Over de Dienst Bijzondere Evaluatie

Onze evaluaties hebben drie doelstellingen: het gebruik van overheidsmiddelen verantwoorden, lessen trekken en beleidsvorming ondersteunen. Lees meer over onze taken, samenwerkingen en geschiedenis.

Geschiedenis

De Dienst Bijzondere Evaluatie bestaat in haar huidige vorm sinds 2010, maar vindt haar oorsprong eind jaren ’90.
  1. Laatst bijgewerkt op

De Dienst Bijzondere Evaluatie is operationeel sinds mei 2004, maar vindt haar oorsprong in de schandalen die zich eind jaren negentig hebben voorgedaan. De oprichting van een onafhankelijke evaluatiedienst was namelijk in 1997 een aanbeveling van de Bijzondere Kamercommissie Ontwikkelingssamenwerking.

Twee jaar later kwamen er grote hervormingen binnen Ontwikkelingssamenwerking. Er werd beslist om meer aandacht aan monitoring (financiële controle) en evaluatie gegeven om ondoeltreffend gebruik van de Belgische ontwikkelingshulp te voorkomen. Deze hervormingen vormen de basis voor de huidige institutionele structuur van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) werd in 1999 opgesplitst in een administratie, namelijk DGIS (later DGD) en een uitvoerende dienst, namelijk de Belgische Technische Coöperatie (sinds 2018 Enabel). Ook werd de eerste Bijzonder Evaluator van de Internationale Samenwerking aangesteld, het begin van een onafhankelijke evaluatie. 

In 2003 kreeg de Bijzondere Evaluator de steun van een volwaardig team: de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking. Sinds de fusie van de interne evaluatiedienst van DGD en DBE in 2010 bestaat er geen interne evaluatiefunctie binnen DGD meer. DGD heeft wel nog een dienst Resultaten.

In 2014 kreeg DBE officieel de naam de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

DGIS: Directie-Generaal voor Internationale Samenwerking
DGD: Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp

Tijdslijn

KB 4 mei 1999
Aanstelling van een Bijzonder Evaluator van de Internationale Samenwerking

KB 17 februari 2003
Oprichting van een Dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking

KB 4 april 2003
Aanstelling van een Bijzondere Evaluator van de Dienst Bijzondere Evaluatie

KB 25 februari 2010
Oprichting van een Dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking (fusie tussen interne evaluatiedienst DGD en DBE)

KB 25 april 2014
Wijziging van het KB uit 2010
Naamswijziging: Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

KB 8 juni 2016
Aanstelling Cécilia De Decker als Bijzondere Evaluator voor een mandaat van minstens zes jaar

 

Contact

De Dienst Bijzondere Evaluatie
ses-dbe@diplobel.fed.be