Reizen naar Zwitserland: Reisadvies

Reist u naar Zwitserland? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Zwitserland

Praktische info over reizen in Zwitserland
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Minderjarigen die zonder hun ouders reizen moeten in het bezit zijn van een ouderlijke toelating.

Aan Belgen die in een Zwitserse luchthaven op doorreis zijn naar  bestemmingen gelegen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kan gevraagd worden een paspoort voor te leggen dat 3 tot 6 maanden geldig is na de voorziene datum van terugkeer, alsook een geldig visum voor het land dat zal bezocht worden.

 

Rijbewijs

Het Belgisch rijbewijs is geldig in Zwitserland. Bij een langer verblijf moet het Belgisch rijbewijs binnen het jaar voor een Zwitsers exemplaar ingewisseld worden.

 

Betaalmiddelen

De Zwitserse nationale munt is de Zwitserse frank (CHF). Euro’s kunnen in de bank- en postkantoren worden ingewisseld, alsook in wisselkantoren.

De in België gangbare bankkaarten worden in Zwitserland aanvaard.

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).

 

Reisverzekering

De bezoeker moet voor zijn vertrek tijdig aan zijn mutualiteit de Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen.

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Hou er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekking (algemene bijstand, repatriëring, rechtsbijstand, inzet reddingshelikopter en medische zorgen) is absoluut noodzakelijk.

 

Gsm en communicatiefaciliteiten

Het gsm-netwerk functioneert goed in het hele land.

Sinds 2018 betaalt u in de Europese Economische Ruimte  (EER, zijnde de lidstaten van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland)  geen “roaming” kosten meer.

Zwitserland maakt echter geen deel uit van de EER en heeft hierover geen akkoord gesloten met de Europese Unie. Gelieve u bij uw provider te informeren over de roaming-tarieven voor Zwitserland.

 

Huisdieren

Inenting: een inenting tegen hondsdolheid is verplicht.
Identificatie: een elektronische chip is verplicht .
Document: een dierenpaspoort voor huisdieren is verplicht.
Bezoek aan de grensdierenarts: is niet nodig, er wordt gecontroleerd via steekproeven aan de douanepost.
Jonge jachthonden en soms ook dieren die deelnemen aan tentoonstellingen zijn onderworpen aan speciale eisen.

Voor meer informatie, contacteer het Federaal Dierenartsverbond via de site.

 

Douane

Zwitserland maakt geen deel uit van de EU. Er gelden invoerbeperkingen voor bepaalde goederen.

Deze beperkingen gelden niet voor reizigers op doorreis naar een ander EU-land. Als u bij het inrijden van Zwitserland door de douane gecontroleerd wordt, gelieve de instructies van de douaniers te volgen. 

 

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bi-patride landgenoten dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn hen consulaire bijstand te verlenen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies ter zake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.

 

Nuttige telefoonnummers

  • Algemeen alarmnummer: 112
  • Politie: 117
  • Brandweer: 118
  • Ziekenwagen: 144
  • Antigifcentrum: 145
  • Wegenhulp TCS: 0800 140 140
  • Reddingshelikopter: 1414 (Rega) - 1415 (Air glaciers)