Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Laatste update

 

Veiligheid

Op 15 november 2021 werd het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd van substantieel naar ernstig, wat betekent dat een aanslag zeer waarschijnlijk is.

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie zijn sterk afgeraden voor niet-gevaccineerde reizigers.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op info-coronavirus. 

1. Reizen vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk

De Britse regering kondigt aan dat vanaf vrijdag 18 maart (4 AM) alle COVID-19-restricties voor internationale mobiliteit naar het VK worden stopgezet.

  • Het Passenger Locator Form (PLF) voor reizigers naar het VK moet niet meer ingevuld worden.
  • Alle testen voor passagiers die niet of niet volledig gevaccineerd zijn vervallen (dus zowel de pre-departure test als de test op dag 2).

Opmerking

Meer informatie over de Britse grenscontroles kan hier gevonden worden (in het Engels).

Respecteren van de voorzorgsmaatregelen

Sinds enkele weken worden de beperkende maatregelen geleidelijk aan versoepeld. U leest best de regels die van toepassing zijn hier (opgepast de regels zijn dikwijls anders in Wales, Schotland, Noord Ierland en Engeland).

Het wordt aanbevolen om nauwlettend de instructies van de Britse autoriteiten op te volgen, namelijk die van het Britse ministerie van Volksgezondheid (in het Engels) en van de National Health Service (NHS) (in het Engels).

Voor meer informatie kan u ook terecht bij de FAQ-lijst gewijd aan coronavirus op de site van de Britse overheid.

 

2. Reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk

Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

Voor vragen over het Belgische Passagier Lokalisatie Formulier, vaccinaties, de covidtest en quarantaineverplichting in België, dienen reizigers deze site te raadplegen of de FOD Volksgezondheid rechtstreeks te contacteren:

  • Algemeen nummer in België 0800 14 689
  • Vanuit het buitenland +32 781 517 71

 

BREXIT

Vanaf 1 januari 2021 moet u met volgende veranderingen rekening houden.

Gevolgen voor reizen van korte duur (minder dan 6 maanden):

Let op: vanaf 1 oktober 2021 zal een (internationaal) paspoort nodig zijn en volstaat een (Belgische) identiteitskaart niet meer om het VK binnen te komen, als u niet over een “EU Settlement Status” in het VK beschikt.

Als Belg kan u zonder visum naar het VK reizen voor een maximumperiode van 6 maanden. Uw European Health Insurance Card blijft geldig in het VK.

Uw Belgisch rijbewijs zal wel nog geldig zijn in het VK.

Gevolgen voor vestiging - verblijf van lange duur (méér dan 6 maanden):

Een registratie via het “EU settlement scheme” (https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families) laat EU-onderdanen en hun gezinsleden, die zich vóór 31/12/2020 in het VK vestigden, toe om ook na 2020 op legale wijze in het VK te verblijven.

Sinds 1 januari 2021 hebt u een visum nodig om te werken of te studeren in het VK als u daar niet eerder gevestigd waren.

Uitgebreide informatie over permanent verblijf in het VK, vindt u op de website van de ambassade: https://unitedkingdom.diplomatie.belgium.be/nl

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Noodnummer: 999

Het Brits algemeen noodnummer voor ziekenwagens, politie, brandweer en kustwacht. Dit nummer is gratis en kan opgeroepen worden met een vast toestel of een gsm zonder betaalkrediet en via eender welke Europese netwerkoperator. Voldoende kennis van het Engels is noodzakelijk. Het wordt aanbevolen op de hoogte te blijven van het locale nieuws via de media.

 
Europees noodnummer: 112

Dit nummer is sinds 1 mei 2004 in alle lidstaten van de Europese Unie in voege. Het is gratis en kan opgeroepen worden met een vast toestel of een gsm zonder betaalkrediet en via eender welke Europese netwerkoperator. Via dit nummer kunnen de brandweer, politie en medische hulpdiensten gecontacteerd worden. Voldoende kennis van het Engels is wenselijk.

 
Algemene informatie


Reizigers die naar het Verenigd Koninkrijk trekken, moeten rekening houden met een zeker veiligheidsrisico. De grote Britse steden kennen gelijkaardige problemen als de meeste Europese steden.

 
Betogingen, rellen


In de grote Britse steden, in het bijzonder in het centrum van Londen, vinden regelmatig betogingen plaats. De laatste jaren zijn deze betogingen over het algemeen vreedzaam verlopen.

Reizigers krijgen de raad om betogingen en grote publieke bijeenkomsten te vermijden.

