Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Laatste update

 

VEILIGHEID:

Op 15 november 2021 werd het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd van substantieel naar ernstig, wat betekent dat een aanslag zeer waarschijnlijk is.

 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Reizen vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk

Reizen naar het Verenigd Koninkrijk blijft mogelijk, maar een aantal modaliteiten opgelegd door de Britse autoriteiten moeten worden gevolgd.

Het belangrijkste onderscheid wordt gemaakt tussen zij die volledig gevaccineerd zijn en zij die niet volledig gevaccineerd zijn.

Noot:

 1. volledig gevaccineerd houdt in: ofwel gevaccineerd in het VK door de NHS ofwel gevaccineerd in een reeks landen in Europa (waaronder België), de VS en Canada. Het vaccin moet ook minstens 14 dagen eerder zijn toegediend.
 2. Alle contacten met vermoedelijke Omicron-gevallen moeten gedurende 10 dagen in zelfisolatie. Dit is ongeacht iemands vaccinatiestatus.

 

Volledig gevaccineerd

 • Testen:
  • Wie volledig gevaccineerd is dient géén pre-departure test meer te laten afnemen, voor vertrek naar het VK.
  • Boek en betaal een PCR COVID-19-test op dag 2 - af te leggen na aankomst in Engeland (geldt ook voor wie minder dan 2 dagen in het VK aanwezig zal zijn). U hoeft de test alleen af te leggen als u nog in Engeland bent. Vul uw PLF in, in de 48 uur voordat u in Engeland aankomt.
  • Doe een PCR COVID-19-test op of vóór dag 2 nadat u in Engeland bent aangekomen. U dient in isolatie te blijven tot u het negatief resultaat van de test ontvangt.
 • PLF: het invullen van het Passenger Locator Form (zie link) blijft nodig in elk scenario (gevaccineerd/niet gevaccineerd).

NB 1 Voor wie niet of onvolledig gevaccineerd is, blijven een pre-departure test én twee PCR-testen op dag 2 én 8 na aankomst nodig, te boeken en te betalen vóór vertrek. Zie hierna bij “Niet Volledig gevaccineerd”.

NB 2 wie in de tien dagen voor zijn vertrek in een land op de “rode lijst” (zie link voor lijst en regels) verbleef zal door de Britse autoriteiten beschouwd worden als komende uit een rood land, ook al reist u via België (zie hieronder). En moet een reservering maken in een van de hotels op een speciaal online portaal en 10 dagen in zelfisolatie.

NB 3 Wie niet of onvolledig gevaccineerd is, zal nog steeds 10 dagen quarantaine moeten ondergaan in Engeland na aankomst, maar test-to-release (extra PCR-test op dag 5) blijft een mogelijkheid om de quarantaine in te korten van 10 naar 5 dagen. Zie hierna bij “Niet Volledig gevaccineerd”.

 

Reizen met kinderen

De regels voor kinderen zijn afhankelijk van leeftijd en land van woonst.

Kinderen woonachtig in het VK of in een land met een goedgekeurd vaccinatiebewijs

Kinderen van alle leeftijden die in het VK of in een land met een goedgekeurd vaccinatiebewijs wonen, hoeven bij aankomst in Engeland niet in quarantaine. Dit geldt ongeacht of het kind is ingeënt of niet.

Als ze 4 jaar en jonger zijn, hoeven ze geen COVID-19-reistests af te leggen.

5 t/m 17 jaar:

 • hoeft geen COVID-19-test te doen voordat naar Engeland reist
 • moet een test doen op of voor dag 2 – aankomst dag is dag 0

Bekijk de lijst met landen en gebieden met goedgekeurd vaccinatiebewijs.

 
Kinderen die in andere landen wonen

Kinderen van 5 tot 17 jaar die woonachtig zijn in een land dat niet op de goedgekeurde vaccinatiebewijslijst staat, moeten:

 • een COVID-19-test doen (indien 11 jaar of ouder) voordat u naar Engeland reist
 • doe een COVID-19-test op of voor dag 2 in Engeland – aankomstdag is dag 0
 • doe een COVID-19-test op of na dag 8 in Engeland – aankomstdag is dag 0
 • quarantaine thuis of op de plaats waar ze verblijven gedurende 10 dagen, of voor de duur van hun verblijf als het minder dan 10 dagen is

Kinderen van 4 jaar of jonger uit deze andere landen hoeven geen reistests af te leggen. Ze moeten wel de quarantaineregels volgen. “Test to release” is een optie om de quarantaineperiode te verkorten.

 

Niet volledig gevaccineerd

De meeste passagiers komen aan in Engeland, dit zijn de regels bij aankomst in Engeland.

 • Het Passenger Locator Form en een pre-departure-test PCR (72 H) (zie reservatie en betaling).
 • Quarantaine thuis of op de plek waar u verblijft voor 10 dagen.
 • Als u minder dan 10 dagen in Engeland bent, moet u in quarantaine voor de tijd dat u hier bent. U dient testen voor dag 2 en dag 8 vooraf te boeken. U hoeft de tests alleen af te leggen als u nog in Engeland bent.

