Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Laatste update

Coronavirus COVID-19

  • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
  • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
  • Registreer uw reis via TravellersOnline.
  • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID

Reizen naar het Verenigd Koninkrijk is mogelijk mits volgende voorwaarden:  een quarantaine van 14 dagen respecteren
 

De British Overseas Territories en de Crown Dependencies maken geen deel uit van Schengen+ zone.

Sinds 08/08 is de quarantaineverplichting voor reizigers uit België opnieuw in voege. Reizigers uit België moeten 14 dagen in zelf-isolatie gaan vanaf hun aankomst in het Verenigd Koningrijk. Let op: ook wie bij aankomst in het VK een COVID-19-test laat afnemen met negatief resultaat moet deze zelfisolatie respecteren. Verder dient  er ook een formulier met contactgegevens ingevuld te worden: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk (in het Engels).

Meer informatie over de Britse grenscontroles kan gevonden worden op: https://www.gov.uk/uk-border-control (in het Engels).

 Respect van de voorzorgsmaatregelen

Sinds maandag 23 maart, zijn er strenge maatregelen om sociale contacten te beperken in werking gesteld voor het gehele grondgebied. Iedereen wordt gevraagd zoveel mogelijk sociale interacties te vermijden, alert te zijn wanneer men buitenkomt en de sociale afstandsmaatregelen te respecteren  

Sinds maandag 14 september is het in Engeland niet langer toegestaan om bijeenkomsten te houden met meer dan zes personen (binnenshuis en in open lucht). Meer informatie alsook uitzonderingen op deze regel kan u vinden op deze (https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-covid-19-what-has-changed...) website (enkel in het Engels). De “regel van zes” geldt alleen voor Engeland. In WalesSchotland en Noord-Ierland zijn andere regels in voege.

Vanaf donderdag 24/09 gaat er een avondklok (22u00) in voor de horeca sector in Engeland en vanaf 25/09 ook voor Schotland.

Als er naar buiten wordt gegaan, moeten de volgende maatregelen gevolgd worden :

Het wordt aanbevolen om nauwlettend de instructies van de Britse autoriteiten op te volgen, namelijk die van het Brits ministerie van Volksgezondheid : https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public (in het Engels) en van de National Health Service (NHS) : https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ (in het Engels).

Voor meer informatie kan u ook terecht bij de FAQ lijst op de site van de Britse overheid gewijd aan coronavirus: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do

In sommige steden en regio’s worden er, gezien de epidemiologische situatie, bijkomende beperkende maatregelen opgelegd. U vindt deze hier: https://www.gov.uk/government/collections/local-restrictions-areas-with-an-outbreak-of-coronavirus-covid-19 (in het Engels)

Reizen van het VK naar België

Voor reizigers die van het VK naar België reizen, gelieve het laatste reisadvies te volgen: https://diplomatie.belgium.be/nl

Brexit:

Het Britse Lagerhuis heeft op 24/01/2020 het terugtrekkingsakkoord goedgekeurd waardoor alles nu in orde is voor een geordende terugtrekking van het UK uit de EU op 31/01/2020. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moeten zullen de komende dagen ook nog hun formele goedkeuring geven maar hier worden geen problemen meer verwacht.

Concreet wil dit zeggen dat op 1 februari 2020 de transitieperiode start. Tijdens die periode, die afloopt op 31/12/2020, blijft het UK gebonden door de Europese regels maar is het niet meer vertegenwoordigd in de Europese instellingen.

Voor de rest blijft praktisch gezien alles bij  hetzelfde: EU-onderdanen en Britten kunnen dus tot 31/12/2020 hun leven gewoon verderzetten zoals voorheen. Zij kunnen reizen tussen het VK en de EU, en  wonen en werken in het VK  onder exact dezelfde voorwaarden als deze die voor de uittrede van toepassing waren.

Gevolgen voor vestiging - verblijf van lange duur (méér dan 3 maanden):

Een registratie via het “EU settlement schema” (https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families) laat EU-onderdanen en hun gezinsleden, die zich vóór 31/12/2020 in het VK vestigden, toe om ook na 2020 op legale wijze in het VK te verblijven.

