Zwitserland

kaart Zwitserland

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie zijn sterk afgeraden voor niet-gevaccineerde reizigers.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op info-coronavirus. 

 

Reizen naar Zwitserland

Sinds 17 februari 2022 zijn de Covid-gerelateerde reisrestricties naar Zwitserland opgeheven. Er worden geen vaccinatie- of genezingscertificaten gevraagd en er moet geen negatieve test worden voorgelegd. Ook het Passenger Locator Form (PLF) is niet langer vereist. Alle informatie vindt u hier.

 

Lokale COVID-19-maatregelen

Sinds 1 april 2022 zijn alle nationale Covid-maatregelen opgeheven. De 26 kantons kunnen evenwel bijkomende maatregelen opleggen. Gelieve u te informeren bij de kantonnale autoriteiten van uw bestemming in Zwitserland.

 

Voor elke reis naar Zwitserland kunt u zich registreren op Travellers Online.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere risico’s verbonden aan reizen naar Zwitserland. Regelmatig gebeuren er echter ongevallen in de bergen.

Elke zomer verdrinken mensen in de rivieren en meren. De rivieren kennen een hogere snelheid naarmate de hoeveelheid water toeneemt, dit vooral in het begin van de zomer door het smeltwater van de sneeuw en de gletsjers. In de meren kunnen koude onderstromen de spieren verkrampen, waardoor er kans op verdrinking bestaat. Informeer u goed bij de plaatselijke autoriteiten voor u de bergen in trekt of te water gaat en volg de gegeven instructies goed op.

 
Criminaliteit

Bezoekers moeten oppassen voor kleine criminaliteit, zoals diefstal in de treinstations en omgeving, in de luchthavens en in het openbaar vervoer in de grote agglomeraties. In het algemeen moet de aandacht van bezoekers ook gevestigd worden op de noodzaak om de plaatselijke wetgeving en gebruiken te respecteren (meer in het bijzonder de verkeerscode).

 
Terrorisme

Volgens de Zwitserse inlichtingendiensten is de terreurdreiging toch hoog. Zoals in de rest van Europa valt de mogelijkheid van een aanslag niet uit te sluiten. De richtlijnen van de autoriteiten in de openbare ruimten dienen strikt opgevolgd te worden.