Kijk altijd de informatie na vóór u reist op de sites van WalesScotland en Northern Ireland want de regels kunnen snel en zonder waarschuwing vooraf veranderen en de aanpassingen verlopen niet parallel in alle deelstaten.

Opmerking:

Meer informatie over de Britse grenscontroles kan hier gevonden worden (in het Engels).

 

Respecteren van de voorzorgsmaatregelen

Sinds enkele weken worden de beperkende maatregelen geleidelijk aan versoepeld. U leest best de regels die van toepassing zijn hier (opgepast de regels zijn dikwijls anders in Wales, Schotland, Noord Ierland en Engeland)

Het wordt aanbevolen om nauwlettend de instructies van de Britse autoriteiten op te volgen, namelijk die van het Britse ministerie van Volksgezondheid (in het Engels) en van de National Health Service (NHS) (in het Engels).

Voor meer informatie kan u ook terecht bij de FAQ-lijst gewijd aan coronavirus op de site van de Britse overheid.

 

Reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk

Als u de nationaliteit hebt van, of uw hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, of uw hoofdverblijfplaats in een derde land op de "witte lijst”, zoals hier opgenomen, dan is het toegelaten naar België te reizen. Het VK behoort niet meer tot de EU en staat nog in de rode zone.

Informatie over de huidige maatregelen voor reizen naar België is hier te vinden.

Heeft u het NHS-vaccinatiebewijs van Engeland, Schotland, Noord Ierland of Wales? Dan heeft u geen essentiële reden meer nodig om naar België te reizen en geen Attest Essentiële Reis van de Ambassade. Het volgende is echter nog steeds geldig:

 • Vul een PLF in
 • Laat je testen op dag 1 of 2 na aankomst in België, en op dag 7.
 • U moet in quarantaine blijven tot de negatieve uitslag van uw test op dag 1 of 2.

Voor vragen omtrent het Belgische Passagier Lokalisatie Formulier, vaccinaties, de covidtest en quarantaineverplichting in België, dienen reizigers deze site te raadplegen of de FOD Volksgezondheid rechtstreeks te contacteren:

 

Het Attest Essentiële Reis (AER)

Beschikt u niet over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en hebt u uw hoofdverblijfplaats in een derde land op de "witte lijst”, zoals hier opgenomen (waaronder het VK), dan is het verboden zich te verplaatsen naar België voor niet-essentiële redenen.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben. Deze uitzonderingen vindt u hier.

Nuttige info: het Ministerieel Besluit van 20 maart 2021 verklaart nog steeds dat een attest van essentiële reis niet nodig is indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger (bv. zeelieden (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegticket), diplomaten (diplomatiek paspoort), werkvergunning, gecombineerde vergunning, schriftelijke afspraak voor chirurgische ingreep in ziekenhuis, schriftelijke afspraak om dringende medische behandeling voort te zetten....

 

BREXIT

Vanaf 1 januari 2021 moet u met volgende veranderingen rekening houden.

Gevolgen voor reizen van korte duur (minder dan 6 maanden):

Let op: vanaf 1 oktober 2021 zal een (internationaal) paspoort nodig zijn en volstaat een (Belgische) identiteitskaart niet meer om het VK binnen te komen, als u niet over een “EU Settlement Status” in het VK beschikt.

Als Belg kan u zonder visum naar het VK reizen voor een maximumperiode van 6 maanden. Uw European Health Insurance Card blijft geldig in het VK.

Uw Belgisch rijbewijs zal wel nog geldig zijn in het VK.

Gevolgen voor vestiging - verblijf van lange duur (méér dan 6 maanden):

Een registratie via het “EU settlement scheme” (https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families) laat EU-onderdanen en hun gezinsleden, die zich vóór 31/12/2020 in het VK vestigden, toe om ook na 2020 op legale wijze in het VK te verblijven.

Sinds 1 januari 2021 hebt u een visum nodig om te werken of te studeren in het VK als u daar niet eerder gevestigd waren.

Uitgebreide informatie over permanent verblijf in het VK, vindt u op de website van de ambassade: https://unitedkingdom.diplomatie.belgium.be/nl

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Noodnummer: 999

Het Brits algemeen noodnummer voor ziekenwagens, politie, brandweer en kustwacht. Dit nummer is gratis en kan opgeroepen worden met een vast toestel of een gsm zonder betaalkrediet en via eender welke Europese netwerkoperator. Voldoende kennis van het Engels is noodzakelijk. Het wordt aanbevolen op de hoogte te blijven van het locale nieuws via de media.

 
Europees noodnummer: 112

Dit nummer is sinds 1 mei 2004 in alle lidstaten van de Europese Unie in voege. Het is gratis en kan opgeroepen worden met een vast toestel of een gsm zonder betaalkrediet en via eender welke Europese netwerkoperator. Via dit nummer kunnen de brandweer, politie en medische hulpdiensten gecontacteerd worden. Voldoende kennis van het Engels is wenselijk.

 
Algemene informatie


Reizigers die naar het Verenigd Koninkrijk trekken, moeten rekening houden met een zeker veiligheidsrisico. De grote Britse steden kennen gelijkaardige problemen als de meeste Europese steden.

