Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Laatste update

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID

Reizen vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk

Reizen naar het Verenigd Koninkrijk blijft mogelijk, maar een aantal modaliteiten opgelegd door de Britse autoriteiten moeten worden gevolgd:

Vanaf 17 mei wordt België door de Britse autoriteiten in de oranje ("amber") zone ingedeeld. Alle maatregelen die al van kracht zijn, blijven dus ongewijzigd. Voor meer informatie: rode, oranje en groene lijst.

Voor aankomst in het VK uit landen in oranje zone:

Tijdens het verblijf:

Sinds 15 februari moeten alle reizigers die naar Engeland mogen reizen een COVID-19-test afleggen op de 2de en 8ste dag van hun quarantaine. Het boeken van deze tests is verplicht voorafgaand aan de reis (testaanbieders zijn beschikbaar op de website van de Britse overheid) en moeten voorafgaand aan uw vertrek worden aangegeven op het contactformulier. Deze tests laten NIET toe om de verplichte quarantaine van 10 dagen te stoppen en komen bovenop de beperkingen die al van kracht zijn. Als een van beide tests positief is, moet nog een bijkomende quarantaine van 10 dagen worden gerespecteerd.

Het blijft echter mogelijk om de isolatieperiode vroegtijdig te beëindigen, op voorwaarde dat u een negatieve test krijgt vanaf de 5de dag (test and release) na aankomst in Engeland (uit een land dat niet op de rode lijst staat). Deze procedure ontslaat u niet van de verplichting om u op de 2de en 8ste dag laten te testen.

Iedereen die de afgelopen 10 dagen naar een land op de rode lijst (reisverbod) is gereisd, moet een reservering maken in een van de hotels op een speciaal online portaal en zich daar 10 dagen isoleren. Bekijk hier de site van de Britse overheid.

Sinds 6 april 2021 zijn bepaalde beroepsgroepen voor professionele verplaatsingen (waaronder vrachtwagenchauffeurs en seizoensarbeiders) vrijgesteld van de quarantaineverplichting, maar zullen zij verplicht worden een COVID-19-sneltest te ondergaan op de tweede, vijfde en achtste dag na aankomst. Deze testen zullen op het grondgebied van het VK afgenomen moeten worden. Let op: andere beroepscategorieën zullen nog steeds onderworpen worden aan de basisregel van twee PCR-testen op de tweede en achtste dag na aankomst. Voor meer informatie over de beroepscategorieën alsook over de procedure en de locaties voor de COVID-19-test, zie link.

Meer informatie over de Britse grenscontroles kan hier gevonden worden (in het Engels).

De British Overseas Territories en de Crown Dependencies maken geen deel uit van Schengen+ en zijn dus een rode zone. 

Respect van de voorzorgsmaatregelen

Sinds een paar weken worden de beperkende maatregelen geleidelijk aan versoepeld. U leest best de regels die van toepassing zijn hier (opgepast de regels zijn dikwijls anders in Wales, Schotland, Noord Ierland en Engeland)

Het wordt aanbevolen om nauwlettend de instructies van de Britse autoriteiten op te volgen, namelijk die van het Britse ministerie van Volksgezondheid (in het Engels) en van de National Health Service (NHS) in het Engels.

Voor meer informatie kan u ook terecht bij de FAQ-lijst gewijd aan coronavirus op de site van de Britse overheid.

 

Reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk

Als u de nationaliteit hebt van, of uw hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, of uw hoofdverblijfplaats in een derde land aangeduid als “groen” of “oranje”, zoals hier opgenomen, dan is het toegelaten naar België te reizen. Het VK behoort niet meer tot de EU en staat nog in de rode zone. Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland blijven echter sterk afgeraden.

Sinds 8 maart 2021 moet u, als u het VK verlaat vanuit Engeland, een formulier invullen waarop u de reden aangeeft. U vindt het formulier hier.

Informatie over de huidige maatregelen voor reizen naar België is hier te vinden.

Voor vragen omtrent het Belgische Passagier Lokalisatie Formulier, de covidtest en quarantaineverplichting in België, dienen reizigers deze site te raadplegen of de FOD Volksgezondheid rechtstreeks te contacteren:

 

Het Attest Essentiële Reis (AER)

Beschik je niet over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en heb je je hoofdverblijfplaats in een derde land dat hier aangeduid is als “rood” (waaronder het VK), dan is het verboden zich te verplaatsen naar België voor niet-essentiële verplaatsingen.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben. Deze uitzonderingen vindt u hier.

