Ondersteuning aan andere evaluaties

  1. Laatst bijgewerkt op

Er zijn samenwerkingen met onder andere de federaties van niet-gouvernementele actoren, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) en het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel.

DBE is ook aanwezig in verschillende stuurgroepen. De dienst maakt deel uit van de stuurgroep van de evaluaties die worden uitgevoerd door BIO. Ook worden regelmatig enkele evaluaties van Enabel opgevolgd, zoals de real time evaluatie over de Covid-19-respons en de strategische evaluatie van Technical and Vocational Education and Training (TVET) and Skills Development for Employment.

De dienst maakt ook deel uit van internationale initiatieven. DBE volgt van dichtbij bepaalde evaluaties op van de Europese Unie, wat toelaat om de bijdragen van België als lidstaat te evalueren. DBE geeft commentaar op deze evaluaties. De evaluatie van de Europese Commissie van het Trust Fund for Africa (EUTF) werd bijvoorbeeld recent opgevolgd in een consultatiegroep en in samenwerking met de Speciale Gezant Asiel en Migratie.

Lees hier meer over de evaluatieverslagen van de actoren:

https://www.enabel.be/nl/content/publicaties

https://www.bio-invest.be/nl/externe-evaluatie

https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_nl

Tot slot is DBE ook verantwoordelijk voor de certificering van de evaluatiecapaciteit van alle Belgische, met federale middelen gefinancierde ontwikkelingsactoren. Informatie over de Belgische ngo’s, institutionele actoren en hun projecten is beschikbaar via NGO Open Boek en de drie federaties: ngo-federatie, ACODEV en Fiabel.

 

Contact

De Dienst Bijzondere Evaluatie
ses-dbe@diplobel.fed.be