 
Betogingen, rellen


In de grote Britse steden, in het bijzonder in het centrum van Londen, vinden regelmatig betogingen plaats. De laatste jaren zijn deze betogingen over het algemeen vreedzaam verlopen.

Reizigers krijgen de raad om betogingen en grote publieke bijeenkomsten te vermijden.

 
Terreurdreiging

Voor het internationaal terrorisme: Op 15 november 2021 werd het dreigingsniveau verhoogd van substantieel naar ERNSTIG, wat betekent dat een aanslag zeer waarschijnlijk is.

Bezoekers kunnen het niveau van terreurdreiging opzoeken en verdere informatie verkrijgen over de gebruikte parameters op de volgende website.

Het is aangewezen zeer waakzaam te zijn op het openbaar vervoer en op de grootste toeristische trekpleisters.

 
Nationalistische terreurdreiging – Noord Ierland

Het Goede Vrijdag-Vredesakkoord (1998) heeft het sektarisch geweld in Noord-Ierland merkelijk doen verminderen. Bepaalde groeperingen blijven echter mogelijk actief.

Er doen zich in Noord-Ierland burgerlijke onlusten voor tijdens de periode van de ‘Oranjemarsen’ (van april tot augustus).

 
Internationale terreurdreiging - Londen

De algemene terreurdreiging ligt in Londen beduidend hoger dan in andere Europese hoofdsteden. Iedereen wordt opgeroepen waakzaam te blijven en al wat verdacht lijkt, te melden aan de bevoegde instanties (bv. onbewaakte bagage).

Anti-Terrorist Hotline: 0800 789 321 of 999

De bomaanslagen van 7 juli 2005 hebben aangetoond dat de Britse nooddiensten degelijk voorbereid zijn. Bovendien blijven de veiligheidsdiensten in permanente staat van alertheid.

 
Criminaliteit

Groot-Brittannië kent geen specifieke vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de reiziger. In de grote stadscentra, vooral in buurten met veel toeristen, het openbaar vervoer, restaurants en cafés, en op luchthavens, wordt vooral melding gemaakt van kleine misdaden (zakkenrollen, gewapende overvallen, overvallen met geweld), in het bijzonder tijdens de zomer.

Geld en identiteitsdocumenten worden vaak gestolen. U wordt daarom sterk aangeraden om:

 • uw identiteitsdocumenten te scannen en per email door te sturen naar uw eigen e-mailadres (zo heeft u ze ter beschikking in uw inbox),
 • een kopie van uw identiteitsdocumenten op zak te hebben,
 • en gedurende uw verblijf uw identiteitsdocumenten op een veilige plaats te bewaren (bv. kluis in het hotel).

Waakzaamheid is aangeraden en bagage mag nooit onbewaakt achtergelaten worden.

In Londen en in andere grote Britse steden moeten de elementaire veiligheidsregels worden nageleefd. Het wordt afgeraden om ’s avonds alleen op straat te wandelen in bepaalde buurten of bepaalde afgelegen straten. Tijdens het weekend moet waakzaamheid aan de dag worden gelegd aan de rand van bepaalde zeer drukbezochte buurten in Londen (zoals Soho, Leicester Square) waar groepen jongeren, vaak in dronken toestand, overvallen kunnen plegen.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om enkel taxi’s te gebruiken met een officieel bordje ‘taxi’ op het dak.

 
Fraude, cyberfraude

Fraude met bank- en kredietkaarten neemt sterk toe, evenals identiteitsdiefstallen.

Financiële fraude op het Internet doet zich in het Verenigd Koninkrijk steeds meer voor. Veelal gaat het om bedriegers die hun slachtoffers vragen om geld te sturen. De aanpak verschilt: loterijen, au-pair-agentschappen, liefdesverhoudingen, onvoorziene erfenissen, enz. Veel Belgen melden ons verzoeken om dringende financiële hulp van personen die ze online hebben ontmoet. De bedrieger gaat een persoonlijke relatie aan en wint het vertrouwen van zijn slachtoffer, om deze vervolgens te vertellen dat hij dringend nood heeft aan financiële steun om een fictief noodgeval het hoofd te kunnen bieden.

Wees zeer behoedzaam bij het vrijgeven van bankgegevens, zoals de gegevens van uw bankkaarten en kredietkaarten, en vergewis u ervan dat het gaat om een beveiligde website. Geef nooit uw pincode.

Gebruik het betaalsysteem Western Union enkel als het gaat om financiële transacties met uw familie, vrienden of persoonlijke kennissen. Als u gevraagd wordt om via Western Union een factuur te betalen of een betaling aan een onbekende uit te voeren, gaat het zo goed als zeker om een bedrieger. De bestemmeling kan het geld immers anoniem opnemen, ook al heeft u het tegendeel aangeduid.

Informatie onlinefraude op website Western Union: http://www.westernunion.nl/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&pagename=fraudIndex

Informatie internetcriminaliteit op website Federale Politie: http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_fccu_internet01_nl.php