Certificering

  1. Laatst bijgewerkt op

Waarom een certificering?

De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) is verantwoordelijk voor de certificering van de evaluatiecapaciteit van alle Belgische, met federale middelen gefinancierde ontwikkelingsactoren.

De wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking van 2013 bepaalt namelijk dat deze actoren zelf verantwoordelijkheid dragen voor de evaluatie van hun interventies. Het certificeren van hun evaluatiesystemen en een ex-post evaluatie wil de kwaliteit van deze systemen verzekeren.

In 2017 heeft DBE een pilootstudie uitgevoerd en het certificeringsinstrument getest. De gekozen aanpak is vooral gericht op leren en continue verbetering.

Het instrument voor certificering, Evaluation Capacity Building (ECB) Initiative, bestaat uit verschillende documenten, namelijk de handleiding voor zelfevaluatie, de handleiding van de assessor en het studierapport.

Concreet leidt het instrument tot het toekennen (of niet) van een ‘ECB-certificaat’ aan individuele organisaties, door DBE. Dit certificaat bevestigt de kwaliteit van het (externe) evaluatiesysteem, van de evaluatiepraktijk en het engagement tot verbeteren van een organisatie.
 

Certificeringsrondes

Tot op heden heeft méér dan driekwart van de erkende organisaties zich geëngageerd tot deze oefening en aanzienlijke inspanningen geleverd om de evaluatiefunctie sterker te integreren en om de kwaliteit ervan te verbeteren.

Om organisaties die nog geen aanvraag hebben ingediend een extra kans te geven, wordt eind 2023 een certificeringsronde georganiseerd. Organisaties moeten hun aanvraag vóór 1 december 2023 indienen.
De voorwaarden voor het voorbereiden en aanvragen van certificering staan in de handleiding voor zelfevaluatie (PDF, 4.36 MB).

Voor organisaties die al gecertificeerd zijn, blijft het behaalde certificaat geldig gedurende de cyclus 2022-2026. De opvolging zal plaatsvinden in het kader van de institutionele dialogen.

Voor bijkomende vragen kan je via e-mail contact opnemen met DBE.
 

Transversale analyse van de evaluatiecapaciteiten

DBE voerde in 2021 een transversale analyse uit om de resultaten van de certificeringsoefening (periode 2017-2021) te consolideren. Het hoofddoel was om bij te dragen tot een continu leer- en verbeteringsproces m.b.t. de evaluatiecapaciteiten van de sector.

Transversale analyse (PDF, 1.85 MB)
 

Richtlijnen en handleidingen

Format voor het verslag