 
Terreurdreiging

Voor het internationaal terrorisme: Op 15 november 2021 werd het dreigingsniveau verhoogd van substantieel naar ERNSTIG, wat betekent dat een aanslag zeer waarschijnlijk is.

Bezoekers kunnen het niveau van terreurdreiging opzoeken en verdere informatie verkrijgen over de gebruikte parameters op de volgende website.

Het is aangewezen zeer waakzaam te zijn op het openbaar vervoer en op de grootste toeristische trekpleisters.

 
Nationalistische terreurdreiging – Noord Ierland

Het Goede Vrijdag-Vredesakkoord (1998) heeft het sektarisch geweld in Noord-Ierland merkelijk doen verminderen. Bepaalde groeperingen blijven echter mogelijk actief.

Er doen zich in Noord-Ierland burgerlijke onlusten voor tijdens de periode van de ‘Oranjemarsen’ (van april tot augustus).

 
Internationale terreurdreiging - Londen

De algemene terreurdreiging ligt in Londen beduidend hoger dan in andere Europese hoofdsteden. Iedereen wordt opgeroepen waakzaam te blijven en al wat verdacht lijkt, te melden aan de bevoegde instanties (bv. onbewaakte bagage).

Anti-Terrorist Hotline: 0800 789 321 of 999

De bomaanslagen van 7 juli 2005 hebben aangetoond dat de Britse nooddiensten degelijk voorbereid zijn. Bovendien blijven de veiligheidsdiensten in permanente staat van alertheid.

 
Criminaliteit

Groot-Brittannië kent geen specifieke vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de reiziger. In de grote stadscentra, vooral in buurten met veel toeristen, het openbaar vervoer, restaurants en cafés, en op luchthavens, wordt vooral melding gemaakt van kleine misdaden (zakkenrollen, gewapende overvallen, overvallen met geweld), in het bijzonder tijdens de zomer.

Geld en identiteitsdocumenten worden vaak gestolen. U wordt daarom sterk aangeraden om:

  • uw identiteitsdocumenten te scannen en per email door te sturen naar uw eigen e-mailadres (zo heeft u ze ter beschikking in uw inbox),
  • een kopie van uw identiteitsdocumenten op zak te hebben,
  • en gedurende uw verblijf uw identiteitsdocumenten op een veilige plaats te bewaren (bv. kluis in het hotel).

Waakzaamheid is aangeraden en bagage mag nooit onbewaakt achtergelaten worden.

In Londen en in andere grote Britse steden moeten de elementaire veiligheidsregels worden nageleefd. Het wordt afgeraden om ’s avonds alleen op straat te wandelen in bepaalde buurten of bepaalde afgelegen straten. Tijdens het weekend moet waakzaamheid aan de dag worden gelegd aan de rand van bepaalde zeer drukbezochte buurten in Londen (zoals Soho, Leicester Square) waar groepen jongeren, vaak in dronken toestand, overvallen kunnen plegen.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om enkel taxi’s te gebruiken met een officieel bordje ‘taxi’ op het dak.

 
Fraude, cyberfraude

Fraude met bank- en kredietkaarten neemt sterk toe, evenals identiteitsdiefstallen.

Financiële fraude op het Internet doet zich in het Verenigd Koninkrijk steeds meer voor. Veelal gaat het om bedriegers die hun slachtoffers vragen om geld te sturen. De aanpak verschilt: loterijen, au-pair-agentschappen, liefdesverhoudingen, onvoorziene erfenissen, enz. Veel Belgen melden ons verzoeken om dringende financiële hulp van personen die ze online hebben ontmoet. De bedrieger gaat een persoonlijke relatie aan en wint het vertrouwen van zijn slachtoffer, om deze vervolgens te vertellen dat hij dringend nood heeft aan financiële steun om een fictief noodgeval het hoofd te kunnen bieden.

Wees zeer behoedzaam bij het vrijgeven van bankgegevens, zoals de gegevens van uw bankkaarten en kredietkaarten, en vergewis u ervan dat het gaat om een beveiligde website. Geef nooit uw pincode.

Gebruik het betaalsysteem Western Union enkel als het gaat om financiële transacties met uw familie, vrienden of persoonlijke kennissen. Als u gevraagd wordt om via Western Union een factuur te betalen of een betaling aan een onbekende uit te voeren, gaat het zo goed als zeker om een bedrieger. De bestemmeling kan het geld immers anoniem opnemen, ook al heeft u het tegendeel aangeduid.

Informatie onlinefraude op website Western Union: http://www.westernunion.nl/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&pagename=fraudIndex

Informatie internetcriminaliteit op website Federale Politie: http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_fccu_internet01_nl.php