Landen

  1. Laatst bijgewerkt op

België selecteert de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking op basis van criteria vastgelegd per wet. De Belgische ontwikkelingssamenwerking is bij voorkeur actief in sectoren waarin er expertise is opgebouwd en nuttige resultaten bereikt werden.

Image
Partnerlanden

Naast de 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking zijn er nog andere ontwikkelingslanden die Belgische hulp ontvangen. Afhankelijk van de bron, kunnen de bedragen variëren van jaar tot jaar.

De cijfers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking geven hierover de details. Het kan gaan om eenmalige uitgaven of uitgaven gedurende een beperkte periode. Dat betreft dan doorgaans 

  • Programma’s voor noodhulp of humanitaire bijstand, deze budgetten zijn haast even groot als die van de traditionele ontwikkelingssamenwerking (begroting Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp)
  • Leningen of schuldkwijtscheldingen (begroting Ontwikkelingssamenwerking of Financiën)
  • Meerjarige verbintenissen met andere actoren dan de Belgische staat (ngo’s, universiteiten, gewesten en gemeenschappen…).
  • Meerjarige bijdragen tot de algemene middelen van de multilaterale partnerorganisaties (begroting Ontwikkelingssamenwerking)

Met het oog op een grotere hulpdoeltreffendheid streeft de minister voor wat betreft de interventies die gesubsidieerd worden door de Belgische ontwikkelingssamenwerking, op termijn naar een grotere synergie met het gouvernementele concentratiebeleid.