Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Laatste update

Coronavirus COVID-19

 • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
 • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
 • Registreer uw reis via TravellersOnline.
 • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID

Reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk

INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Om een nieuwe variant van het coronavirus die ontdekt werd in het Verenigd Koninkrijk in te dijken, werden sinds 21 december enkele nieuwe maatregelen getroffen en zijn er strikte controles aan de grens op het Passenger Locator-formulier.

Sinds 25 december is een negatieve PCR-test die ten vroegste 72 uur voor het vertrek naar België wordt afgenomen, nodig voor alle niet-ingezetenen, ongeacht hun nationaliteit (bv. Een Britse burger die in België woont, heeft de PCR-test niet nodig, terwijl een Belg die officieel in het VK woont, er een nodig heeft).

Men mag ook doorreizen in België vanuit het Verenigd Koninkrijk naar het land van nationaliteit of hoofdverblijfplaats, voor zover dit land zich binnen de Europese Unie of de Schengenzone bevindt.

Transiterende reizigers die niet via een lucht- of zeevervoer naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve test kunnen voorleggen.
 

Sinds 31 december

 1. Verplichte quarantaine na verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone. Alle verblijven in rode zones worden voortaan beschouwd als hoog risicocontacten. Daarom zal met ingang van 31 december 2020 iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, in quarantaine moeten. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine. Deze maatregel is van toepassing tot na de Krokusvakantie (21/02).
 1. PCR-test bij terugkeer op dag 1 en dag 7. Inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Vanaf zaterdag 2 januari 2021 zullen mensen na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum. Op Brussels Airport zal de testcapaciteit verder worden uitgebreid, om inkomende reizigers toe te laten zich daar meteen vrijwillig te laten testen. Op de luchthavens van Charleroi en het station Brussel-Zuid wordt testcapaciteit ontwikkeld.

Voor vragen omtrent het Passagier Lokalisatie Formulier, de covid-test en quarantaineverplichting in België, dienen reizigers de site https://www.info-coronavirus.be/en/ te raadplegen en de FOD Volksgezondheid rechtstreeks te contacteren:

 

Het Attest Essentiële Reis (AER)

Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU en het Schengengebied en reis je vanuit landen die NIET vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België? Zich verplaatsen vanuit deze landen, waaronder het VK, naar België voor niet-essentiële verplaatsingen is verboden. U kan de lijst raadplegen op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen  

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, deze uitzonderingen vindt u hier : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/home.aspx

Nuttige info: Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger (bv. zeelieden (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegticket) diplomaten (diplomatiek paspoort), werkvergunning, gecombineerde vergunning, schriftelijke afspraak voor chirurgische ingreep in ziekenhuis, schriftelijke afspraak om dringende medische behandeling voort te zetten, ...

 

Reizen vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk:

Gezien de huidige epidemiologische situatie in het Verenigd Koninkrijk worden reizen ten zeerste afgeraden.

Reizen naar het Verenigd Koninkrijk blijft wel mogelijk, maar een aantal modaliteiten moeten worden gevolgd :

Meer informatie over de Britse grenscontroles kan gevonden worden hier (in het Engels).

 

De British Overseas Territories en de Crown Dependencies maken geen deel uit van Schengen+ en zijn dus een rode zone. Reizen wordt eveneens ten zeerste afgeraden.

 

Respect van de voorzorgsmaatregelen

Sinds maandag 23 maart gelden er op het hele grondgebied strenge maatregelen om sociale contacten te beperken. Mensen worden gevraagd zoveel mogelijk sociale interacties te vermijden, alert te zijn wanneer ze buitenkomen en sociale afstandsmaatregelen te respecteren.

Sinds 06 januari is er een nieuwe lockdown van toepassing in het VK en vragen de autoriteiten aan iedereen om thuis te blijven, tenzij voor essentiële verplaatsingen.

In WalesSchotland en Noord-Ierland kunnen er andere regels van toepassing zijn.

Volgende algemene maatregelen gelden buitenshuis in het Verenigd Koninkrijk:

 • Een afstand van 2 meter tussen personen moet gerespecteerd worden. In Engeland is 1 meter + bijkomende beschermingsmaatregelen toegelaten wanneer de 2 meter afstand niet gerespecteerd kan worden
 • Handen wassen zodra u thuiskomt ;
 • In vele situaties is het dragen van gezichtsbedekking verplicht. Voor meer details, zie hier (in het Engels).

