Zwitserland

kaart Zwitserland

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Reizen naar Zwitserland

Vanaf maandag 20 september moeten reizigers vanaf 16 jaar oud die niet volledig werden gevaccineerd of niet volledig genezen zijn van COVID-19, bij binnenkomst in Zwitserland een negatief testresultaat voorleggen. Bovendien moeten deze personen tussen vier en zeven dagen na aankomst opnieuw een test afleggen.

Alle reizigers die Zwitserland binnen komen moeten bovendien het Zwitsers passenger locator form invullen dat op deze website beschikbaar is.

Meer informatie vindt u op de website van het Departement Volksgezondheid.

Via deze link vindt u een overzicht van de maatregelen die vandaag in Zwitserland van kracht zijn. U zult merken dat mondmaskers verplicht zijn op de meeste (publieke) plaatsen binnen voor iedereen ouder dan 16 jaar. Deze maatregelen gelden voor heel Zwitserland. De 26 kantons kunnen evenwel bijkomende maatregelen opleggen. Gelieve u te informeren bij de kantonnale autoriteiten van uw bestemming in Zwitserland.  

 

Reizen naar België

Het Zwitserse vaccinatiecertificaat is erkend door de Europese Commissie. Het is bijgevolg gelijkwaardig aan een EU Digitaal COVID-certificaat en kan gebruikt worden om naar België te reizen. De maatregelen die gelden voor reizen naar België, kan u hier raadplegen.

Voor elke reis naar Zwitserland kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere risico’s verbonden aan reizen naar Zwitserland. Regelmatig gebeuren er echter ongevallen in de bergen.

Elke zomer verdrinken mensen in de rivieren en meren. De rivieren kennen een hogere snelheid naarmate de hoeveelheid water toeneemt, dit vooral in het begin van de zomer door het smeltwater van de sneeuw en de gletsjers. In de meren kunnen koude onderstromen de spieren verkrampen, waardoor er kans op verdrinking bestaat. Informeer u goed bij de plaatselijke autoriteiten voor u de bergen intrekt of te water gaat en volg de gegeven instructies goed op.

Criminaliteit

Bezoekers moeten oppassen voor kleine criminaliteit, zoals diefstal in de treinstations en omgeving, in de luchthavens en in het openbaar vervoer in de grote agglomeraties. In het algemeen moet de aandacht van bezoekers ook gevestigd worden op de noodzaak om de plaatselijke wetgeving en gebruiken te respecteren (meer in het bijzonder de verkeerscode).

Terrorisme

Volgens de Zwitserse inlichtingendiensten is de terreurdreiging toch hoog. Zoals in de rest van Europa valt de mogelijkheid van een aanslag niet uit te sluiten. De richtlijnen van de autoriteiten in de openbare ruimten dienen strikt opgevolgd te worden.