Nuttige info: het Ministerieel Besluit van 20 maart 2021 verklaart nog steeds dat een attest van essentiële reis niet nodig is indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger (bv. zeelieden (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegticket) diplomaten (diplomatiek paspoort), werkvergunning, gecombineerde vergunning, schriftelijke afspraak voor chirurgische ingreep in ziekenhuis, schriftelijke afspraak om dringende medische behandeling voort te zetten....

BREXIT

Vanaf 1 januari 2021 moet u echter met volgende veranderingen rekening houden.

Gevolgen voor reizen van korte duur (minder dan 6 maanden):

Als u na 1 januari 2021 als toerist of voor zaken naar het VK reist, volstaat nog steeds een geldige identiteitskaart. Pas vanaf 1 oktober 2021 zal een internationaal paspoort nodig zijn.

Als Belg kan u zonder visum naar het VK reizen voor een maximum periode van 6 maanden. U wordt aangeraden om een privéziekteverzekering af te sluiten aangezien de European Health Insurance Card niet langer geldig zal zijn.

Uw Belgisch rijbewijs zal wel nog geldig zijn in het VK.

Ten slotte dient u rekening te houden met ernstige verkeersproblemen in het bijzonder het Graafschap Kent tijdens de eerste maanden van het nieuwe jaar. Door de gewijzigde procedures aan de grens verwacht men lange files richting de havens van Dover en Folkestone. Meer informatie over goederentransport kan u vinden op de website van de Ambassade.

Gevolgen voor vestiging - verblijf van lange duur (méér dan 6 maanden):

Een registratie via het “EU settlement schema” (https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families ) laat EU-onderdanen en hun gezinsleden, die zich vóór 31/12/2020 in het VK vestigden, toe om ook na 2020 op legale wijze in het VK te verblijven.

Na 1 januari 2021 hebt u een visum nodig om te werken of te studeren in het VK.

Voor uitgebreide informatie over permanent verblijf in het VK, kan u terecht op de website van de Ambassade . https://unitedkingdom.diplomatie.belgium.be/nl

 

 

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Noodnummer: 999

Het Brits algemeen noodnummer voor ziekenwagens, politie, brandweer en kustwacht. Dit nummer is gratis en kan opgeroepen worden met een vast toestel of een gsm zonder betaalkrediet en via eender welke Europese netwerkoperator. Voldoende kennis van het Engels is noodzakelijk. Het wordt aanbevolen op de hoogte te blijven van het locale nieuws via de media.

Europees noodnummer: 112

Dit nummer is sinds 1 mei 2004 in alle lidstaten van de Europese Unie in voege. Het is gratis en kan opgeroepen worden met een vast toestel of een gsm zonder betaalkrediet en via eender welke Europese netwerkoperator. Via dit nummer kunnen de brandweer, politie en medische hulpdiensten gecontacteerd worden. Voldoende kennis van het Engels is wenselijk.

Algemene informatie

Reizigers die naar het Verenigd Koninkrijk trekken, moeten rekening houden met een zeker veiligheidsrisico. De grote Britse steden kennen gelijkaardige problemen als de meeste Europese steden.

Betogingen, rellen

In de grote Britse steden, in het bijzonder in het centrum van Londen, vinden regelmatig betogingen plaats. De laatste jaren zijn deze betogingen over het algemeen vreedzaam verlopen.

Reizigers krijgen de raad om betogingen en grote publieke bijeenkomsten te vermijden.

Terreurdreiging

Voor het internationaal terrorisme: Op 27 mei 2017 werd het dreigingsniveau verlaagd van kritiek naar ernstig (een terroristische aanslag is zeer waarschijnlijk).

Voor het terrorisme met betrekking tot Noord-Ierland:. Voor Noord-Ierland ernstig (een terrroristische aanslag is zeer waarschijnlijk) en  voor de rest van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Wales en Schotland) substantieel (een terroristische aanslag is een sterke mogelijkheid). 

Bezoekers kunnen het niveau van terreurdreiging opzoeken en verdere informatie verkrijgen over de gebruikte parameters op de volgende website: https://www.mi5.gov.uk/threat-levels

Het is aangewezen zeer waakzaam te zijn op het openbaar vervoer en op de grootste toeristische trekpleisters.