Het wordt aanbevolen om nauwlettend de instructies van de Britse autoriteiten op te volgen, namelijk die van het Brits ministerie van Volksgezondheid (in het Engels) en van de National Health Service (NHS) in het Engels.

Voor meer informatie kan u ook terecht bij de FAQ lijst gewijd aan coronavirus op de site van de Britse overheid.

In sommige steden en regio’s worden er, gezien de epidemiologische situatie, bijkomende beperkende maatregelen opgelegd. U vindt deze hier (in het Engels).

BREXIT

Vanaf 1 januari 2021 moet u echter met volgende veranderingen rekening houden.

Gevolgen voor reizen van korte duur (minder dan 6 maanden:)

Als u na 1 januari 2021 als toerist of voor zaken naar het VK reist, volstaat nog steeds een geldige identiteitskaart. Pas vanaf 1 oktober  2021 zal een internationaal paspoort nodig zijn.

Als Belg kan u zonder visum naar het VK reizen voor een maximum periode van 6 maanden. U wordt aangeraden om een privé ziekteverzekering af te sluiten aangezien de European Health Insurance Card niet langer geldig zal zijn.

Uw Belgisch rijbewijs zal wel nog geldig zijn in het VK.

Tenslotte dient u rekening te houden met ernstige verkeersproblemen in het bijzonder het Graafschap Kent tijdens de eerste maanden van het nieuwe jaar. Door de gewijzigde procedures aan de grens verwacht men lange files richting de havens van Dover en Folkestone. Meer informatie over goederentransport kan u vinden op de website van de Ambassade.

Gevolgen voor vestiging - verblijf van lange duur (méér dan 6 maanden):

Een registratie via het “EU settlement schema” (https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families ) laat EU-onderdanen en hun gezinsleden, die zich vóór 31/12/2020 in het VK vestigden, toe om ook na 2020 op legale wijze in het VK te verblijven.

Na 1 januari 2021 hebt u een visum nodig om te werken of te studeren in het VK.

Voor uitgebreide informatie over permanent verblijf in het VK, kan u terecht op de website van de Ambassade . https://unitedkingdom.diplomatie.belgium.be/nl

 

 

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Noodnummer: 999

Het Brits algemeen noodnummer voor ziekenwagens, politie, brandweer en kustwacht. Dit nummer is gratis en kan opgeroepen worden met een vast toestel of een gsm zonder betaalkrediet en via eender welke Europese netwerkoperator. Voldoende kennis van het Engels is noodzakelijk. Het wordt aanbevolen op de hoogte te blijven van het locale nieuws via de media.

Europees noodnummer: 112

Dit nummer is sinds 1 mei 2004 in alle lidstaten van de Europese Unie in voege. Het is gratis en kan opgeroepen worden met een vast toestel of een gsm zonder betaalkrediet en via eender welke Europese netwerkoperator. Via dit nummer kunnen de brandweer, politie en medische hulpdiensten gecontacteerd worden. Voldoende kennis van het Engels is wenselijk.

Algemene informatie

Reizigers die naar het Verenigd Koninkrijk trekken, moeten rekening houden met een zeker veiligheidsrisico. De grote Britse steden kennen gelijkaardige problemen als de meeste Europese steden.

Betogingen, rellen

In de grote Britse steden, in het bijzonder in het centrum van Londen, vinden regelmatig betogingen plaats. De laatste jaren zijn deze betogingen over het algemeen vreedzaam verlopen.

Reizigers krijgen de raad om betogingen en grote publieke bijeenkomsten te vermijden.

Terreurdreiging

Voor het internationaal terrorisme: Op 27 mei 2017 werd het dreigingsniveau verlaagd van kritiek naar ernstig (een terroristische aanslag is zeer waarschijnlijk).

Voor het terrorisme met betrekking tot Noord-Ierland:. Voor Noord-Ierland ernstig (een terrroristische aanslag is zeer waarschijnlijk) en  voor de rest van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Wales en Schotland) substantieel (een terroristische aanslag is een sterke mogelijkheid). 

