Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Laatste update

Coronavirus COVID-19

 • Momenteel mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U kan meer lezen over essentiële redenen voor reizen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen 
 • Indien u toch voor een essentiële reis naar het buitenland zal reizen, raden we aan rekening te houden met onderstaande adviezen. 

 

COVID

INFO: covidtest vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

Reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk

Beperking niet-essentiële reizen: verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn momenteel verboden. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Vanaf 8 maart 2021 moet u, als u het VK verlaat vanuit Engeland, een formulier invullen waarop u de reden aangeeft. U vindt het formulier hier.

Informatie over de huidige maatregelen voor reizen naar België is hier te vinden.

Voor vragen omtrent het Passagier Lokalisatie Formulier, de verklaring op eer, de covidtest en quarantaineverplichting in België, dienen reizigers deze site te raadplegen of de FOD Volksgezondheid rechtstreeks te contacteren:

Het Attest Essentiële Reis (AER)

Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU en het Schengengebied en reis je vanuit landen die niet vermeld staan op deze website naar België? Zich verplaatsen vanuit deze landen, waaronder het VK, naar België voor niet-essentiële verplaatsingen is verboden.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben. Deze uitzonderingen vindt u hier.

Nuttige info: het Ministerieel Besluit van 20 maart 2021 verklaart nog steeds dat een attest van essentiële reis niet nodig is indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger (bv. zeelieden (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegticket) diplomaten (diplomatiek paspoort), werkvergunning, gecombineerde vergunning, schriftelijke afspraak voor chirurgische ingreep in ziekenhuis, schriftelijke afspraak om dringende medische behandeling voort te zetten....

 

Reizen vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk:

Essentiële reizen naar het Verenigd Koninkrijk blijven wel mogelijk, maar een aantal modaliteiten moeten worden gevolgd:

 • Vanaf 18 januari 2021 om 04.00 uur moeten alle reizigers die in Engeland aankomen een negatieve COVID-19-test kunnen voorleggen, die niet meer dan drie dagen (72 uur) voor vertrek werd afgelegd. Enkel certificaten in het Engels, Frans en Spaans worden aanvaard. Deze maatregel geldt ook voor transitpassagiers in het VK. Boetes zijn voorzien indien passagiers geen negatieve test kunnen voorleggen. Meer informatie vindt u hier
 • Reizigers uit België moeten 10 dagen in zelfisolatie gaan bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk. Het is mogelijk deze zelfisolatie in te korten naar 5 dagen door een covidtest te laten afnemen. Bijkomende informatie vindt u hier (in het Engels).
 • Verder dienen reizigers ook een formulier met contactgegevens in te vullen (in het Engels).
 • Vanaf 15 februari 2021 moeten covidtests afgenomen worden op de tweede en de achtste dag na uw aankomst. Meer duiding rond deze maatregel alsook de aankoop van testkits vindt u hier (in het Engels).
 • Voor de reizigers uit landen op de rode lijst (zie lijst), zal de quarantaine op eigen kosten (£1750) gebeuren in een hotel voorzien door de Britse autoriteiten.

Vanaf 6 april 2021 zullen bepaalde beroepsgroepen voor professionele verplaatsingen (waaronder vrachtwagenchauffeurs en seizoensarbeiders) vrijgesteld worden van de quarantaineverplichting, maar zullen zij verplicht worden een COVID-19-sneltest te ondergaan op de tweede, vijfde en achtste dag na aankomst. Deze testen zullen op het grondgebied van het VK afgenomen moeten worden. Let op: andere beroepscategorieën zullen nog steeds onderworpen worden aan de basisregel van twee PCR-testen op de tweede en achtste dag na aankomst. Voor meer informatie over de beroepscategorieën alsook over de procedure en de locaties voor de COVID-19-test, zie link.

Meer informatie over de Britse grenscontroles kan hier gevonden worden (in het Engels).

De British Overseas Territories en de Crown Dependencies maken geen deel uit van Schengen+ en zijn dus een rode zone. 

Respect van de voorzorgsmaatregelen

Sinds maandag 23 maart 2020 gelden er op het hele grondgebied strenge maatregelen om sociale contacten te beperken. Mensen worden gevraagd zoveel mogelijk sociale interacties te vermijden, alert te zijn wanneer ze buitenkomen en sociale afstandsmaatregelen te respecteren.

Sinds 6 januari 2021 is er een nieuwe lockdown van toepassing in het VK en vragen de autoriteiten aan iedereen om thuis te blijven, tenzij voor essentiële verplaatsingen.

