Coördinatie en Algemeen Beheer (P0.0)

  1. Laatst bijgewerkt op

Taak

De Protocol-chef wordt bijgestaan door de dienst P0.0 (Coördinatie en Algemeen Beheer) die belast is met de beleidsondersteuning van de Directie Protocol en die onder meer de betrekkingen tussen de verschillende directies van het Protocol coördineert, evenals de relaties tussen het Protocol en de andere Directies-generaal of Stafdirecties van de FOD Buitenlandse Zaken en andere overheids- en privé-instanties.

Deze dienst is belast met horizontale taken, zoals de opvolging van het financieel beheer, de human resources, de informaticatoepassingen, de interne en externe communicatie, de interne controle en de ontvangst, inschrijving en verdeling van de inkomende en uitgaande post, enz.

ContactProtocol.Directorate@diplobel.fed.be

 
Facility Management

Op het niveau van P0.0 bevindt zich ook de entiteit “Facility Management“ die verantwoordelijk is voor het beheer van de gebouwen van het Egmontpaleis en het toezicht op de “Autonome Boekhoudkundige Administratieve Dienst” (SACA) Egmont.

Dankzij de inkomsten van de “SACA Egmont” kan de FOD Buitenlandse Zaken bepaalde uitgaven voor het onderhoud, de renovatie, de technische modernisering en de restauratie van de antieke meubels en kunstwerken in het Egmontpaleis financieren.