Indien u permanent verblijft in het Verenigd Koninkrijk en vragen heeft m.b.t. de gevolgen van de Brexit op uw verblijf in het Verenigd Koninkrijk, kan u deze link raadplegen: https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/eu-eea-commonwealth

Gevolgen voor reizen van korte duur (minder dan 3 maanden:)

De status quo tijdens de transitieperiode geldt ook voor Belgen die niet in het VK wonen, maar naar het VK reizen voor bv. toeristische bezoeken of zakenreizen.

Als u binnenkort als toerist of voor zaken naar het VK reist, volstaat nog steeds een geldige identiteitskaart en zal pas in een later stadium, hoogstwaarschijnlijk vanaf 2021, een internationaal paspoort nodig zijn.

Duur van transitieperiode - wat erna?

De hoger vermelde transitieperiode loopt normaal gezien af op 31/12/2020 en kan eventueel verlengd worden met 1 à 2 jaar. Tijdens die transitieperiode zal er verder onderhandeld worden met het VK over het kader voor onze toekomstige relaties. Over de concrete gevolgen zal bericht worden naarmate de onderhandelingen vorderen. Blijf dit reisadvies dus nauw opvolgen.

Voorzichtigheid is geboden op plaatsen waar veel mensen samenkomen zoals toeristische trekpleisters, winkelcentra, uitgaansgelegenheden etc.

Reizigers die naar het Verenigd Koninkrijk reizen, moeten rekening houden met een zeker veiligheidsrisico. De grote Britse steden kennen problemen als terrorisme en criminaliteit, zoals de meeste Europese steden.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Noodnummer: 999

Het Brits algemeen noodnummer voor ziekenwagens, politie, brandweer en kustwacht. Dit nummer is gratis en kan opgeroepen worden met een vast toestel of een gsm zonder betaalkrediet en via eender welke Europese netwerkoperator. Voldoende kennis van het Engels is noodzakelijk. Het wordt aanbevolen op de hoogte te blijven van het locale nieuws via de media.

Europees noodnummer: 112

Dit nummer is sinds 1 mei 2004 in alle lidstaten van de Europese Unie in voege. Het is gratis en kan opgeroepen worden met een vast toestel of een gsm zonder betaalkrediet en via eender welke Europese netwerkoperator. Via dit nummer kunnen de brandweer, politie en medische hulpdiensten gecontacteerd worden. Voldoende kennis van het Engels is wenselijk.

Algemene informatie

Reizigers die naar het Verenigd Koninkrijk trekken, moeten rekening houden met een zeker veiligheidsrisico. De grote Britse steden kennen gelijkaardige problemen als de meeste Europese steden.

Betogingen, rellen

In de grote Britse steden, in het bijzonder in het centrum van Londen, vinden regelmatig betogingen plaats. De laatste jaren zijn deze betogingen over het algemeen vreedzaam verlopen.

Reizigers krijgen de raad om betogingen en grote publieke bijeenkomsten te vermijden.

Terreurdreiging

Voor het internationaal terrorisme: Op 27 mei 2017 werd het dreigingsniveau verlaagd van kritiek naar ernstig (een terroristische aanslag is zeer waarschijnlijk).

Voor het terrorisme met betrekking tot Noord-Ierland:. Voor Noord-Ierland ernstig (een terrroristische aanslag is zeer waarschijnlijk) en  voor de rest van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Wales en Schotland) substantieel (een terroristische aanslag is een sterke mogelijkheid). 

Bezoekers kunnen het niveau van terreurdreiging opzoeken en verdere informatie verkrijgen over de gebruikte parameters op de volgende website: https://www.mi5.gov.uk/threat-levels

Het is aangewezen zeer waakzaam te zijn op het openbaar vervoer en op de grootste toeristische trekpleisters.