In WalesSchotland en Noord-Ierland kunnen er andere regels van toepassing zijn.

Volgende algemene maatregelen gelden buitenshuis in het Verenigd Koninkrijk:

 • Een afstand van 2 meter tussen personen moet gerespecteerd worden. In Engeland is 1 meter + bijkomende beschermingsmaatregelen toegelaten wanneer de 2 meter afstand niet gerespecteerd kan worden;
 • Handen wassen zodra u thuiskomt;
 • In vele situaties is het dragen van gezichtsbedekking verplicht. Voor meer details, zie hier (in het Engels).

Het wordt aanbevolen om nauwlettend de instructies van de Britse autoriteiten op te volgen, namelijk die van het Britse ministerie van Volksgezondheid (in het Engels) en van de National Health Service (NHS) in het Engels.

Voor meer informatie kan u ook terecht bij de FAQ-lijst gewijd aan coronavirus op de site van de Britse overheid.

In sommige steden en regio’s worden er, gezien de epidemiologische situatie, bijkomende beperkende maatregelen opgelegd. U vindt deze hier (in het Engels).

BREXIT

Vanaf 1 januari 2021 moet u echter met volgende veranderingen rekening houden.

Gevolgen voor reizen van korte duur (minder dan 6 maanden):

Als u na 1 januari 2021 als toerist of voor zaken naar het VK reist, volstaat nog steeds een geldige identiteitskaart. Pas vanaf 1 oktober 2021 zal een internationaal paspoort nodig zijn.

Als Belg kan u zonder visum naar het VK reizen voor een maximum periode van 6 maanden. U wordt aangeraden om een privéziekteverzekering af te sluiten aangezien de European Health Insurance Card niet langer geldig zal zijn.

Uw Belgisch rijbewijs zal wel nog geldig zijn in het VK.

Ten slotte dient u rekening te houden met ernstige verkeersproblemen in het bijzonder het Graafschap Kent tijdens de eerste maanden van het nieuwe jaar. Door de gewijzigde procedures aan de grens verwacht men lange files richting de havens van Dover en Folkestone. Meer informatie over goederentransport kan u vinden op de website van de Ambassade.

Gevolgen voor vestiging - verblijf van lange duur (méér dan 6 maanden):

Een registratie via het “EU settlement schema” (https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families ) laat EU-onderdanen en hun gezinsleden, die zich vóór 31/12/2020 in het VK vestigden, toe om ook na 2020 op legale wijze in het VK te verblijven.

Na 1 januari 2021 hebt u een visum nodig om te werken of te studeren in het VK.

Voor uitgebreide informatie over permanent verblijf in het VK, kan u terecht op de website van de Ambassade . https://unitedkingdom.diplomatie.belgium.be/nl

 

 

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Noodnummer: 999

Het Brits algemeen noodnummer voor ziekenwagens, politie, brandweer en kustwacht. Dit nummer is gratis en kan opgeroepen worden met een vast toestel of een gsm zonder betaalkrediet en via eender welke Europese netwerkoperator. Voldoende kennis van het Engels is noodzakelijk. Het wordt aanbevolen op de hoogte te blijven van het locale nieuws via de media.

Europees noodnummer: 112

Dit nummer is sinds 1 mei 2004 in alle lidstaten van de Europese Unie in voege. Het is gratis en kan opgeroepen worden met een vast toestel of een gsm zonder betaalkrediet en via eender welke Europese netwerkoperator. Via dit nummer kunnen de brandweer, politie en medische hulpdiensten gecontacteerd worden. Voldoende kennis van het Engels is wenselijk.

Algemene informatie

Reizigers die naar het Verenigd Koninkrijk trekken, moeten rekening houden met een zeker veiligheidsrisico. De grote Britse steden kennen gelijkaardige problemen als de meeste Europese steden.

Betogingen, rellen

In de grote Britse steden, in het bijzonder in het centrum van Londen, vinden regelmatig betogingen plaats. De laatste jaren zijn deze betogingen over het algemeen vreedzaam verlopen.

Reizigers krijgen de raad om betogingen en grote publieke bijeenkomsten te vermijden.

Terreurdreiging

Voor het internationaal terrorisme: Op 27 mei 2017 werd het dreigingsniveau verlaagd van kritiek naar ernstig (een terroristische aanslag is zeer waarschijnlijk).

Voor het terrorisme met betrekking tot Noord-Ierland:. Voor Noord-Ierland ernstig (een terrroristische aanslag is zeer waarschijnlijk) en  voor de rest van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Wales en Schotland) substantieel (een terroristische aanslag is een sterke mogelijkheid). 

