Zwitserland

kaart Zwitserland

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19
 

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID-19

Reizen naar Zwitserland

Reizigers vanuit België moeten vanaf 26 juni niet meer in quarantaine gaan indien zij vanuit het Schengengebied Zwitserland binnenkomen. Enkel reizigers die niet gevaccineerd zijn of niet hersteld zijn van COVID-19 en die met het vliegtuig aankomen, dienen zich nog te laten testen. Zij dienen tevens hun coördinaten te bezorgen. Meer informatie vindt u op de website van het Departement Volksgezondheid.

Via deze link vindt u een overzicht van de maatregelen die vandaag in Zwitserland geldig zijn. 

De belangrijkste maatregelen, geldig vanaf 26 juni 2021:

  • mondmaskers zijn verplicht op verschillende (publieke) plaatsen binnen voor iedereen ouder dan 12 jaar;
  • privébijeenkomsten zijn gelimiteerd tot 30 personen (kinderen inbegrepen) binnenshuis en tot 50 personen buitenshuis;
  • hotels, restaurants, discotheken en bars zijn open. Er blijven nog enkele restricties gelden;
  • evenementen die enkel toegankelijk zijn voor personen met een COVID-certificaat kunnen zonder restricties plaatsvinden.

Belangrijke opmerking: bovenstaande maatregelen gelden voor heel Zwitserland. De 26 kantons kunnen bijkomende maatregelen opleggen. Gelieve u te informeren bij de kantonnale autoriteiten van uw bestemming in Zwitserland.  

 

Reizen naar België

Het Zwitserse vaccinatiecertificaat is erkend door de Europese Commissie. Het is bijgevolg gelijkwaardig aan een EU Digitaal COVID-certificaat en kan gebruikt worden om naar België te reizen. De maatregelen die gelden voor reizen naar België voor personen die volledig gevaccineerd zijn, kan u hier raadplegen.

Voor elke reis naar Zwitserland kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere risico’s verbonden aan reizen naar Zwitserland. Regelmatig gebeuren er echter ongevallen in de bergen.

Elke zomer verdrinken mensen in de rivieren en meren. De rivieren kennen een hogere snelheid naarmate de hoeveelheid water toeneemt, dit vooral in het begin van de zomer door het smeltwater van de sneeuw en de gletsjers. In de meren kunnen koude onderstromen de spieren verkrampen, waardoor er kans op verdrinking bestaat. Informeer u goed bij de plaatselijke autoriteiten voor u de bergen intrekt of te water gaat en volg de gegeven instructies goed op.

Criminaliteit

Bezoekers moeten oppassen voor kleine criminaliteit, zoals diefstal in de treinstations en omgeving, in de luchthavens en in het openbaar vervoer in de grote agglomeraties. In het algemeen moet de aandacht van bezoekers ook gevestigd worden op de noodzaak om de plaatselijke wetgeving en gebruiken te respecteren (meer in het bijzonder de verkeerscode).

Terrorisme

Volgens de Zwitserse inlichtingendiensten is de terreurdreiging toch hoog. Zoals in de rest van Europa valt de mogelijkheid van een aanslag niet uit te sluiten. De richtlijnen van de autoriteiten in de openbare ruimten dienen strikt opgevolgd te worden.