Belg in België

 1. Laatst bijgewerkt op

1. Hoe een paspoort aanvragen?


Een paspoort vraagt u aan bij de dienst Paspoorten van uw gemeente.

 
Wat brengt u mee?


1. Uw identiteitskaart of een ander persoonsbewijs

2. Uw laatste paspoort (als u er een heeft en het in de loop van de voorbije 10 jaar werd afgegeven):

 • Het paspoort bevat visa die nog geldig zijn of u wenst het te bewaren als aandenken? In dat laatste geval zal uw gemeente het ongeldig maken en krijgt u het  terug.
 • Uw paspoort werd gestolen? Meld dit aan de politie en bezorg uw gemeente een kopie van het proces-verbaal van diefstal.
 • U bent uw paspoort verloren? Vul het aangifteformulier van verlies in en bezorg het aan uw gemeente.

3. Een pasfoto in kleur. Let wel, de foto moet voldoen aan verschillende strenge criteria (hieronder). Als aan een van deze criteria niet is voldaan, zal de gemeente de foto weigeren en een nieuwe vragen.

 
Hoe verloopt de aanvraag ter plaatse?


Nadat uw identiteit en de fotokwaliteit zijn gecontroleerd en u eventueel uw vorig paspoort heeft ingeleverd, zal uw gemeente de volgende elementen registreren:

 1. Uw foto (enkel wanneer een eerste visuele controle bevestigt dat aan de basiscriteria is voldaan! Als uw foto niet conform is, dan moet de gemeente ze weigeren.)
 2. Twee vingerafdrukken, bij voorkeur de wijsvingers (vanaf 12 jaar).
 3. Uw handtekening (vanaf ongeveer 6 jaar, zodra het kind zijn naam kan schrijven)

 
Is het paspoort voor een minderjarige (-18 jaar)?


Het aanvraagformulier (afgedrukt door de gemeente) van een minderjarige moet steeds worden ondertekend door de minderjarige zelf (vanaf ongeveer 6 jaar) en door een van de ouders.

In bepaalde gevoelige situaties kan de gemeente vragen dat ook de andere ouder zijn goedkeuring geeft.

Het kind, ongeacht de leeftijd, moet altijd aanwezig zijn bij het aanvragen van een paspoort.
 


2. Kwaliteitseisen pasfoto


Als u een nieuw paspoort nodig heeft, schenk dan bijzondere aandacht aan uw foto.

Deze moet immers conform de verstrengde normen van de ICAO zijn (International Civil Aviation Organization).

Als uw foto niet conform is, dan moet de gemeente ze weigeren.


Vier nieuwe aandachtspunten:

 1. Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach
 2. Hoofd recht naar voren en schouders recht, recht in de camera kijken.
 3. Het aangezicht volledig vrij maken: het voorhoofd, de kin en de ooraanzet moeten zichtbaar zijn.
 4. De ogen zijn goed zichtbaar: geen reflectie in de brilglazen, geen getinte glazen, geen montuur dat te groot is of vlak langs de ooglijn loopt. Om moeilijkheden te voorkomen kunnen brildragers hun bril afzetten voor de foto, zelfs wanneer ze hun bril dagelijks dragen. 

 
Laat de winter de pasfoto’s niet bederven!


Doe uw mantel en/of sjaal uit wanneer u pasfoto’s laat maken voor de aanvraag van een nieuw paspoort! Indien deze te ver uitsteken boven de schouders, lijkt het alsof een object op de achtergrond staat en dat kan problematisch zijn bij controle aan de grensposten. Uw gemeente mag dergelijke foto niet aanvaarden en moet u vragen een nieuwe te laten maken. 

Zie het onderstaande document voor meer informatie en concrete voorbeelden.

Image
Fotovoorschriften paspoort


3. Prijs en leveringstermijn


De prijs van de paspoorten die de Belgische gemeentebesturen afgeven, varieert afhankelijk van:

 1. het aantal pagina’s (34 of 66)
 2. de leeftijd van de aanvrager (minderjarig/meerderjarig)
 3. de aanvraagprocedure (normaal, dringend of superdringend)
 4. een eventuele gemeentetaks.

 
Wanneer en hoe ontvangt u uw paspoort?

 • In  gewone procedure: uw paspoort zal uiterlijk de 5e werkdag volgend op de dag van aanvraag geleverd worden aan het gemeentebestuur waar u de aanvraag hebt ingediend. Als u bij de aanvraag een gsm-nummer of e-mailadres hebt opgegeven, ontvangt u een sms of e-mail zodra het paspoort klaarligt.
   
 • In dringende procedure: een paspoort waarvoor de aanvraag vóór 15u wordt doorgestuurd, zal de volgende werkdag geleverd worden aan het gemeentebestuur waar u de aanvraag hebt ingediend. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw gemeentebestuur.
   
 • In superdringende procedure: een paspoort, waarvoor de aanvraag van maandag tot vrijdag vóór 15u00 wordt doorgestuurd, wordt 4u30 later, nog dezelfde dag, geleverd aan het loket in de Koloniënstraat 11 in 1000 Brussel (vlak bij het Centraal Station). U kan de aanvraag indienen bij het gemeentebestuur waar u bent ingeschreven of rechtstreeks bij het loket in de Koloniënstraat (betaling enkel via kaart).

  Een paspoort dat wordt aangevraagd op zaterdag in superdringende procedure, ofwel bij het loket aan de Koloniënstraat (tussen 08u30 en 12u15), ofwel bij uw gemeentebestuur (tijdens de openingsuren), zal de volgende werkdag vanaf 10u00 (dus op maandag, behalve indien feestdag) beschikbaar zijn bij het loket aan de Koloniënstraat. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw gemeentebestuur.

In principe moet u uw paspoort persoonlijk gaan afhalen. Als u wenst dat iemand anders het paspoort komt afhalen, moet u daartoe een volmacht geven. U kunt gebruikmaken van het door de gemeente gebruikte model of van het document hieronder.

 
Opgelet

Deze termijnen zullen waarschijnlijk langer zijn voor Belgen ingeschreven  in een ambassade of consulaat en die hun aanvraag in een Belgische gemeente indienen. De leveringstermijn begint maar te lopen na goedkeuring (in het informaticaprogramma) van de consulaire post waar ze zijn ingeschreven. Dat is de reden waarom die Belgen geen paspoort in superdringende procedure kunnen aanvragen.
 


4. Bewaring van gegevens


Verplichte bewaring gedurende 3 maanden

Wanneer u een paspoort aanvraagt in België, zijn wij verplicht uw gegevens gedurende 3 maanden te bewaren in de database “Productie van paspoorten", wat het mogelijk maakt:

 1. uw paspoort aan te maken
 2. onmiddellijk een nieuw paspoort aan te maken in geval van een productiefout of een administratieve fout. U hoeft dan niet terug te komen om nieuwe gegevens te laten registreren.   

Na de termijn van 3 maanden worden  uw gegevens uit de database "Productie van paspoorten" verwijderd.

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door de FOD staat in onze Privacyverklaring.