Reizen naar Papoea-Nieuw-Guinea: Reisadvies

Reist u naar Papoea-Nieuw-Guinea? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Papoea-Nieuw-Guinea

Informatie over gezondheid en hygiëne in Papoea-Nieuw-Guinea.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Infectiecontrole

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig je handen
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
  • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
  • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.

 

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische faciliteiten in Papoea-Nieuw-Guinea zijn beperkt. Bij ernstige medische problemen is het mogelijk dat een medische evacuatie naar Australië, Singapore of België noodzakelijk is. Een goede reisverzekering is dus onontbeerlijk. Vergeet ook niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

 

Veiligheid water en voedsel

Drink geen kraantjeswater. In de betere hotels is het wel veilig genoeg om de tanden te poetsen.

 

Inentingen

Zie deze pagina

 

Malaria

Malaria is in Papoea-Nieuw-Guinea endemisch. Het is ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

 

Polio

Alle reizigers (van alle leeftijden) die langer dan 4 weken in Papua-Nieuw Guinea zullen verblijven, moeten minstens 4 weken en maximaal 12 maanden voor het verlaten van het land gevaccineerd worden tegen polio. Het bewijs van toediening van het vaccin moet worden gedocumenteerd in het Internationaal Bewijs van Inenting en Profylaxe, ook bekend als het 'gele boekje' (op pagina 4 en 5, waar het vaccinatiebewijs voor verplichte vaccins wordt aangebracht).

 

Denguekoorts

Soms zijn er epidemieën van dengue-koorts. Denguekoorts is een virale infectie, die verspreid wordt door muggen, die vooral overdag en aan het begin van de avond steken. Dengue komt vooral voor in het regenseizoen. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijk huiduitslag. Er bestaat geen vaccin voor. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij de constatering van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen. Dengue komt zowel in de steden als op het platteland voor.

Gele koorts

Reizigers komende uit een ander land dat geteisterd wordt door gele koorts, moeten in het bezit zijn van een internationaal vaccinatiecertificaat.

 

Aids, hepatitis B en C

Het aantal HIV/aids-geïnfecteerde personen ligt hoog. Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn in Papoea-Nieuw-Guinea wijdverspreid.

 

Zika

Het zikavirus wordt overgedragen door de Aedes Aegypti-mug die vooral overdag steekt. In de meeste gevallen vertoont het virus geen symptomen, maar volgende symptomen kunnen zich voordoen: koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijnen, moeheid en rode ogen. Reizigers wordt in het algemeen aangeraden om zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenwerend product met DEET te gebruiken, onder een muggennet te slapen. en door kleren met langen mouwen en lange broekspijpen te dragen.

Het virus is ook verantwoordelijk voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen en vrouwen die in de nabije toekomst zwanger wensen te worden, wordt dan ook gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact op te nemen met hun geneesheer en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Als voorzorgsmaatregel wordt reizigers die terugkomen van een getroffen zone aangeraden om elk onbeschermd seksueel contact te vermijden gedurende twee maanden na terugkeer. 

Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie, de FOD Volksgezondheidof het Instituut voor Tropische Geneeskunde

 
Slangenbeten

In Papoea-Nieuw-Guinea komen veel giftige slangen voor en in het regenseizoen wordt meestal een toename van het aantal slangenbeten waargenomen.