Over de Dienst Bijzondere Evaluatie

Onze evaluaties hebben drie doelstellingen: het gebruik van overheidsmiddelen verantwoorden, lessen trekken en beleidsvorming ondersteunen. Lees meer over onze taken, samenwerkingen en geschiedenis.

Samenwerkingen

De Dienst Bijzondere Evaluatie werkt samen met verschillende actoren en is lid van verschillende nationale en internationale organisaties.
  1. Laatst bijgewerkt op

De Dienst Bijzondere Evaluatie werkt samen met verschillende actoren, zoals beleidsmakers (regering, Parlement), overheidsdiensten met name DGD (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp), het Belgische Ontwikkelingsagentschap Enabel, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) en federaties van institutionele actoren en niet-gouvernementele samenwerking (ngo-federatie, ACODEV en Fiabel).

De Dienst Bijzondere evaluatie is lid van verschillende nationale en internationale organisaties om de kwaliteit van de evaluaties te verhogen en het delen van informatie en kennis te bevorderen.

  • OECD DAC EvalNet - Organisation for Economic Cooperation and Development - Development Assistance Committee
  • MOPAN - Multilateral Organization Performance Assessment Network
  • EUHES - European Union Heads of Evaluation Services
  • de groep DACH - netwerk van Duitstalige evaluatoren
  • VEP - Vlaams EvaluatiePlatform

DBE werkt ook samen met vakgenoten in internationale organisaties (bilateraal en multilateraal) om kennis te delen, gezamenlijke projecten uit te voeren en gezamenlijke evaluaties te verrichten.

Contact

De Dienst Bijzondere Evaluatie
ses-dbe@diplobel.fed.be