Bezoekers kunnen het niveau van terreurdreiging opzoeken en verdere informatie verkrijgen over de gebruikte parameters op de volgende website: https://www.mi5.gov.uk/threat-levels

Het is aangewezen zeer waakzaam te zijn op het openbaar vervoer en op de grootste toeristische trekpleisters.

 
Nationalistische terreurdreiging – Noord Ierland

Het Goede Vrijdag-Vredesakkoord (1998) heeft het sektarisch geweld in Noord-Ierland merkelijk doen verminderen. Bepaalde groeperingen blijven echter mogelijk actief.

Er doen zich in Noord-Ierland burgerlijke onlusten voor tijdens de periode van de ‘Oranjemarsen’ (van april tot augustus).

Internationale terreurdreiging

De algemene terreurdreiging ligt in Londen beduidend hoger dan in andere Europese hoofdsteden. Iedereen wordt opgeroepen waakzaam te blijven en al wat verdacht lijkt, te melden aan de bevoegde instanties (vb. onbewaakte bagage).

Anti-Terrorist Hotline: 0800 789 321 of 999

De bomaanslagen van 7 juli 2005 hebben aangetoond dat de Britse nooddiensten degelijk voorbereid zijn. Bovendien blijven de veiligheidsdiensten in permanente staat van alertheid.

Criminaliteit

Groot-Brittannië kent geen specifieke vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de reiziger. In de grote stadscentra, vooral in buurten met veel toeristen, het openbaar vervoer, restaurants en cafés, en op luchthavens, wordt vooral melding gemaakt van kleine misdaden (zakkenrollen, gewapende overvallen, overvallen met geweld), in het bijzonder tijdens de zomer.

Geld en identiteitsdocumenten worden vaak gestolen. U wordt daarom sterk aangeraden om:

 • uw identiteitsdocumenten te scannen en per email door te sturen naar uw eigen e-mailadres (zo heeft u ze ter beschikking in uw inbox),
 • een kopie van uw identiteitsdocumenten op zak te hebben,
 • en gedurende uw verblijf uw identiteitsdocumenten op een veilige plaats te bewaren (bv. kluis in het hotel).

Waakzaamheid is aangeraden en bagage mag nooit onbewaakt achtergelaten worden.

In Londen en in andere grote Britse steden moeten de elementaire veiligheidsregels worden nageleefd. Het wordt afgeraden om ’s avonds alleen op straat te wandelen in bepaalde buurten of bepaalde afgelegen straten. Tijdens het weekend moet waakzaamheid aan de dag worden gelegd aan de rand van bepaalde zeer drukbezochte buurten in Londen (zoals Soho, Leicester Square) waar groepen jongeren, vaak in dronken toestand, overvallen kunnen plegen.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om enkel taxi’s te gebruiken met een officieel bordje ‘taxi’ op het dak.

Fraude, Cyberfraude

Fraude met bank- en kredietkaarten neemt sterk toe, evenals identiteitsdiefstallen.

Financiële fraude op het Internet doet zich in het Verenigd Koninkrijk steeds meer voor. Veelal gaat het om bedriegers die hun slachtoffers vragen om geld te sturen. De aanpak verschilt: loterijen, au-pair-agentschappen, liefdesverhoudingen, onvoorziene erfenissen, enz. Veel Belgen melden ons verzoeken om dringende financiële hulp van personen die ze online hebben ontmoet. De bedrieger gaat een persoonlijke relatie aan en wint het vertrouwen van zijn slachtoffer, om deze vervolgens te vertellen dat hij dringend nood heeft aan financiële steun om een fictief noodgeval het hoofd te kunnen bieden.

Wees zeer behoedzaam bij het vrijgeven van bankgegevens, zoals de gegevens van uw bankkaarten en kredietkaarten, en vergewis u ervan dat het gaat om een beveiligde website. Geef nooit uw pincode.

Gebruik het betaalsysteem Western Union enkel als het gaat om financiële transacties met uw familie, vrienden of persoonlijke kennissen. Als u gevraagd wordt om via Western Union een factuur te betalen of een betaling aan een onbekende uit te voeren, gaat het zo goed als zeker om een bedrieger. De bestemmeling kan het geld immers anoniem opnemen, ook al heeft u het tegendeel aangeduid.

Informatie online fraude op website Western Union: http://www.westernunion.nl/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&pagename=fraudIndex

Informatie internetcriminaliteit op website Federale Politie: http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_fccu_internet01_nl.php