 
Nationalistische terreurdreiging – Noord Ierland

Het Goede Vrijdag-Vredesakkoord (1998) heeft het sektarisch geweld in Noord-Ierland merkelijk doen verminderen. Bepaalde groeperingen blijven echter mogelijk actief.

Er doen zich in Noord-Ierland burgerlijke onlusten voor tijdens de periode van de ‘Oranjemarsen’ (van april tot augustus).

Internationale terreurdreiging

De algemene terreurdreiging ligt in Londen beduidend hoger dan in andere Europese hoofdsteden. Iedereen wordt opgeroepen waakzaam te blijven en al wat verdacht lijkt, te melden aan de bevoegde instanties (vb. onbewaakte bagage).

Anti-Terrorist Hotline: 0800 789 321 of 999

De bomaanslagen van 7 juli 2005 hebben aangetoond dat de Britse nooddiensten degelijk voorbereid zijn. Bovendien blijven de veiligheidsdiensten in permanente staat van alertheid.

Criminaliteit

Groot-Brittannië kent geen specifieke vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de reiziger. In de grote stadscentra, vooral in buurten met veel toeristen, het openbaar vervoer, restaurants en cafés, en op luchthavens, wordt vooral melding gemaakt van kleine misdaden (zakkenrollen, gewapende overvallen, overvallen met geweld), in het bijzonder tijdens de zomer.

Geld en identiteitsdocumenten worden vaak gestolen. U wordt daarom sterk aangeraden om:

  • uw identiteitsdocumenten te scannen en per email door te sturen naar uw eigen e-mailadres (zo heeft u ze ter beschikking in uw inbox),
  • een kopie van uw identiteitsdocumenten op zak te hebben,
  • en gedurende uw verblijf uw identiteitsdocumenten op een veilige plaats te bewaren (bv. kluis in het hotel).

Waakzaamheid is aangeraden en bagage mag nooit onbewaakt achtergelaten worden.

In Londen en in andere grote Britse steden moeten de elementaire veiligheidsregels worden nageleefd. Het wordt afgeraden om ’s avonds alleen op straat te wandelen in bepaalde buurten of bepaalde afgelegen straten. Tijdens het weekend moet waakzaamheid aan de dag worden gelegd aan de rand van bepaalde zeer drukbezochte buurten in Londen (zoals Soho, Leicester Square) waar groepen jongeren, vaak in dronken toestand, overvallen kunnen plegen.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om enkel taxi’s te gebruiken met een officieel bordje ‘taxi’ op het dak.

Fraude, Cyberfraude

Fraude met bank- en kredietkaarten neemt sterk toe, evenals identiteitsdiefstallen.

Financiële fraude op het Internet doet zich in het Verenigd Koninkrijk steeds meer voor. Veelal gaat het om bedriegers die hun slachtoffers vragen om geld te sturen. De aanpak verschilt: loterijen, au-pair-agentschappen, liefdesverhoudingen, onvoorziene erfenissen, enz. Veel Belgen melden ons verzoeken om dringende financiële hulp van personen die ze online hebben ontmoet. De bedrieger gaat een persoonlijke relatie aan en wint het vertrouwen van zijn slachtoffer, om deze vervolgens te vertellen dat hij dringend nood heeft aan financiële steun om een fictief noodgeval het hoofd te kunnen bieden.

Wees zeer behoedzaam bij het vrijgeven van bankgegevens, zoals de gegevens van uw bankkaarten en kredietkaarten, en vergewis u ervan dat het gaat om een beveiligde website. Geef nooit uw pincode.

Gebruik het betaalsysteem Western Union enkel als het gaat om financiële transacties met uw familie, vrienden of persoonlijke kennissen. Als u gevraagd wordt om via Western Union een factuur te betalen of een betaling aan een onbekende uit te voeren, gaat het zo goed als zeker om een bedrieger. De bestemmeling kan het geld immers anoniem opnemen, ook al heeft u het tegendeel aangeduid.

Informatie online fraude op website Western Union: http://www.westernunion.nl/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&pagename=fraudIndex

Informatie internetcriminaliteit op website Federale Politie: http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_fccu_internet01_nl.php