Reizen naar Zimbabwe: Reisadvies

Reist u naar Zimbabwe? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Klimaat en rampen in Zimbabwe

Informatie over klimaat en rampen in Zimbabwe
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Klimaat en meteorologische fenomenen

Het klimaat is gematigd dankzij de hoogte. Zimbabwe bestaat namelijk hoofdzakelijk uit plateaus. De winter (juni tot augustus) is warm en zonnig overdag maar koud ’s nachts. Het laagveld en de vallei van de Zambezie zijn echter warmer en vochtiger. De zomer (september tot mei) is regenachtig, met vaak korte maar hevige onweren. De vochtigheid van het klimaat kan in deze periode drukkend zijn.

 

Frequente natuurrampen

Behoudens de kans op overstromingen, is er verder geen bijzonder risico voor een natuurramp in Zimbabwe.

Mocht er zich tijdens het verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot het Belgische ereconsulaat in Harare of van enig ander EU-land in geval van moeilijkheden.