Protocol

Het Protocol beheert de voorrechten en immuniteiten van de internationale diplomatieke gemeenschap in België, de officiële bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, het Egmontpaleis en zijn conferentiecentrum, en de adellijke gunsten en eervolle onderscheidingen.

De Directie Protocol draagt er in grote mate toe bij dat de officiële betrekkingen tussen de in België gevestigde buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen en de Belgische Staat in goede banen worden geleid. Ze ziet toe op de toepassing van de Verdragen van Wenen inzake het diplomatiek en consulair verkeer alsook van de Zetelovereenkomsten tussen België en de internationale organisaties die in ons land gevestigd zijn of er een vertegenwoordiging hebben.

Het betreft aspecten die verband houden met diplomatieke voorrechten en immuniteiten, maar ook strikt protocollaire aangelegenheden.

Het Protocol heeft tevens de taak vooraanstaande buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders te ontvangen en te zorgen voor hun veiligheid en deze van de diplomatieke zendingen. De Directie Protocol is bovendien verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen in het Egmontpaleis en het Conferentiecentrum en is tevens betrokken in het proces van de toekenning van de adellijke gunsten en de eervolle onderscheidingen in de nationale orden. 

Newsflash

Protocolgidsen

Algemene opdracht

Coördinatie en Algemeen Beheer

Voorrechten en immuniteiten

Bezoeken & Evenementenbeheer

Adel en Ridderorden

Adresgegevens