 
Nationalistische terreurdreiging – Noord Ierland

Het Goede Vrijdag-Vredesakkoord (1998) heeft het sektarisch geweld in Noord-Ierland merkelijk doen verminderen. Bepaalde groeperingen blijven echter mogelijk actief.

Er doen zich in Noord-Ierland burgerlijke onlusten voor tijdens de periode van de ‘Oranjemarsen’ (van april tot augustus).

Internationale terreurdreiging

De algemene terreurdreiging ligt in Londen beduidend hoger dan in andere Europese hoofdsteden. Iedereen wordt opgeroepen waakzaam te blijven en al wat verdacht lijkt, te melden aan de bevoegde instanties (vb. onbewaakte bagage).

Anti-Terrorist Hotline: 0800 789 321 of 999

De bomaanslagen van 7 juli 2005 hebben aangetoond dat de Britse nooddiensten degelijk voorbereid zijn. Bovendien blijven de veiligheidsdiensten in permanente staat van alertheid.

Criminaliteit

Groot-Brittannië kent geen specifieke vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de reiziger. In de grote stadscentra, vooral in buurten met veel toeristen, het openbaar vervoer, restaurants en cafés, en op luchthavens, wordt vooral melding gemaakt van kleine misdaden (zakkenrollen, gewapende overvallen, overvallen met geweld), in het bijzonder tijdens de zomer.

Geld en identiteitsdocumenten worden vaak gestolen. U wordt daarom sterk aangeraden om:

  • uw identiteitsdocumenten te scannen en per email door te sturen naar uw eigen e-mailadres (zo heeft u ze ter beschikking in uw inbox),
  • een kopie van uw identiteitsdocumenten op zak te hebben,
  • en gedurende uw verblijf uw identiteitsdocumenten op een veilige plaats te bewaren (bv. kluis in het hotel).

Waakzaamheid is aangeraden en bagage mag nooit onbewaakt achtergelaten worden.

In Londen en in andere grote Britse steden moeten de elementaire veiligheidsregels worden nageleefd. Het wordt afgeraden om ’s avonds alleen op straat te wandelen in bepaalde buurten of bepaalde afgelegen straten. Tijdens het weekend moet waakzaamheid aan de dag worden gelegd aan de rand van bepaalde zeer drukbezochte buurten in Londen (zoals Soho, Leicester Square) waar groepen jongeren, vaak in dronken toestand, overvallen kunnen plegen.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om enkel taxi’s te gebruiken met een officieel bordje ‘taxi’ op het dak.

Fraude, Cyberfraude

Fraude met bank- en kredietkaarten neemt sterk toe, evenals identiteitsdiefstallen.

Financiële fraude op het Internet doet zich in het Verenigd Koninkrijk steeds meer voor. Veelal gaat het om bedriegers die hun slachtoffers vragen om geld te sturen. De aanpak verschilt: loterijen, au-pair-agentschappen, liefdesverhoudingen, onvoorziene erfenissen, enz. Veel Belgen melden ons verzoeken om dringende financiële hulp van personen die ze online hebben ontmoet. De bedrieger gaat een persoonlijke relatie aan en wint het vertrouwen van zijn slachtoffer, om deze vervolgens te vertellen dat hij dringend nood heeft aan financiële steun om een fictief noodgeval het hoofd te kunnen bieden.

Wees zeer behoedzaam bij het vrijgeven van bankgegevens, zoals de gegevens van uw bankkaarten en kredietkaarten, en vergewis u ervan dat het gaat om een beveiligde website. Geef nooit uw pincode.

Gebruik het betaalsysteem Western Union enkel als het gaat om financiële transacties met uw familie, vrienden of persoonlijke kennissen. Als u gevraagd wordt om via Western Union een factuur te betalen of een betaling aan een onbekende uit te voeren, gaat het zo goed als zeker om een bedrieger. De bestemmeling kan het geld immers anoniem opnemen, ook al heeft u het tegendeel aangeduid.

Informatie online fraude op website Western Union: http://www.westernunion.nl/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&pagename=fraudIndex

Informatie internetcriminaliteit op website Federale Politie: http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_fccu_internet01_nl.php