Over de Dienst Bijzondere Evaluatie

Onze evaluaties hebben drie doelstellingen: het gebruik van overheidsmiddelen verantwoorden, lessen trekken en beleidsvorming ondersteunen. Lees meer over onze taken, samenwerkingen en geschiedenis.

Evaluatiebeleid

Lees meer over ons evaluatiebeleid en evaluatieprogramma.
 1. Laatst bijgewerkt op

Het evaluatiebeleid van de Dienst Bijzondere Evaluatie beschrijft de manier waarop DBE de evaluatie van de resultaten van het Belgische ontwikkelingsbeleid wil uitvoeren. Dit beleid verduidelijkt ook de rol van de Dienst Bijzondere Evaluatie binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de soorten evaluaties die ze wil realiseren. Het beleidsdocument wordt momenteel bijgewerkt.

DBE geeft veel aandacht aan de resultaten en de impact van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in de partnerlanden. Daarnaast zorgt de dienst voor de harmonisering en certificering van de interne evaluatiesystemen van de actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 


Evaluatieproces


Om evaluaties uit te voeren baseert DBE zich op de evaluatiecriteria van het Ontwikkelingscomité (DAC) van de OESO. De dienst bepaalt de scope van de evaluatie, stelt de evaluatieopdracht op dat aan externe experten toegewezen wordt, en staat in voor de kwaliteitscontrole van het evaluatieproces.

De experten worden in het kader van een overheidsopdracht voor een beperkte duur aangeworven. Hun onafhankelijkheid en competentie zorgen voor de geloofwaardigheid van de evaluaties.

De voornaamste stakeholders van evaluaties zijn:

 • het Kabinet van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking;
 • de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD);
 • de ambassades/consulaten;
 • het Belgische Ontwikkelingsagentschap Enabel;
 • de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO);
 • de federaties van niet-gouvernementele en institutionele actoren (ngo-federatie, ACODEV, Fiabel);
 • de overkoepelende organisaties van niet-gouvernementele organisaties en verenigingen van de burgerbeweging (11.11.11. en CNCD-11.11.11.);
  multilaterale organisaties;
 • partnerorganisaties (nationale en lokale autoriteiten in partnerlanden, organisaties van de civiele maatschappij, lokale ngo's, enz.).

DBE stelt ook voor elke evaluatie een begeleidingscomité samen. Vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de evaluatie (en soms ook andere experten), nemen eraan deel. De comitéleden nemen actief deel aan het evaluatieproces. DBE houdt rekening met hun opmerkingen en advies.

Afhankelijk van de onderwerpen en thema's van de evaluaties kunnen ook andere actoren bij de begeleidingscomités betrokken zijn (andere FOD's, Finexpo, individuele ngo's, enz.).

 

Peer Review


Het KB van de Dienst Bijzondere Evaluatie bepaalt dat DBE op regelmatige basis een beoordeling van haar eigen werkzaamheden dient te organiseren. Dit verloopt volgens de OESO-DAC peer review principes. De resultaten van deze peer review zullen helpen om de kwaliteit van haar evaluaties te verbeteren en het evaluatiebeleid uit 2014 te herzien.

Evaluatieprogramma


Lees hier onze recente evaluaties.


Lopende evaluaties

 • Belgische fragiliteitsbenadering


Geplande evaluaties


Het toekomstig evaluatieprogramma wordt momenteel opgesteld.

Contact

De Dienst Bijzondere Evaluatie
ses-dbe@diplobel.fed.be