Zwitserland

kaart Zwitserland

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19
 

  • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
  • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
  • Registreer uw reis via TravellersOnline.
  • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID

België staat niet op de Zwitserse lijst van risicolanden. Reizigers komende uit België moeten dus niet in quarantaine. Sinds 15 juni zijn alle grenscontroles, zowel aan de landsgrenzen als op de luchthavens tussen Zwitserland en de andere Schengenlanden en de EFTA-landen opgeheven. Reizen van en naar de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein zijn weer toegelaten. Buitenlanders komende uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn wel onderhevig aan een inreisverbod. Meer info vindt u hier.

Reizigers die uit een risicogebied komen moeten verplicht 10 dagen in quarantaine. Meer informatie kunt u hier raadplegen. 

Via deze link vindt u een overzicht van de maatregelen die vandaag in Zwitserland geldig zijn. De skigebieden vallen onder de verantwoordelijkheid van de kantons. Deze zijn verplicht strikte maatregelen te nemen.  

De belangrijkste maatregelen, geldig tot eind februari 2021 :

  • Mondmaskers zijn verplicht op verschillende (publieke) plaatsen voor iedereen ouder dan 12 jaar;
  • over het algemeen zijn publieke manifestaties en bijeenkomsten verboden en zijn privé-bijeenkomsten gelimiteerd tot 5 personen (kinderen inbegrepen) ;
  • sluiting restaurants, bars, musea, bibliotheken, sport- en ontspanningsinfrastructuur en niet-essentiële winkels;
  • een afstand van 1.5 meter tussen personen dient bewaard te worden.

Belangrijke opmerking: bovenstaande maatregelen gelden voor heel Zwitserland. De 26 kantons kunnen bijkomende maatregelen opleggen. Gelieve u te informeren bij de kantonnale autoriteiten van uw bestemming in Zwitserland.  

 

Voor elke reis naar Zwitserland kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere risico’s verbonden aan reizen naar Zwitserland. Regelmatig gebeuren er echter ongevallen in de bergen.

Elke zomer verdrinken mensen in de rivieren en meren. De rivieren kennen een hogere snelheid naarmate de hoeveelheid water toeneemt, dit vooral in het begin van de zomer door het smeltwater van de sneeuw en de gletsjers. In de meren kunnen koude onderstromen de spieren verkrampen, waardoor er kans op verdrinking bestaat. Informeer u goed bij de plaatselijke autoriteiten voor u de bergen intrekt of te water gaat en volg de gegeven instructies goed op.

Criminaliteit

Bezoekers moeten oppassen voor kleine criminaliteit, zoals diefstal in de treinstations en omgeving, in de luchthavens en in het openbaar vervoer in de grote agglomeraties. In het algemeen moet de aandacht van bezoekers ook gevestigd worden op de noodzaak om de plaatselijke wetgeving en gebruiken te respecteren (meer in het bijzonder de verkeerscode).

Terrorisme

Volgens de Zwitserse inlichtingendiensten is de terreurdreiging toch hoog. Zoals in de rest van Europa valt de mogelijkheid van een aanslag niet uit te sluiten. De richtlijnen van de autoriteiten in de openbare ruimten dienen strikt opgevolgd te worden.