De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

Op deze pagina vindt u alle informatie over de identiteitskaart voor Belgen in het buitenland.

De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

Op deze pagina vindt u alle informatie over de Kids-ID-kaart.
 1. Laatst bijgewerkt op

Deze pagina bevat algemene informatie van de FOD Buitenlandse Zaken. Als u in het buitenland woont, kijk dan in deze lijst na of uw ambassade of consulaat op de eigen website specifieke informatie voor uw woonplaats geeft.

Image
specimen identiteitskaart e-id

Voor Belgische kinderen jonger dan 12 die in het buitenland wonen en zijn ingeschreven in een beroepsconsulaat kunnen de ouders een Kids-ID aanvragen.
 

1. Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?


Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
   

2. Hoeveel kost een Kids-ID?


Een Kids-ID kost 10 €.
 

3. Waar en hoe een Kids-ID aanvragen?


Sinds 21 juni 2021 moeten u en uw kind voor een Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat komen.

 • Uw kind is 6 of ouder, of jullie (= ouder en kind) willen de Kids-ID op het beroepsconsulaat aanvragen:
  Hiervoor stuurt of mailt u het volgende afspraakformulier voor uw Kids-ID naar uw beroepconsulaat. 
  Vergeet niet de betaling van 10 € voor de Kids-ID, eventueel verhoogd met verzendingskosten nadat er een afspraak werd gemaakt. Zie hiervoor op de website van of neem contact met uw beroepsconsulaat.
   
 • Uw kind is jonger dan 6 jaar en u vraagt de Kids-ID per briefwisseling:
  Hiervoor stuurt of mailt u het volgende aanvraagformulier voor uw eID op uw beroepconsulaat. 
  Vergeet niet de betaling van 10 € voor de Kids-ID, eventueel verhoogd met verzendingskosten. Zie hiervoor op de website van of neem contact met uw beroepsconsulaat.

U kan vanaf 21 juni 2021 uw Kids-ID aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. 

Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente). De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

Een aanvraag voor een Kids-ID bij een Belgische gemeente kan maar mits beide ouders aanwezig zijn - enkel zo kunnen we aannemen dat de wetgeving inzake het ouderlijk gezag van het land waar het Belgisch kind woont, gerespecteerd wordt. 

Voor kinderen jonger dan 6 kan de Kids-ID ook na 11 en na 21 juni 2021 nog worden aangevraagd met een opgestuurd aanvraagformulier.
 


4. Dienst “Hallo ouders”


Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie
 

5. Activatie Kids-ID


Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat, die een Belgisch kind heeft dat eveneens is ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, kan de Kids-ID van zijn/haar kind activeren in een consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De Kids-ID kan geactiveerd worden door de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) zonder aanwezigheid van het kind. De activatie van certificaten voor de Kids-ID is niet langer toegelaten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Zodra de minderjarige de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, kunnen de certificaten op de Kids-ID geactiveerd worden, maar enkel in aanwezigheid van de minderjarige. Die moet zelf de kaart inbrengen in de kaartlezer en de PUK-code ingeven.