Bezoekers kunnen het niveau van terreurdreiging opzoeken en verdere informatie verkrijgen over de gebruikte parameters op de volgende website: https://www.mi5.gov.uk/threat-levels

Het is aangewezen zeer waakzaam te zijn op het openbaar vervoer en op de grootste toeristische trekpleisters.

 
Nationalistische terreurdreiging – Noord Ierland

Het Goede Vrijdag-Vredesakkoord (1998) heeft het sektarisch geweld in Noord-Ierland merkelijk doen verminderen. Bepaalde groeperingen blijven echter mogelijk actief.

Er doen zich in Noord-Ierland burgerlijke onlusten voor tijdens de periode van de ‘Oranjemarsen’ (van april tot augustus).

Internationale terreurdreiging

De algemene terreurdreiging ligt in Londen beduidend hoger dan in andere Europese hoofdsteden. Iedereen wordt opgeroepen waakzaam te blijven en al wat verdacht lijkt, te melden aan de bevoegde instanties (vb. onbewaakte bagage).

Anti-Terrorist Hotline: 0800 789 321 of 999

De bomaanslagen van 7 juli 2005 hebben aangetoond dat de Britse nooddiensten degelijk voorbereid zijn. Bovendien blijven de veiligheidsdiensten in permanente staat van alertheid.

Criminaliteit

Groot-Brittannië kent geen specifieke vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de reiziger. In de grote stadscentra, vooral in buurten met veel toeristen, het openbaar vervoer, restaurants en cafés, en op luchthavens, wordt vooral melding gemaakt van kleine misdaden (zakkenrollen, gewapende overvallen, overvallen met geweld), in het bijzonder tijdens de zomer.

Geld en identiteitsdocumenten worden vaak gestolen. U wordt daarom sterk aangeraden om:

 • uw identiteitsdocumenten te scannen en per email door te sturen naar uw eigen e-mailadres (zo heeft u ze ter beschikking in uw inbox),
 • een kopie van uw identiteitsdocumenten op zak te hebben,
 • en gedurende uw verblijf uw identiteitsdocumenten op een veilige plaats te bewaren (bv. kluis in het hotel).

Waakzaamheid is aangeraden en bagage mag nooit onbewaakt achtergelaten worden.

In Londen en in andere grote Britse steden moeten de elementaire veiligheidsregels worden nageleefd. Het wordt afgeraden om ’s avonds alleen op straat te wandelen in bepaalde buurten of bepaalde afgelegen straten. Tijdens het weekend moet waakzaamheid aan de dag worden gelegd aan de rand van bepaalde zeer drukbezochte buurten in Londen (zoals Soho, Leicester Square) waar groepen jongeren, vaak in dronken toestand, overvallen kunnen plegen.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om enkel taxi’s te gebruiken met een officieel bordje ‘taxi’ op het dak.

Fraude, Cyberfraude

Fraude met bank- en kredietkaarten neemt sterk toe, evenals identiteitsdiefstallen.

Financiële fraude op het Internet doet zich in het Verenigd Koninkrijk steeds meer voor. Veelal gaat het om bedriegers die hun slachtoffers vragen om geld te sturen. De aanpak verschilt: loterijen, au-pair-agentschappen, liefdesverhoudingen, onvoorziene erfenissen, enz. Veel Belgen melden ons verzoeken om dringende financiële hulp van personen die ze online hebben ontmoet. De bedrieger gaat een persoonlijke relatie aan en wint het vertrouwen van zijn slachtoffer, om deze vervolgens te vertellen dat hij dringend nood heeft aan financiële steun om een fictief noodgeval het hoofd te kunnen bieden.

Wees zeer behoedzaam bij het vrijgeven van bankgegevens, zoals de gegevens van uw bankkaarten en kredietkaarten, en vergewis u ervan dat het gaat om een beveiligde website. Geef nooit uw pincode.

Gebruik het betaalsysteem Western Union enkel als het gaat om financiële transacties met uw familie, vrienden of persoonlijke kennissen. Als u gevraagd wordt om via Western Union een factuur te betalen of een betaling aan een onbekende uit te voeren, gaat het zo goed als zeker om een bedrieger. De bestemmeling kan het geld immers anoniem opnemen, ook al heeft u het tegendeel aangeduid.

Informatie online fraude op website Western Union: http://www.westernunion.nl/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&pagename=fraudIndex

Informatie internetcriminaliteit op website Federale Politie: http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_fccu_internet01_nl.php