Toegankelijkheidsverklaring

Op deze pagina vindt u de toegankelijkheidsverklaring die van toepassing is op de landensites van de FOD Buitenlandse Zaken.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de websites van de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland (https://[country].diplomatie.belgium.be).

 
Nalevingsstatus

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Er werd niet aan alle eisen voldaan.

Er werd een steekproef gedaan van een aantal sites met behulp van de tool BOSA Accessibility Check.

 
Niet-toegankelijke inhoud

Een aantal pagina’s bevat nog een aantal technische en inhoudelijke tekortkomingen op het vlak van toegankelijkheid.

Technisch:

  • het niet-consequente gebruik van alternatieve tekst bij afbeeldingen (WCAG-criterium 1.1.1)
  • het ontbreken van de beschrijving van links die als ankers worden gebruikt (WCAG-criterium 1.1.1)
  • de html-structuur van de titels moet voor sommige pagina's worden verbeterd (met name de coherentie van de hiërarchie van h-tags voor titels en tussentitels) (WCAG-criterium 1.3.1)
  • het gebruik van een foute tag bij het onderstrepen van tekst (WCAG-criterium 1.3.1)
  • het te weinig voldoende contrast tussen tekst en achtergrond op sommige pagina’s (WCAG-criterium 1.4.3)
  • het ontbreken van de mogelijkheid om naar of rond contentblokken te navigeren (WCAG-criterium 2.4.1)
  • het niet-gebruik van de title-atribuut bij iframes (WCAG-criterium 4.1.2)

Inhoudelijk:

  • veel teksten zijn niet geschreven voor het web
  • er wordt nog te veel weinig duidelijke, ambtelijke taal gebruikt

Verder beantwoorden vele pdf-documenten niet aan de toegankelijkheidsnormen. Hetzelfde geldt voor ingevoegde video’s waarvoor er geen ondertiteling voorzien is.

 
Voorgestelde alternatieven

Voor de niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar.

 
Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, kunt u contact met ons opnemen via dit formulier

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

E-mail: contact@federaalombudsman.be
Website: Federale Ombudsman

 
Verbeteringsplan

De FOD Buitenlandse Zaken werkt aan een vernieuwde, volledige toegankelijke website. Deze site zal in de loop van 2022 klaar zijn.

Om de huidige website nog zo toegankelijk mogelijk te maken, zal er tegen einde januari 2021 een quick-winanalyse uitgevoerd worden.

 
Deze verklaring is op 09/12/2020 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 09/12/2020