Zwitserland

kaart Zwitserland

Laatste update

Er zijn geen bijzondere risico’s verbonden aan reizen naar Zwitserland. Het wordt aangeraden alle niet-essentiële reizen naar Zwitserland tijdelijk uit te stellen. 

Coronavirus Covid-19

Er zijn meerdere gevallen van Coronavirus bevestigd in Zwitserland. De Zwitserse autoriteiten namen in dit kader op 16 maart versterkte maatregelen die om middernacht (nacht van 16 op 17 maart) in voege treden en tem 19 april gelden

De federale regering vraag haar onderdanen om alle niet-essentiële reizen uit te stellen. Alle grenzen worden strenger gecontroleerd. Personen die uit risicogebieden komen, mogen het land niet binnen behalve indien zij de Zwitserse nationaliteit hebben, in het bezit zijn van een verblijfsvergunning, een medisch certificaat kunnen voorleggen of in Zwitserland werken. Transit van personen en goederen blijft mogelijk. Onder andere winkels, restaurants, bars, musea, skigebieden, bibliotheken, sportcentra, kappers en andere zaken worden verplicht gesloten. Voedingszaken, apotheken, tankstations, banken en postkantoren blijven geopend.

Deze nieuwe maatregelen kunnen in detail geraadpleegd worden op https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-78...

Reizigers kunnen voor meer informatie ook terecht op op: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ten stelligste aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere risico’s verbonden aan reizen naar Zwitserland. Regelmatig gebeuren er echter ongevallen in de bergen.

Elke zomer verdrinken mensen in de rivieren en meren. De rivieren kennen een hogere snelheid naarmate de hoeveelheid water toeneemt, dit vooral in het begin van de zomer door het smeltwater van de sneeuw en de gletsjers. In de meren kunnen koude onderstromen de spieren verkrampen, waardoor er kans op verdrinking bestaat. Informeer u goed bij de plaatselijke autoriteiten voor u de bergen intrekt of te water gaat en volg de gegeven instructies goed op.

Criminaliteit

Bezoekers moeten oppassen voor kleine criminaliteit, zoals diefstal in de treinstations en omgeving, in de luchthavens en in het openbaar vervoer in de grote agglomeraties. In het algemeen moet de aandacht van bezoekers ook gevestigd worden op de noodzaak om de plaatselijke wetgeving en gebruiken te respecteren (meer in het bijzonder de verkeerscode).

Terrorisme

In december 2016 werden meerdere personen gewond toen een man het vuur opende op de aanwezigen in een Islamitisch centrum in Zürich. Volgens de Zwitserse inlichtingendiensten is de terreurdreiging toch hoog. Zoals in de rest van Europa valt de mogelijkheid van een aanslag niet uit te sluiten. De richtlijnen van de autoriteiten in de openbare ruimten dienen strikt opgevolgd te worden.