedgekeurd op 17 juli 1998. Het creëerde het eerste permanente en onafhankelijke internationale gerechtshof dat verantwoordelijk is voor het onderzoeken en vervolgen van de ernstigste misdaden van internationaal recht, met name de misdaad van genocide, de misdaad tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en de misdaad van agressie. Het ICC is een aanvulling op de nationale jurisdicties, die de primaire verantwoordelijkheid hebben voor het onderzoeken en vervolgen van de ernstigste misdaden. Het Statuut van Rome, dat nu door 123 staten is geratificeerd, heeft zeker bijgedragen aan het voorkomen van het plegen van nieuwe misdaden, ook al blijven ze te talrijk.

In 2010 hebben de staten die partij zijn bij het Statuut van Rome, tijdens de Herzieningsconferentie in Kampala, beslist om 17 juli uit te roepen tot de Dag van de internationale strafrechtspleging.

25 jaar na de oprichting door de internationale gemeenschap van een uniek internationaal strafrechtelijk instelling met een universele roeping, moeten we vandaag meer dan ooit het Hof concreet steunen in zijn missie, aangezien het niet is toegerust om te functioneren zonder de hulp van staten. Het ICC is afhankelijk van hun medewerking. Het is een verplichting die is vastgelegd in het Statuut van Rome, maar het is ook een bredere plicht in onze gemeenschappelijke strijd tegen straffeloosheid voor de ernstigste misdaden en in onze strijd voor gerechtigheid voor de slachtoffers van die misdaden.

Het is in deze geest dat België onlangs een nieuwe bilaterale overeenkomst inzake nauwere samenwerking met de griffie van het ICC heeft ondertekend. Dit is het 8e akkoord voor nauwere samenwerking dat België heeft gesloten met een orgaan van het Strafhof. Het betreft de “vrijlating van personen”, d.w.z. de opvang op ons grondgebied van personen die aan het einde van hun straf zijn vrijgelaten, na een vrijspraak of na het seponeren van de aanklacht tegen hen.

Op deze verjaardag van het Statuut van Rome benadrukt België nogmaals het fundamentele belang voor het Hof om het kader van zijn samenwerking met staten versterkt te zien door bilaterale overeenkomsten. Dit zal het werk van internationale gerechtigheid verbeteren en versnellen terwijl de kosten ervan worden verminderd. Wij roepen alle staten die partij zijn op om in deze richting te werken om het optreden van het ICC verder te versterken zodat de daders van de ernstigste misdaden niet langer aan het gerecht kunnen ontsnappen.

België heeft ook beslist om dit jaar een extra vrijwillige bijdrage van 500.000 euro te storten aan het Trustfonds voor Slachtoffers. België is altijd bijzonder gevoelig geweest voor het lot van de slachtoffers van deze gruwelijke misdaden en heeft er een prioriteit van gemaakt. Het Fonds verricht uniek werk door slachtoffers en hun families genoegdoening te geven en psychologische en materiële steun te bieden. De ondersteuning van dit fonds sluit hier direct op aan.
 

  1. Nieuwstype